Hopp til innhold

Krf om statsbudsjettet: – Underlig nedgang for Sametinget

Stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, Geir Toskedal, vil be Regjeringen om forklaring på hvorfor Sametinget kun får budsjettøkning på 1,4 prosent.

Erna Solberg på Sametingets talerstol

Statsminister Erna Solberg og hennes regjeringskollegaer må belage seg på å forklare Krf hvorfor Sametinget får så liten økning i budsjettet. Bildet er fra Solbergs besøk i Sametinget juni 2015.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Jeg registrerte i forslaget at det var en nedgang og det var litt underlig, det vil vi be om en forklaring på, sier medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Geir Toskedal (KrF).

Regjeringen foreslår en bevilgning på 441 millioner kroner til Sametinget, som er en økning på 1,4 prosent, eller 5,6 millioner kroner. Med tanke på at pris og lønnsveksten er på 2,5 prosent, betyr det at Sametinget i realiteten får mindre å rutte med til neste år.

– Viktige oppgaver

Geir Toskedal i gangen på Stortinget

Stortingsrepresentant og medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Geir Toskedal (KrF), forventer at Sametinget får i det minste samme økning som landet for øvrig i neste års statsbudsjett. Det vil si en økning på 5 prosent.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Samtidig som regjeringen i sitt samlede budsjettforslag presenterte en økning på over 5 prosent, tilbyr de altså et strammere budsjett for Sametinget.

Toskedal vil samarbeide med Venstre for å rette opp dette når de møter regjeringen til forhandlinger.

– Vi ser jo at Sametinget har påtatt seg viktige oppgaver på vegne av det samiske folk, og da vil det være underlig om de ikke får samme økning som landet ellers, sier Toskedal.

Dette vil han be om en forklaring på av regjeringen.

Samordner med Venstre

Også i år som i fjor vil Krf samordne innspill om samepolitikken med Venstre, slik at de i møte med regjeringspartiene står sterkere med sine krav.

– Jeg skal snakke med Venstre slik at vi får samordnet våre utspill om samiske saker når vi nå skal forhandle med regjeringen, sier han.

Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, har nylig uttalt at det er flere samiske institusjoner som trenger penger til byggestart.

KrF er langt på veg enig i dette.

– I 2014 fikk vi sammen med Venstre rettet opp en del forslag til kutt av samiske bevilgninger, og jeg synes at Elvestuens forslag høres interessant ut som jeg vil tro vi støtter, sier Toskedal.

Avviser kritikken

Statssekretær Anne Karin Olli (H)

Statssekretær for samiske saker, Anne Karin Olli (H), ber Sametinget drive litt mer effektivt for hvert år. Hun mener regjeringen tilbyr et godt budsjett for Sametinget neste år.

Foto: Berit Nystad / NRK

Sametinget og flere andre samiske institusjoner har uttrykt stor skuffelse over regjeringens budsjettforslag.

Regjeringen mener derimot at de fortsatt satser stort på det samiske samfunnet i Norge.

– Bevilgninger til Sametinget har hatt en jevn økning i mange år, og Sametinget og samiske formål får også i 2016 et godt budsjett, sier statssekretær for samiske saker, Anne Karin Olli (H).

Korte nyheter

 • Samisk Hus Tromsø ble åpnet med joik

  Loga sámegillii

  Den samiske joikeren Sara Marielle Gaup Beaska fikk den store æren å åpne Samisk Hus Tromsø med joik.

  Hun fremførte tre joiker, blant annet «Romssa suolu (Tromsøya)» av Ande Somby og Gaup Beaska sin egen kjente joik «Gulahallat eatnamiin.»

  I sin prolog tok gratulerte forfatteren og journalisten John Gustavsen alle samene i Tromsø med sitt nye møtested.

  Samtidig brukte han anledningen til å ta et oppgjør med den stygge måten reineier Per Kitti på Kvaløya er blitt behandlet av myndighetene.

  Aksjeselskapet Samisk Hus Tromsø ble offisielt stiftet 15. februar 2023. Eiere er Tromsø kommune, Sametinget og Troms fylkeskommune.

  Sara Marielle Gaup Beaska
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Romssa Sámi Viessu rahppui luđiin

  Les på norsk

  Sápmelaš juoigi Sara Marielle Gaup Beaska oaččui dan stuorra gudni rahpat Romssa Sámi Viesu luđiin.

  Son juoiggai golbma luođi, earret eará Ande Somby bidjan luođi «Romssa suolu» ja Gaup Beaska dovddus luođi «Gulahallat eatnamiin.»

  Prologastis lihkuhii girječálli ja journalista John Gustavsen Romssa sápmelaččaid ođđa deaivvadanbáikkiin.

  Seammás son geavahii maid liibba cuiggodit eiseválddiid dan fasttes vuogis mo Sállira boazosápmelaš Per Kitti lea gieđahallon.

  Romssa Sámi Viesu vuođđudus ásahuvvui virggálaččat guovvamánu 15. beaivve jagis 2023. Oamasteaddjit leat Romssa gielda, Sámediggi ja Romssa fylkkagielda.

  Sara Marielle Gaup Beaska
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Samiske dramatikere debuterer ved Det Norske Teatret

  Fire samiske dramatikerer debuterer med nye tekster under Heddadagene på Det Norske Teatret lørdag kl. 13.00.

  Manusprosjketet, «Sápmi muitala/forteller», ble satt i gang for et par år siden, og er et samarbeidsprosjekt mellom Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš og Litteraturens hus.

  Sarakka Gaup, Anne Berit Anti, Ole Henrik Lifjell og Terje Andre Wollmann, skal i år presentere sine nyskrevne tekster.

  Prosjektets hovedmål var å utvikle ny samisk dramatikk, som skal gi nye blikk fra Sápmi.

  Heddadagene er Norges største teaterfestival og samler hele teater-Norge i juni hvert år.

  Fire samiske dramatikere debuterer med sine nyskrevne tekster under heddadagene.
  Foto: Heddadagene/Det Norske Teatret