Hopp til innhold

Åpner for gruvedrift i Kvalsund

Regjeringen gir tillatelse til å starte opp omstridt gruvedrift på Nussir-feltet i Kvalsund i Finnmark. – Vil ta livet av fjorden, sier sametingspresidenten.

– Gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord. Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Gruvedriften har fått mye kritikk blant annet for planene om å lagre gruveavfallet på bunnen av Repparfjorden.

Isaksen sier til NRK at forskjellige hensyn må veies opp mot hverandre og at hensynet til reindriften og de samiske interessene må være helt avgjørende.

Departementet har derfor pålagt gruveselskapet noen begrensninger for å beskytte reindriften.

– Blant annet skal det i den delen av gruveområdet som i størst grad vil påvirke reindriften, ikke være virksomhet i kalvingsperioden, sier ministeren.

Repparfjorden

Det er her i Kvalsund det den planlagte Nussir-gruven skal starte opp. Blant annet har gruveprosjektet fått tillatelse til å dumpe gruveavfall i Repparfjorden.

Foto: Allan Klo

Han sier at departementet også har vurdert de miljømessige konsekvensene ved å lagre gruveavfallet i sjøen.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier han.

Riehpevuotne

Det var på 70-tallet gruvedrift i Kvalsund. Nå har regjeringen sagt ja til et nytt gruveprosjekt i det samme området.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sterke reaksjoner

– Det er helt utrolig at regjeringen i 2019 åpnet for å bruke Repparfjorden, en nasjonal laksefjord, som søppelplass for gruveindustrien. sier stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken, til NRK.

Han er en av flere som reagerer sterkt på regjeringens beslutning.

– Dette er et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

Hun varsler fortsatt kamp mot det hun kaller «ødeleggelsen av fjorden».

varaordfører i Kvalsund, Jan Arvid Johansen fra KrF.

Varaordfører i Kvalsund, Jan Arvid Johansen (KrF), sier at det er en gledens dag for innbyggerne i Kvalsund, Finnmark og Norge

Foto: Privat

Betegner gruvenyheten som en gledens dag

Sjøsame og varaordfører i Kvalsund kommune, Jan Arvid Johansen (KrF), mener at det er svært gledelig at det er landet en avgjørelse i Nussir-saken.

Johansen betegner at dette er en gledens dag for innbyggerne i Kvalsund, Finnmark og Norge. Han mener det blir det reneste kobberet på markedet, og som kommer til å utvinnes med de strengeste miljøkrav som finns på gruvedrift.

- Meningene er nok delte, men av de jeg snakker med så er nok flest glad for dette vedtaket. Det vil gi et stort løft i Kvalsund, sier varaordføreren.

Kvalsund-ordførerer Terje Wikstrøm

Kvalsund-ordfører Terje Wikstrøm (Ap) gledet seg over nyheten om at Nussir hadde fått driftskonsesjon. Han sa det trolig ble kake under dagens kommunestyre.

Foto: Allan Klo / NRK

Vil anke vedtaket

– Det er veldig skuffende. Det er en overkjøring av veldig pressede og utsatte sjøsamiske og reindriftssamiske interesser, sier sametingspresident Aili Keskitalo til NRK.

Hun sier at gruven vil ta livet av fjorden og krenke grunnlaget for reindrift i området.

Keskitalo sier at siste ord ikke er sagt og at hun håper seriøse aktører ikke vil investere i gruveprosjektet.

– Fra Sametinget sin side vil vi i første omgang klage dette vedtaket inn for Kongen i statsråd, sier hun.

Øystein Rushfeldt

Øystein Rushfeldt er administrerende direktør i Nussir.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– Historisk hendelse

Administrerende direktør Øystein Rushfeldt i Nussir kaller beslutningen en historisk hendelse for Kvalsund.

– Dette er en historisk hendelse for Kvalsund. Det er blir en utrolig stor endring for bygda som når går fra å være en fraflyttingsbygd til å være en plass der det skjer veldig mye spennende ting, sier Rushfeldt til NRK.

Rushfeldt sier at innbyggertallet i Kvalsund er halvert siden 1980-tallet og at gruvedriften vil gi mange arbeidsplasser og nye impulser.

Det er en stor kobberforekomst som nå skal utvinnes i Kvalsund. Selskapet som skal drive gruven har omtalt kobberfunnet som det største noen gang i Norge.

To millioner tonn gruveslam

Ifølge Naturvernforbundet er det to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam som nå vil bli dumpet i Repparfjorden hvert år.

Øystein Rushfeldt sier at Nussir har god kunnskap om hvordan deponiet påvirker fjorden og at de også har erfaring fra tilsvarende deponier fra andre steder i Norge.

– Mye av disse skremselsuttalelsene som kommer fra enkeltpersonene kommer ikke til å skje. Vi kan love Kvalsund-samfunnet at dette skal gjøres på en skikkelig måte, sier Rushfeldt.

Repparfjorden

Flere nyheter fra Troms og Finnmark