– Det er store skjevheter i statsbudsjettet!

Det hevder rådsmedlem i Sametinget Ann-Mari Thomassen. Sametinget har nå rapportert inn budsjettkuttene i statsbudsjettet til FNs komité for rasediskriminering og ber Norge om forklaring.

Ann-Mari Thomassen og FN

Thomassen har i samråd med Sametinget nå meldt Norge inn til FNs komité for rasediskriminering på grunnlag av de skjeve budsjettpostene i statsbudsjettet over år. Saken kan nå bli diskutert i dette rommet.

Foto: TIMOTHY A. CLARY/Mette Ballovara / AFP/NRK

Sametinget har nå sett sei lei av de økonomiske skjevhetene som kommer frem i statsbudsjettene år etter år.

De har nå gått drastisk til verks og rapportert skjevhetene inn til FN.

Kutt er blitt rutine

Ann-Mari Thomassen som er rådsmedlem for NSR sier til NRK at dette nær sagt er blitt en rutine at statsbudsjettet kutter i Sametingets bevilgning fra staten.

– De (staten) har nok en gang kuttet i bevilgningen og det har skjedd år etter år, sier en noe skuffet Thomassen.

Thomassen trekker frem nedleggelsen av Sameskolen for Midt-Norge som et direkte brudd på konsultasjonsprosedyrene.

– Når budsjettet tilsvarer at de må stryke Sameskolen i Hattfjelldal, så bryter de direkte med konsultasjonsprosedyrene våre.

– Videre er det nå muligheter for at skolen blir opprettet igjen, siden det er flertall i Stortinget om å beholde læreinstitusjonen. Regjeringen har fortsatt mulighet til å rette opp i statsbudsjettet, der den samiske skolen i Hattfjelldal blir åpnet, sier Thomassen.

Ann-Mari Thomassen, NSR.

Dette er det Thomassen mener Sametinget trenger for å få fremmet det samiske språket, nemlig penger.

Foto: Bjørn Joachimsen / Foto Nord

Skjevhetene i statsbudsjettet

Statsbudsjettet har økt mye de siste årene, men samtidig gjøres det store kutt i Sametingets bevilgning fra staten.

– De hevder at det er økonomiske utfordringer, men samtidig ser vi at de har økt mange budsjettposter blant annet innenfor norske museer, barnehager, offentlig kultur også videre. Men de samme budsjettkapitlene i samisk samfunn er ikke prioritert, det kuttes i samiske barnehager, museer og bevilgninger til språket minsker, sier en noe frustrert Thomassen.

Selv om fremtiden er mørk per dags dato prøver Thomassen å se lyst på hele situasjonen.

– Fremover anser vi at budsjettprosessen i fremtiden blir meget viktig. Per dags dato har vi ingen reel medinnflytelse på budsjettprosessen.

Løft fører til trekk

I 2015 kom det et lyspunkt fra statsbudsjettet. Det nordiske språksenteret Sámi giellagáldu, som er et samarbeid mellom de tre Sametingene i Norge, Sverige og Finland fikk 2 millioner gjennom statsbudsjettet. Dette var selvfølgelig gledelig, men samtidig førte det til kutt på andre poster.

– Vi ble positivt overrasket over at Sámi giellagáldu fikk 2 millioner, men på den andre siden ble det kuttet med 6 millioner til næringen. Samlet sett så kommer vi veldig dårlig ut, sier Thomassen.

– Regjeringen og Stortinget må ta inn over seg den skjevheten de ser i budsjettene, fordi Sametinget er det verktøyet nasjonale myndigheter har til å iverksette samiske verdier. Sametinget må samtidig ha rammebetingelser som gjør det mulig å skape god utvikling over tid, sier Thomassen avsluttende.