KRIPOS inn i etterforskning

KRIPOS bistår i saken der en Nesseby-mann skal ha blitt dratt etter en bil i flere kilometer.

Tiltalt for legemsbeskadelse

Huden ble skrapt vekk på store deler av ryggen til Mads Jonar Smuk Dahl etter å ha blitt slept etter bilen i 2,5 kilometer. Politiet etterforsker fortsatt saken.

Foto: Privat

– Politiet har sendt den omtalte jekkestroppen til KRIPOS for nærmere tekniske undersøkelser. Det er vanskelig å si hvor avgjørende resultatet fra undersøkelsen er, men politiet er interessert i å ha et så bredt bevisbilde som mulig før vi tar noen avgjørelser i saken, sier politijurist Laila Søndrol i Øst-Finnmark politidistrikt.

Den aktuelle jekkestroppen skal ha blitt brukt til å slepe 21-åringen fra Nesseby etter en bil. Ifølge politiets målinger ble det kjørt en distanse på 2,5 kilometer.

Hendelsen skal ha skjedd på et nachspiel etter uenighet i en reindriftssak, og politiet siktet to menn dagen etter episoden.

Slått ned, bundet og slept etter bil

21-årige Mads Jonas Smuk Dahl sto frem i media i mars og fortalte om hvordan han ble slått til han mistet bevisstheten og bundet fast av to menn etter en diskusjon om reindrift.

Slept 2 km etter en bil

Mads Jonar Smuk Dahl ble lagt inn på sykehus etter hendelsen og måtte få behandling for sårskader.

Foto: Privat

Da 21-åringen kom til seg selv, lå han utenfor huset. Hendene hans var bundet sammen med tau, og en av slektningene holdt på å binde føttene hans sammen. Deretter ble han bundet fast til bilens slepekrok med en jekkestroppe.

– Jeg aner ikke hvor fort de kjørte. Alt jeg vet, er at jeg kjente at de girte opp fire ganger. Det var utrolig vondt. Jeg husker at jeg tenkte «Nå dør jeg», har Mads Jonar Smuk Dahl fortalt tidligere.

Bildene taler for seg selv; Smuk Dahl fikk påført store sår- og friksjonskader, og ble innlagt på sykehus for sårbehandling.

Leder Nils Henrik Sara i Norske Reindriftsamers Landsforbund har tatt sterk avstand fra slike interne oppgjør i reindrifta.

Det har lenge vært store uenigheter innad i Smuk-slekta om de forskjellige familienes reindrift. Nylig falt det dom i saken der familien Smuk i Nesseby hadde krevd ekslusiv reindriftsrett til hele Sør-Varanger, men som de ikke fikk gjennomslag for i retten.

Høyt prioritert sak

Politiet har ennå ikke tatt stilling til om det skal tas ut tiltale i saken der to menn er mistenkt for å stå bak ugjerningen. Ifølge politijurist Laila Søndrol er dette en sak som blir høyt prioritert av politiet og etterforskningen pågår for fullt.

– Politiet har gjennomført en rekke avhør, både av fornærmede og tiltalte. I tillegg er flere vitner i saken avhørt, sier Søndrol til NRK.

Det er fremdeles en del etterforskning som gjenstår i saken av både taktisk og teknisk art, blant annet oppfølgingsavhør av fornærmede. Politiet vet ennå ikke noe om når en eventuell tiltale blir tatt ut.

– Det er vanskelig å si når etterforskningen er ferdig. Så snart vi har det fulle og hele bevisbildet, vil politiet ta stilling til om bevisene holder til en tiltale i saken.

Politiet vil ikke heller gå ut med hvor mange vitner det er i saken.

- Vi jobber fremdeles med saken og vi er interessert i å avhøre alle personer som kan ha noen opplysninger i saken. Noe mer enn det vil jeg ikke gå innpå nå, sier politijurist Laila Søndrol i Øst-Finnmark politidistrikt.