Hopp til innhold

Viesttarmeara válgabiire/Vesthavet valgkrets

Valgkretsen består av 35 kommuner. Fire representanter skal velges inn på Sametinget.

Samer

Skånland kommune tilhører valgkrets 5.

Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

Kommunene i Viestarmera válggabijrra/Viesttarmeara válgabiire/Vesthavet valgkrets er:

Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord, Andøy, Øksnes, Bø, Sortland, Hadsel, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy, Røst, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord, Hamarøy, Steigen, Sørfold, Bodø, Fauske, Saltdal, Gildeskål, Beiarn og Meløy.

Árran museum og andre samiske museer har mindre ressurser å rutte med enn øvrige museer i Norge.

Bildet er fra Árran museum i Tysfjord.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Disse kommunene hadde ved inngangen av første kvartal i 2012, 197.635 innbyggere.

I 2009 hadde valgkretsen fem mandater. Hvor mange representanter som velges fra hver valgkrets er avhengig av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommune- og fylkestingsvalg.

Viesttarmeara válgabiire/Vesthavet valgkrets hadde 1.455 manntallsførte 30. juni 2011, og får dermed fire mandater i 2013. Det er et mandat mindre enn i 2009.

Listene

Her er listene til 2013-valget (her oppdateres listene etter hvert som nominasjonene gjennomføres).

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Norske Samers Riksforbund

Senterpartiet

Valgresultater

Her er valgresultatet fra 2013-valget:

Valgkrets 5: Resultater

Liste

Opptalte st.

%-fordeling

2009-stemmer

%-endring 2009

Repr.

Endring

Ap

198

 21,4

 

 

 1

 

Frp

 78

 8,4

 

 

 

 

Høyre

 131

 14,2

 

 

 1

 

NSR

 460

 49,8

 

 

 2

 

Sp

45

 4,9

 

 

 

 

Blanke

12

 1,3

 

 

 

 

Frammøte

924

58,9

 

 

 4

 

Her er valgresultatet fra 2009-valget:

Valgkrets 5

Parti

Forhåndsst. 

Tot.stemmer

Prosent

Mandatprogn

NSR 

166

437

47.7 

3

Sp 

28 

71

7.7

 

DnA

106

226

24.6

Frp 

41

68

7.4

0

SFF 

15

60

6.5

 

Sjaddo 

32

55

6.0

 

30. juli 2009 var det 1.395 personer i manntallet: 755 menn og 640 kvinner. 917 stemte, og det ga en fremmøteprosent på 65.

Det totale innbyggertallet i de 35 kommunene er 194.676 (1.7.2008). 0,6% av innbyggerne i kommunene var i 2005 oppført i samemanntallet.

Lister ved 2009-valget krets 5

Valgkrets 5 består hovedsaklig av de tidligere kretsene Sør-Troms, Nordre-Nordland og Midtre-Nordland.

Stemmene i de tre kretsene ble fordelt slik i 2005-valget:

Sametingsvalget 2005

Parti

Antall stemmer

Mandater

Arbeiderpartiet

279

3

NSR

484

6

Senterpartiet

27

Samenes Valgforbund

83

Andre partier og lister

38

Kommunene hadde 1.226 personer oppført i samemanntallet i 2005. Av disse avga 891 stemme, en fremmøteprosent på 72,6.

Disse har representert valgkretsen

I 2013-valget ble disse valgt inn:

Vibeke Larsen, Ap

Viktor Inge Paulsen, NSR

Lars Filip Paulsen, Høyre

Nanna Agnete Thomassen, NSR

I 2009-valget ble disse valgt inn (lenkene av representantene er presentasjonen før 2009-valget):

Valgkrets 5
Foto: Grafikk: NRK

Etter at Vibeke Larsen ble sametingsråd, ble Inga-Lill Sundset fast representant.

Alt om 2009-valget på NRK Sápmi

Følgende har representert dette området på Sametinget:

2005-2001:

Sør-Troms: Berit Oskal Eira (Ap), Ann-Mari Thomassen (NSR) og Susanne Amalie Andersen (NSR).

Nordre Nordland: Vibeke Larsen (Ap), Kjersti Myrnes Balto (NSR) og Roger Pedersen (NSR).

Midtre Nordland: Anders Urheim (Ap), Tone Finnesen (NSR) og Miriam Paulsen (NSR).

Narvik

Narvik tilhører valgkrets 5.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

2001-2005:

Sør-Troms: Berit Oskal Eira (Ap), Ann-Mari Thomassen (NSR) og Ove Johnsen (Samenes valgforbund).

Nordre Nordland: Per Solli (Ap), Åge Nordkild (NSR) og Roger Pedersen (Samenes valgforbund).

Midtre Nordland: Anders Urheim (Ap), Kirsti Knutsen (Midtre Nordland Samepolitiske parti) og Sven-Roald Nystø (NSR).

1997-2001:

Sør-Troms: Asbjørg Skåden (NSR), Arvid Skjellhaug (NSR) og Ove Johnsen (Samenes valgforbund).

Nordre Nordland: Per Solli (Ap), Magne Andreas Solbakken Huuva (NSR) og Roger Pedersen (Samenes valgforbund).

Midtre Nordland: Åmund Eriksen (Midtre Nordland Samepolitiske parti), Ing-Lill Pavall (NSR) og Nils O. Nilsen (NSR).

1993-1997:

Sør-Troms: Olav Andersen (NSR), Inger Ann Fossli (NSR) og Anders Oskal (Samefolkets fellesliste).

Nordre Nordland: Per Solli (Ap), Magne A.S. Huuva (NSR) og Roger Pedersen (Ofotens samiske forenings Sametingsliste)

Midtre Nordland: Amund Eriksen (Midtre Nordland Samepolitiske Parti), Ing-Lill Pavall (NSR) og Nils O. Nilsen (NSR).

1989-1993:

Sør-Troms: Olav Andersen (NSR), Inger-Ann Fossli (NSR) og Haldis Thomassen (Samefolkets fellesliste).

Nordre Nordland: Inger Anne Johansen (Ap), Oddvin Storelv (NSR) og Ivar M. Simonsen (Ofoten sametingsliste).

Midtre Nordland: Ante Martin Eriksen (Midtre Nordland Sameliste), Kirsti Knutsen (Midtre Nordland Sameliste) og Lennart Mikkelsen (NSR).

Her kan du selv søke på samtlige lister som er stilt til samtlige sametingsvalg: NSD-PolSys (ekstern lenke fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Data om det politiske system). Klikk deg inn på Valglistearkivet.

Korte nyheter

 • Muohta dieđihuvvon davvin

  Meteorologalaš instituhtta lea sádden muohtavárrehusa osiin davit Nordlánddas, Romssas ja Finnmárkkus. Gaskavahku rájes leat šlahtti ja borga vuordagis. Vurdet ahte muohta boahtá su. 100-300 mehter badjel meara, muhto sáhttá maid boahtit duolbaset guovlluide, čállet meteorologat Xas/ Twitteris.

 • Olgešbellodagas lea eambbo sátnejođiheaddjit go Guovddášbellodagas

  Dál leat Olgešbellodagas eambbo sátnejođiheaddjit go Guovddášbellodagas. Seammás lea ain máŋgga gielddas eahpečielggas guđe bellodat oažžu sátnejođiheaddji maŋŋel válggaid. Dássažii lea Olgešbellodat sihkkarastán 90 sátnejođiheddjiid, čállá Nationen.

  Ovdal válggaid ledje bellodagas dušše 35 sátnejođiheaddji. Ovdal válggaid ledje 135 sátnejođiheaddji Norggas geat gulle Guovddášbellodahkii, dál leat dušše 81 sátnejođiheaddji. Dát mearkkaša ahte Olgešbellodat lea dat bellodat mas leat nubbin eanemus sátnejođiheaddjit. Njunnošis lea ain Bargiidbellodat 106 sátnejođiheddjiin.

  Norgga 357 suohkanis leat vel 35 suohkana gos ii leat čielgan gii šaddá sátnejođiheaddji.

  (NTB)