Hopp til innhold

Økt registrert vold mot politiet: – Det å bli sparket er nesten helt vanlig

Antall anmeldelser for vold mot politiet øker i Norge. – Man har mindre respekt for autoriteter enn tidligere, sier påtaleleder i Finnmark politidistrikt.

Illustrasjonsfoto av politiet

Antall registrerte anmeldelser for vold mot politiet har økt mest i Finnmark og Trøndelag politidistrikt de siste fem årene. Foto: illustrasjon

Foto: Karen Gjetrang / NRK

– Jeg har blitt spyttet i ansiktet, lugget, sparket og slått. Det å bli sparket er nesten helt vanlig i pågripelsessituasjoner.

Det forteller en kvinnelig politibetjent i 20-årene. Hun jobber i Finnmark politidistrikt og ønsker å være anonym, men vil fortelle om sine erfaringer i møte med vold ute i tjeneste.

Den siste hendelsen skjedde i januar i år. I forbindelse med å få kontroll på en person som utagerte, ble hun slått.

– Jeg fikk en skade på hornhinnen og havnet på legevakten. Jeg fikk nedsatt syn på det ene øye, men det var bare for en kort stund og ikke varig.

Vold mot politiet har økt i Norge. I fjor kom det inn 1734 anmeldelser fra politifolk som var utsatt for vold her i landet, viser tall NRK har fått fra Politidirektoratet. Det er i snitt en økning på drøyt 33 prosent siden 2016.

Nesten doblet seg på fem år

Antall anmeldelser for vold mot politiet har økt mest i Finnmark og Trøndelag politidistrikter. Her har det nesten doblet seg på fem år, viser tallene fra Politidirektoratet.

I Finnmark ble det anmeldt 28 tilfeller av vold mot politiets tjenestemenn i 2016. I 2020 kom det 52 anmeldelser.

– Det er bekymringsfullt at tallene for vold mot politiet øker. Dette er folk som gjør en jobb på vegne av samfunnet, sier påtaleleder i Finnmark politidistrikt, Morten Daae.

– Hvorfor øker volden?

– Jeg har ikke undersøkelser som viser hvorfor det øker, men det er nok en del av samfunnsutviklingen som viser at man har mindre respekt for autoriteter og myndighetspersoner enn tidligere, sier Daae.

Morten Daae

Påtaleleder i Finnmark politidistrikt, Morten Daae, forteller at møte med vold i tjenesten skaper utfordringer, men at det ikke er mer enn de klarer å håndtere på en god måte.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Politiet har nulltoleranse for alle typer voldssaker.

Det vil si at alle tilfeller av vold blir anmeldt og etterforsket av etaten.

– Når det gjelder egne ansatte som utsettes for vold i tjenesten, så skal det opprettes sak med en gang og etterforskes på vanlig måte.

Lav tillit til politiet i Finnmark – skylder på innbyggernes holdninger

Tøffere arbeidshverdager

Medlemmer i Politiets Fellesforbund i Finnmark har gitt klare tilbakemeldinger på at arbeidshverdagen har blitt røffere, forteller lokallagslederen Bjørn Tharaldsen.

– Det som preger etaten og arbeidshverdagen til våre medlemmer, er at den bare blir tøffere. Vi har en lang vei å gå, og samfunnet har en vei å gå.

Bjørn Tharaldsen, nestleder i Politiets Fellesforbund Finnmark

Ifølge Bjørn Tharaldsen, leder i Politiets Fellesforbund Finnmark, har man blitt flinkere til å anmelde vold mot politiet, men at det er også mørketall.

Foto: Politiets Fellesforbund

Tharaldsen understreker at trusler mot politibetjenter også er en vesentlig del av bildet.

Den unge politibetjenten som forteller om voldsopplevelser, sier hun også har opplevd å bli truet ute i felt.

– Jeg har blitt truet med å bli banket, utsatt for seksuelle trusler og «jeg vet hvor du bor»-trusler, sier hun til NRK.

– Hvor mange ganger har du blitt utsatt for vold og trusler?

– Det syns jeg er vanskelig å si.

Hun tror at grensene for hva en politibetjent vil definere som vold, er tøyd lenger enn for sivile. I tjenesten blir man i større grad vant til vold i møte med ulike hendelser, forteller politibetjenten.

Grovere vold enn tidligere

– Vi har registrert at det er grovere vold enn det har vært tidligere, sier påtaleleder i Finnmark politidistrikt, Morten Daae.

Han forteller at det er mer målrettet vold enn før, i form av mer slag og spark. I enkelte sammenhenger brukes også gjenstander i voldsutøvelsen mot politiets tjenestemenn.

Det skjer som regel i forbindelse med at politiet er ute og skal pågripe personer eller rydde opp i ordensproblemer, og at den det gjelder motsetter seg pågripelsen.

Illustrasjonsfoto av politiet

Politiet blir utsatt for mer og grovere vold enn tidligere.

Foto: Karen Gjetrang / NRK

Kan bli høyere tall i år

I år ser det ut til at det kan bli rekordmange anmeldelser for vold mot politiet i Finnmark. Det er registrert 38 tilfeller hittil i år, og Daae har klare tanker om tallene.

– Det er tre måneder igjen av året, og vi er på samme nivå som i 2019. Hvis dette fortsetter, vil vi antageligvis få høyere utslag enn vi hadde i 2020, som var forholdsvis høyt.

– Det ser ikke bra ut, for å si det pent.

– Vi er flinke til å ta vare på hverandre

Den økte volden politiet erfarer skaper utfordringer i tjenesten, men situasjonen er likevel foreløpig håndterbar, ifølge påtaleleder Daae.

Så langt er det ikke mer enn vi klarer å håndtere på en god måte. Men det krever en del oppfølging av mannskapet som utsettes for det her.

NRK spør den unge politibetjenten hvordan hun har taklet voldshendelsene hun har vært utsatt for. Hun forteller at det ikke har preget henne i stor grad og vektlegger:

– Det har mye å gjøre med at vi har kollegastøtteordning og rutine på hvordan et tøft oppdrag skal håndteres. Vi er flinke til å ta vare på hverandre, sier den kvinnelige politibetjenten.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark