Lege: – Prestens menneskesyn er helsefarlig

Sokneprest kalte homofili for synd under konfirmasjonsgudstjeneste. Nå tar lege og firebarnsmor et oppgjør med prestens holdninger.

Marit Karlsen

REAGERER: Lege Marit Karlsen mener det kan være farlig hvis kirka blir altfor ekskluderende.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

– Om man vil kjenne på middelalderen, er det bare å ta turen innom kirka i Kautokeino, sier lege Marit Karlsen til NRK.

Hun sikter til sokneprest Bjarne Gustad sin tordentale til konfirmantene i Máze, i Finnmark, hvor han tar et oppgjør med abort, homofili, kjønnsskifte og ekteskapsbrudd.

Han tok også sterkt avstand fra likekjønnede ekteskap og sa:

– Dette er helt mot Guds skaperordning, påpeker Gustad.

 • Hør deler av Gustads preken her:
TALER TIL UNGDOMMEN: Sokneprest Bjarne Gustad hadde mange formaninger å komme med til konfirmantene i Masi kirke. Opptaket er gjort av Guovdageainnu lagasradio (GLR) og klippet sammen av NRK.

TALER TIL UNGDOMMEN: Sokneprest Bjarne Gustad hadde mange formaninger å komme med til konfirmantene i Máze kirke. Opptaket er gjort av Guovdageainnu lagasradio (GLR) og klippet sammen av NRK.

Karlsen er rystet, spesielt siden kirkelig konfirmasjon har en sterk posisjon i Kautokeino. Få velger et annet alternativ.

– Kirka har et ansvar for å kommunisere at du er god nok, uansett hvem du elsker. Kirka skal ikke skape uhelse. Kvasse uttalelser og diskriminerende menneskesyn fører til uhelse, advarer Karlsen.

Presten: – Plikt til å fortelle sannheten

Sokneprestens uttalelser deles av mange i sosiale medier, og flere deler sitt syn på saken. Noen støtter ham, mens andre mener Gustad går over streken.

Bjarne Gustad

TALER GUDS ORD: Sokneprest Bjarne Gustad.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Selv tar Gustad kritikken med stoisk ro.

– Som prest forpliktet jeg meg til å fortelle sannheten og det Bibelen skriver, forklarer Gustad til NRK.

Gustad er kjent som en frittalende prest og har holdt lignende prekener før.

– Vi må fortelle Bibelens budskap, men også hvordan vi burde leve, argumenterer Gustad.

Kautokeino-presten mener Gud har fortalt oss hvordan vi skal leve. Dette må også de unge lære.

Marit Karlsen

PRIDE: Marit Karlsen viser en T-skjorte med teksten «Love is a human right». – Vi i helsetjenesten tar et soleklart standpunkt.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

– Abort virker som et abstrakt begrep. I virkeligheten er det en forferdelig hendelse. De unge må få vite at dette ikke er bra. Barnet skriker i mors mage: «Ikke drep meg!», sier Gustad i et intervju med NRK.

Tar avstand fra prestens preken

Menighetsrådsleder, Ellen Aina Eira, forteller at mange har tatt kontakt med henne om prestens preken i Máze.

Ellen Aina Eira

REAGERER: Menighetsrådsleder Ellen Aina Eira.

Foto: Privat

– Vi vil være inkluderende. Ikke ekskluderende. Også kirka skal være åpen for alle. Guds ord inkluderer alle, sier Eira.

Hun understreker at menighetsrådet ikke kan instruere presten om hva han skal forkynne.

Hun håper menighetsrådet kan ta opp denne saken i sitt neste møte 10. september.

Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme er kjent med hovedinnholdet i sokneprestens preken.

– Jeg ville ikke ha uttrykt meg slik, sier Øygard.

Biskopen mener soknepresten har et altfor negativt fokus, og at han heller burde formidle det glade budskapet om troen på Jesus.

Marit Karlsen syns biskopens holdning er altfor svak.

Olav Øygard

REAGERER: Biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard.

Foto: Den norske kirke

– Jeg synes biskop Olav Øygard kunne hatt baller til å si at dette er uttrykk for holdninger som er helt uakseptable – også i kirka, og så tatt mikrofonen fra mannen.

Slik svarer Gustad:

– Noen er uenige og andre støtter meg. Jeg er prest for alle. Derfor kan jeg ikke legge så mye vekt på hva andre mener.

Korte nyheter

 • Rektorvirggáj Hábmerin fáladum

  Ingrid Kintel (33) Divtasvuonas Hábmerin la rektorvirgev fáladum Ájluovta skåvlån Hábmerin. Kintel la dálla åhpadiddjevirgen sæmmi skåvlån. Åvdutjis la giellaguovdátja jådediddjen Árranin barggam. Gålmås lidjin dán virggáj åhtsåm. Sån guhti l ájn virgen rektorin danna, Britt Karin Hansen, hæjtta dán máno maññegietjen, ja álggá virggáj sadjásasj rektorin Stangnes joarkkaskåvlån Hársttágin. Jus Kintel rektorvirgev válddá, de álggá nav ruvva gå la praktihkalattjat vejulasj.

  Ingrid Katrine Kintel er tilbudt stillingen som rektor ved Drag skole i Hamarøy kommune
  Foto: Privat
 • Govvačájáhus rahppon Oslos

  Oslos rahppui otne govvačájáhus «Árbi - Arv». Govaide leat čállon oanehaš cealkagat sámegillii mat leat jorgaluvvon dárogillii. Gieldda- ja guovlluministtar Bjørn Arild Gram ja sámediggepresideanta Silje Karine Muotka dat rabaiga čájáhusa otne. Mihttu čájáhusain lea čalmmustahttit sámegiela gávpogis ja čájáhus lea maid oassin sámi giellavahku čalmmustahttimis.

  Čájáhusas leat 12 gova mat ovdal leat čájehuvvon earret eará Álttás ja maiddái olggobealde Opera viesu Oslos. Dál leat govat lahka ođđa Munchmusea, báikkis mii gohčoduvvo Stasjonsallmenningen Bjørvikas.

  Fotoutstilling Árbi - Arv. Utstillingen er ved Munchmuseet i Bjørvika.
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Lær samisk ved Munchmuseet

  I forbindelse med markeringen av samisk språkuke ble fotoutstillingen «Árbi - Arv» åpnet i Oslo i dag. Det var kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) som stod for åpningen.

  Utstillingen består av 12 bilder fra Finnmark, med enkle samiske setninger og norsk oversettelse på. Gram og Muotka håper de inspirerer folk til å lære seg noen enkle samiske ord. Utstillingen er i Stasjonsallmenningen i Bjørvika, ikke langt fra Munchmuseet. Samisk språkuke markeres samtidig i Norge, Sverige og Finland.

  Silje Karine Muotka (NSR) og Bjørn Arild Gram (Sp).
  Foto: Mette Ballovara / NRK