Krever samisk skilting av stasjoner

Klagenemnd påstår at myndighetene bryter loven når de ikke skilter jernbanestasjoner på samisk. Bane NOR lover å se på saken.

Bodø jernbanestasjon

PÅ NORSK: Bodø jernbanestasjon er bare skiltet på norsk, selv om byen har et godkjent samisk navn.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Ikke en eneste jernbanestasjon i Norge er skiltet på samisk, selv om flere av stedene har samiske navn.

Det mener lederen for Klagenemnda for stedsnavnsaker er et brudd på loven.

– I stedsnavnsloven kommer det veldig tydelig frem at der det er godkjente samiske stedsnavn, så skal man bruke det på skilt. Og det skal skje på eget initiativ, sier Marit Halvorsen, som presiserer at dette også gjelder navn på stasjoner.

– Ingen bevisst unndragelse, svarer direktøren for stasjoner i Bane NOR, Knut Øivind Ruud Johansen.

Det er et mangfold av navn i landet vårt, og de er kulturminner som skal vernes. Og da vil skilting være én måte å verne de på.

Marit Halvorsen, leder for Klagenemnda for stedsnavnsaker
Marit Halvorsen byline

Marit Halvorsen, lederen for Klagenemnda for stedsnavnsaker forstår ikke hvorfor det skal være så vanskelig å følge stedsnavnslovens regler om skilting.

Foto: Terje Heiestad

– Blir feil

En gjennomgang som NRK har gjort avdekker at det finnes minst åtte jernbanestasjoner der stedet har et godkjent samisk navn. (Se oversikt i slutten av artikkelen)

Stedsnavnloven sier at samiske og kvenske stadnamn som blir brukt blant folk som bor fast på eller har næringsmessig tilknyting til stedet, skal til vanlig brukast av det offentlege for eksempel på kart og skilt sammen med eventuelt norsk namn.

Én av stasjonene er Bodø, som også bærer det lulesamiske navnet Bådåddjo.

Det mener innbygger Thea Larsen blir feil.

– Det er litt dumt fordi jeg synes at det skal stå både på samisk og norsk fordi samene tross alt er Norges urfolk.

Samisk skilt vil gjøre at noe av min historie ikke er glemt, noe det ser ut til å være nå.

Thea Larsen, innbygger i Bodø (16)
Thea Larsen

Lulesamiske Thea Larsen (16) vil sette stor pris på det dersom jernbanestasjonen i hjembyen skiltes på samisk.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Ikke bevisst

Direktøren for stasjoner i Bane NOR understreker at dette ikke er noen bevisst unndragelse.

– Jeg tror ikke vi har skiltet på samisk fordi dette spørsmålet aldri har blitt stilt til oss i Bane NOR. Nå skal ikke jeg gå god for alle ansatte, men det er ikke meg bekjent, svarer Knut Øivind Ruud Johansen.

Knut Ø. R. Johansen

Direktør for stasjoner i Bane NOR, Knut Øivind Ruud Johansen, lover at de skal vurdere det juridiske i saken.

Foto: Sune Eriksen

– Hvis det kommer klart frem i loven, så må jo vi selvfølgelig følge det. Vi har ikke noen anledning til å gå utover norsk lov. Så våre jurister vil nå sjekke lovverket.

Direktøren ser ikke for seg at skilting på stedene vil være noe problem, men at de må se nærmere på hva de skal gjøre andre steder, som i rutetabeller og billettapp.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo mener at det er en fin anledning for Bane NOR å synliggjøre samiske språk og samiske stedsnavn.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Stort etterslep

Sametingspresidenten mener at denne saken viser hvor utfordrende det er med skilting på samisk.

– Det er et stort etterslep når det gjelder skilting på samisk. Det er en lang vei fra å få registrert og godkjent et stedsnavn til det faktisk blir synlig for dem som besøker et sted, sier Aili Keskitalo.

Nå vil Sametinget engasjere seg i saken.

– Sametinget kommer til å sende en henvendelse til Bane NOR for å be dem om å gripe fatt i denne saken. Så håper vi på en god dialog og en positiv innstilling fra deres side, avslutter Keskitalo.

Stasjoner som ikke er skiltet på samisk

Stasjon

Samisk navn på stedet

Navnestatus

Bodø

Bådåddjo

Godkjent

Fauske

Fuossko

Godkjent

Lønsdal

Luonosvágge (Lønsdalen)

Godkjent

Majavatn

Maajehjaevrie (Majavatnet)

Godkjent

Snåsa

Snåase

Godkjent

Narvik

Áhkánjárga

Godkjent

Rombak

Ruoppat

Godkjent

Bjørnfjell

Bonjovárri

Godkjent

Røklan

Revkka

Foreslått

Mo i Rana

Måahvie

Foreslått

Mosjøen

Musser

Foreslått