Hopp til innhold

Krf om statsbudsjettet: – Underlig nedgang for Sametinget

Stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, Geir Toskedal, vil be Regjeringen om forklaring på hvorfor Sametinget kun får budsjettøkning på 1,4 prosent.

Erna Solberg på Sametingets talerstol

Statsminister Erna Solberg og hennes regjeringskollegaer må belage seg på å forklare Krf hvorfor Sametinget får så liten økning i budsjettet. Bildet er fra Solbergs besøk i Sametinget juni 2015.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Jeg registrerte i forslaget at det var en nedgang og det var litt underlig, det vil vi be om en forklaring på, sier medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Geir Toskedal (KrF).

Regjeringen foreslår en bevilgning på 441 millioner kroner til Sametinget, som er en økning på 1,4 prosent, eller 5,6 millioner kroner. Med tanke på at pris og lønnsveksten er på 2,5 prosent, betyr det at Sametinget i realiteten får mindre å rutte med til neste år.

– Viktige oppgaver

Geir Toskedal i gangen på Stortinget

Stortingsrepresentant og medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Geir Toskedal (KrF), forventer at Sametinget får i det minste samme økning som landet for øvrig i neste års statsbudsjett. Det vil si en økning på 5 prosent.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Samtidig som regjeringen i sitt samlede budsjettforslag presenterte en økning på over 5 prosent, tilbyr de altså et strammere budsjett for Sametinget.

Toskedal vil samarbeide med Venstre for å rette opp dette når de møter regjeringen til forhandlinger.

– Vi ser jo at Sametinget har påtatt seg viktige oppgaver på vegne av det samiske folk, og da vil det være underlig om de ikke får samme økning som landet ellers, sier Toskedal.

Dette vil han be om en forklaring på av regjeringen.

Samordner med Venstre

Også i år som i fjor vil Krf samordne innspill om samepolitikken med Venstre, slik at de i møte med regjeringspartiene står sterkere med sine krav.

– Jeg skal snakke med Venstre slik at vi får samordnet våre utspill om samiske saker når vi nå skal forhandle med regjeringen, sier han.

Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, har nylig uttalt at det er flere samiske institusjoner som trenger penger til byggestart.

KrF er langt på veg enig i dette.

– I 2014 fikk vi sammen med Venstre rettet opp en del forslag til kutt av samiske bevilgninger, og jeg synes at Elvestuens forslag høres interessant ut som jeg vil tro vi støtter, sier Toskedal.

Avviser kritikken

Statssekretær Anne Karin Olli (H)

Statssekretær for samiske saker, Anne Karin Olli (H), ber Sametinget drive litt mer effektivt for hvert år. Hun mener regjeringen tilbyr et godt budsjett for Sametinget neste år.

Foto: Berit Nystad / NRK

Sametinget og flere andre samiske institusjoner har uttrykt stor skuffelse over regjeringens budsjettforslag.

Regjeringen mener derimot at de fortsatt satser stort på det samiske samfunnet i Norge.

– Bevilgninger til Sametinget har hatt en jevn økning i mange år, og Sametinget og samiske formål får også i 2016 et godt budsjett, sier statssekretær for samiske saker, Anne Karin Olli (H).

Korte nyheter

 • Arctic Frontiers-direktevrra: – Mii leat arktálaš earráneamis

  Otne rabai olgoriikaministtar Anniken Huitfeldt jahkásaš konferánssa «Arctic Frontiers» Romssas.

  Dábálaččat lea Ruošša ja Ruošša ovddasteaddjit lunddolaš oassi konferánssas, muhto dán jagi illá leat Ruoššabeale ovddasteaddjit.

  Dát lei maid fáddá olgoriikaministtar Anniken Huitfeldt rahpansártnis.

  – Mii fertet doalahit muhtin lágan oktavuođa Ruoššan, vai unnidit riskka vearreipmárdusaide. Mii fertet leat rahpasat ja vuorddehahtti, logai olgoriikaministtar sártnistis.

  Maiddái Arctic Frontiers direktevrra, Anu Fredriksson, čujuhii Ruoššabeallái sártnistis.

  Konferánsa lea báiki gos juhkkojit dieđut, máhttu ja dutkan riikkaid gaskka arktálaš guovlluin.

  Muhto Ruošša haga váilo bealli dán mahttus, muitalii direktevrra.

  – Mii leat dál arktálaš earráneamis. Mii váillahit 50 proseantta dutkamis Arktálaš guovlluin ja 50 proseantta daid arktálaš guovlluin, son muitalii.

  Ovddasteaddjit Ruoššas eai lean bovdejuvvon konferánsii dán jagi.

  Anniken Huitfeldt åpnet Arctic Frontiers 2023.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Arctic Frontiers-direktør: – Vi er midt i en arktisk skilsmisse

  I dag åpnet utenriksminister Anniken Huitfeldt den årlige arktiske konferansen «Arctic Frontiers» i Tromsø.

  Vanligvis er Russland og russiske representanter en natulig del av programmet, men i år er det så vidt russisk deltakelse.

  Det var tema under åpningstalen til utenriksminister Anniken Huitfeldt.

  – Vi må opprettholde en viss grad av kontakt med Russland, for å minimere risikoen for misforståelser. Vi må være åpne og forutsigbare, sa utenriksministeren i talen.

  Også direktør for konferansen, Anu Fredriksson, påpekte mangelen av russisk deltakelse.

  Konferansen er en arena for møter og deling av kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene i arktiske områder.

  Men uten Russland sier direktør for Arctic Frontiers at halvparten av den kunnskapen mangler.

  – Vi er midt i en arktisk skilsmisse. Vi mangler i år 50 prosent av vitenskapen om Arktis og 50 prosent av de arktiske område, sa hun i sin åpningstale, sa Anu Fredriksson.

  Representanter fra Russland er ikke invitert til konferansen i år.

  Anniken Huitfeldt åpnet Arctic Frontiers 2023.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas

  Eanet mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas. Lávdegoddi lea iskan geahččalemiid ja gáibádusaid mat gusket skuvlla raporteremii ja dokumenteremii, ja oasseraporta lea dál geigejuvvon máhttoministarii otne. Raporta čájeha ahte eanet nuorat eai loavtte skuvllas dál go dan maid ovdal leat bargan, ja sii vásihit eambbo givssideami ja vel noađi. Nuorat muitalit maid ahte skuvllas lea láittas ja ahte sii ballet vuolgit skuvllii.

  Skole. Føtter. Ungdom.
  Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK