Hopp til innhold

Skuffet sametingspolitiker om neste års budsjett

– Statsbudsjettet for 2016 betyr reelle kutt i samisk opplæring, kultur og samfunnsliv.

Ann-Mari Thomassen

Sametingspolitiker Ann-Mari Thomassen er ikke godt fornøyd med tildeling av midler for 2016.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Det sier Sametingsråd Ann-Mari Thomassen i en pressemelding fra Sametinget i dag.

Hun er skuffet over det som kommer frem i neste års statsbudsjett, og konstaterer at det samiske samfunnet «betaler prisen for veksten i regjeringens satsingsområder».

- Det er uforståelig at de relativt små bevilgningene til det samiske samfunnet er det som skal være med å betale storsamfunnets satsninger. Vi må anta at dette er uttrykk for en bevisst og villet politikk. Vi konstaterer at regjeringen velger å sende et tydelig politisk signal til det samiske samfunnet, sier sametingsråd Ann-Mari Thomassen.

Her kan du lese hvor mye penger Sametinget får!

Liten økning

Ifølge Thomassen skulle Sametinget fått 22 millioner kroner ekstra sammenlignet med fjoråret, hvis de skulle vokst i tråd med økningene i statsbudsjettet. Det får de ikke, og årets økning er på 5,6 millioner.

- Vi har gjennom mange år gjennomført dialogmøter og konsultasjoner med ulike norske myndigheter. Og gapet på bevilgningene mellom det norske og det samiske samfunnet fortsetter å øke. Det er nå opp til Stortingets partier å avgjøre om regjeringens klare budskap til det samiske samfunnet skal bestå, sier Thomassen.

Korte nyheter

 • Árdnaprisen 2024

  Loga sámegillii.

  Paula Susanna Rauhala vant årets Árdnapris.

  Prisen deles ut til den kandidaten som i løpet av inneværende studieår har skrevet den beste masteroppgaven med tema knyttet til urfolk og urfolks situasjon. I år var det sju oppgaver som var nominerte.

  Rauhala har skrevet en masteravhandling om runebommen til noaidien Paul-Ánde/Anders Paulsen.

  Det er UiT og Senter for samiske studier som deler ut prisen på 10 000 kr.

  Prisutdelingen skjedde på årets Riddu Riđđu festival. Prisen har blitt delt ut siden 2018.

  Paula Susanna Rauhala.
  Foto: Ida Emilie Lindseth / NRK
 • Árdna-bálkkašupmi 2024

  Les på norsk.

  Paula Susanna Rauhala vuittii dán jagáš Árdna-bálkkašumi.

  Bálkásupmi geigejuvvo dasa gii lea čállán buoremus masterbarggu mas fáddá lea eamiálbmogat ja eamiálbmogiid dilálašvuohta. Dán jagi ledje ožžon čieža evttohusa.

  Rauhala lea čállán noaiddi Paul-Ánde goavdása birra.

  Leaba UiT ja Sámi Dutkamiid Guovddáš geat juohkiba bálkkašumi. Vuoitu lea 10 000 ruvnnu.

  Bálkásupmi geigejuvvui Riddu Riđđu festiválas. Lea čihččet geardde go bálkkašupmi geigejuvvo.

  Árdnaprisen 2024
  Foto: Ida Emilie Lindseth / NRK
 • Studeanttat sihkkarastet ásodaga árabut

  – Mii vásihat ahte eanet studeanttat háliidit ohcat árabut, muitala Norgga árktalaš studeanttaidovttastusa hálddahusdirektevra, Grete Sterri Kristoffersen, NRK:i.

  Vaikko ohcciidlohku Romssas lea njiedjan, de vurdojuvvo stuora lassáneapmi ohcciin studeantaásodagaide čakčat go ollu studeanttat leat vuordimin suoidnemánu 20. b. rádjái ohcat.

  Studeantaovttastus ávžžuha studeanttaid ohcat árat vai garvet guhkes vuordináiggi čakčat.

  studentbolig dramsvegen

  Studenter sikrer seg bolig tidligere: – Vi søkte bolig et halvt år i forveien

  De største studentbyene opplever at flere vil bo i studentbolig og søker tidligere for å sikre boplass.