3. Davveguovllu válgabiire/Nordre valgkrets

Valgkretsen består av ti kommuner. I 2013 skal det velges fem representanter inn på Sametinget. Det er en mindre enn i 2009. Listene nedenfor er fra 2009.

Speilblankt på Langfjorden, Alta.

Langfjorden i Alta.

Foto: Håkon Bergmo

Kommunene i Davveguovllu válgabiire/Nordre valgkrets er:

Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Hasvik, Alta, Loppa, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa.

Her er alle kandidatene

Alle 634 kandidater

Her er resultatet fra valget i 2009:

Valgkrets 3

Parti

Forhåndsst.

Tot.stemmer 

Prosent

Mandatprogn

NSR

74 

163

12.1

Sp 

28 

79

5.9

 

DnA 

128

326

24.2

2

Árja 

38 

127

9.4

1

Frp

96 

235

17.5

1

Høyre 

27

74

5.5

 

SV 

21

62

4.6

 

SFF 

17

101

7.5

 

Nordkal. 

82

179

13.3

Nordkapp globus vinter

Nordkapp er en kommunene i valgkrets 3.

Foto: Atle Markeng / NRK

Disse kommunene hadde 1.736 personer oppført i samemanntallet i 2005. Av disse avga 1.199 stemme (69%) ved valget i 2005.

Foreløpig oversikt pr. 30. juli 2009 viser at det er 1.972 personer i manntallet: 1.137 menn og 835 kvinner.

Det totale innbyggertallet i de ti kommunene i Davveguovllu válgabiire/Nordre valgkrets er 44.498 (1.7.2008). 3,9% av innbyggerne i kommunene var oppført i samemanntallet.

Valgkrets 3 har kommuner både i Vest-Finnmark og Nord-Troms.

Slik ble stemmene fordelt i 2005

Den nye valgkretsen består hovedsaklig av den tidligere kretsen Alta/Kvalsund.

Stemmene i Alta/Kvalsund ble fordelt slik i 2005:

Sametingsvalget 2009 - Valgkrets 3
Foto: Mikkel Sara / NRK

Sametingsvalget 2005

Parti

Antall stemmer

Mandater

Arbeiderpartiet

400

2

NSR

233

1

Senterpartiet

78

Høyre

111

Finnmarkslista

178

1

Andre partier og lister

116