Hopp til innhold

Statssekretær: – Sametinget har fortsatt et godt budsjett

Regjeringen mener at Sametinget bør være fornøyd med forslag om en økning av budsjettet på 5,6 millioner kroner.

Anne Karin Olli

Statssekretær for samiske saker, Anne Karin Olli er ikke enig i budsjettkritikken fra samisk hold. Her er hun avbildet under sametingets plenumsmøte på Stortinget.

Foto: Kjell Are Guttorm/NRK

– Bevilgninger til Sametinget har hatt en jevn økning i mange år, og Sametinget og samiske formål får også i 2016 et godt budsjett, sier statssekretær for samiske saker, Anne Karin Olli (H).

Sametinget mener derimot at regjeringens Statsbudsjettforslag for 2016 betyr reelle kutt i samisk opplæring, kultur og samfunnsliv.

Totalt foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet å bevilge 441 millioner kroner til Sametinget i 2016. I tillegg foreslås det også bevilginger til samiske formål over budsjettet til flere andre departement. Totalt utgjør forslag til bevilgninger til samiske formål 900 millioner kroner for 2016.

Uenig i kritikken

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen mener blant annet at gapet på bevilgningene mellom det norske og det samiske samfunnet fortsetter å øke.

– Dette er jeg totalt uenig i, den norske regjeringen satser fortsatt stort på det samiske samfunnet i Norge, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Hun viser også til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i sine bevilgninger til samiske formål har satset på penger til styrking av samisk språk. Blant annet bevilges det penger til samisk grammatikkprosjekt og til styrking av kvensk språk og kultur.

– Alle samer bor i en kommune

Regjeringen foreslår også en økning til norske kommuner på omlag 7,3 milliarder kroner, som Olli mener også samene vil få nytte av.

– Budsjettet generelt er for arbeid, aktivitet og omstilling, og alle samer bor jo i en kommune, og totalt er bevilgingen til norske kommuner på 7,3 milliarder kroner, som skal sikre svake grupper som rus, skole, psykiatri, helsetjeneste og eldreomsorg, som også vil komme samene til gode, sier Olli.

– Mer effektiv drift

Statssekretæren viser til at bevilgninger til Sametinget har økt jevnt, og at de også har klare forventninger til driften av Sametinget.

– I likhet med offentlig sektor forøvrig forventer Regjeringen at også Sametinget driver litt mer effektivt for hvert år, sier Anne Karin Olli (H)

Korte nyheter

 • Arctic Frontiers-direktør: – Vi er midt i en arktisk skilsmisse

  I dag åpnet utenriksminister Anniken Huitfeldt den årlige arktiske konferansen «Arctic Frontiers» i Tromsø.

  Vanligvis er Russland og russiske representanter en natulig del av programmet, men i år er det så vidt russisk deltakelse.

  Det var tema under åpningstalen til utenriksminister Anniken Huitfeldt.

  – Vi må opprettholde en viss grad av kontakt med Russland, for å minimere risikoen for misforståelser. Vi må være åpne og forutsigbare, sa utenriksministeren i talen.

  Også direktør for konferansen, Anu Fredriksson, påpekte mangelen av russisk deltakelse.

  Konferansen er en arena for møter og deling av kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene i arktiske områder.

  Men uten Russland sier direktør for Arctic Frontiers at halvparten av den kunnskapen mangler.

  – Vi er midt i en arktisk skilsmisse. Vi mangler i år 50 prosent av vitenskapen om Arktis og 50 prosent av de arktiske område, sa hun i sin åpningstale, sa Anu Fredriksson.

  Anniken Huitfeldt åpnet Arctic Frontiers 2023.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas

  Eanet mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas. Lávdegoddi lea iskan geahččalemiid ja gáibádusaid mat gusket skuvlla raporteremii ja dokumenteremii, ja oasseraporta lea dál geigejuvvon máhttoministarii otne. Raporta čájeha ahte eanet nuorat eai loavtte skuvllas dál go dan maid ovdal leat bargan, ja sii vásihit eambbo givssideami ja vel noađi. Nuorat muitalit maid ahte skuvllas lea láittas ja ahte sii ballet vuolgit skuvllii.

  Skole. Føtter. Ungdom.
  Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK
 • Ohcan ruđa ealgadutkamii

  Norgga luonddudutkaninstituhta lea ohcan Birasdirektoráhtas 1,15 miljovnna doarjaga, viđa jahkásaš dutkanprošektii Romssa fylkkas, go áigot dutkat ealgga. Dutkamis leat gávcci suohkana Gaska- ja Lulli-Romssas, ja vel Statskog. Sii háliidit iskat movt ealga mátkkošta, ja nu fertejit bidjat GPS-mearkkaid ealggaide. Prošeavtta ollislašbušeahtta lea sullii guhtta miljovnna ruvnno.

  Elg langs veien
  Foto: Nils Mehren