Krever at Senterpartiet kaster ut partiets «regjeringsmedlem»

– Vi har null tillit til Hans Ole Eira, sier Sp-leder.

Hans Ole Eira (t.h.) ble valgt inn i sametingsrådet. Senterpartiet ønsket imidlertid en annen kandidat.

BRÅK: Sps Hans Ole Eira (t.h.) trues med eksklusjon fra eget parti. Her står han sammen med resten av sametingsrådet.

Foto: JUNE GRØNNVOLLBJØRNBACK / NRK

Beskjeden kommer fra Frank Valø som er leder i partiets samepolitiske forum i Troms.

Nå krever Valø at Senterpartiet starter en prosess for å ekskludere Hans Ole Eira fra partiet.

Sámegillii: Sáhttiba lihcohallat bellodagas

Eira (49) fra Kautokeino ble bare for tre uker siden plukket ut av sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) til å bli medlem av sametingsrådet.

Han hadde samme vervet også i Aili Keskitalos «regjering» fra 1. januar 2020 til oktober i år.

Avisa Ságat omtalte denne saken først (krav om abonnement for å kunne lese saken).

Ifølge Frank Valø hadde Sp utpekt en annen politiker som skulle inn i sametingsrådet: Svein Oddvar Leiros (52).

rundballer

VIL RYDDE OPP: Frank Valø er leder i samepolitisk forum i Gáisi valgkrets. Det er et av kretsene i Troms.

Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

– Det øverste organet i Sp er samepolitisk råd, og det hadde laget en enstemmig innstilling om hvem som skulle være partiets rådsmedlem, forklarer Frank Valø.

– Sterk mistillit

Likevel ble Hans Ole Eira valgt. Nå legger Sp-lederen skylda på nettopp Eira og Elisabeth Erke for at partiets foretrukne kandidat ikke kom inn i Sametingets «regjering».

Erke er en av Sps tre sametingsrepresentanter.

– Vi ser på dette som en maktovertredelse, sier Valø til NRK.

Han har bedt Senterpartiet sentralt om å ekskludere både Eira og Erke.

– Ja, det er sterk mistillit, men vi kan ikke godta dette, sier han.

– Vi rydder opp i egne rekker slik at våre politikere skal følge de demokratiske spillereglene. Sp har et regelverk alle i partiet skal forholde seg til, sier Frank Valø.

Bildekollasj av sametingsråd Hans Ole Eira og sametingsrepresentant Elisabeth Erke

Sp PÅ SAMETINGET: Hans Ole Eira og Elisabeth Erke.

Foto: MARIE LOUISE SOMBY / MARIE LOUISE SOMBY

Eira: – Ingen kommentar

Frank Valø håper Senterpartiets styre kommer fram til at Eira og Erke ekskluderes. Det er i alle fall det partiets forum i Troms enstemmig krever.

– Først skal det behandles i styret i Sp, og da ønsker jeg ikke å forskuttere noe derfra. Vi har en god dialog. Det hersker ingen tvil om at lovene til Senterpartiet er brutt. Og dette er et signal fra partiet, sier Valø.

NRK har vært i kontakt med Hans Ole Eira. Han ønsker ikke å kommentere Frank Valøs uttalelser, og heller ikke si noe om kravet om eksklusjon.

– Jeg vil ikke diskutere partiets interne saker i media. Jeg er ikke vant med slike arbeidsmetoder. Jeg har ingen kommentarer til saken, og enhver kan si og mene hva de ønsker, sier Eira.

– Vanskelig sak

Svein Oddvar Leiros sier til NRK at han nå forholder seg til hva partiet gjør.

– Dette en vanskelig sak, men jeg vil ikke diskutere eller kommentere det via media all den tid vi løser saker intern i partiet, sier han.

Svein Leiros

FORETRUKKET: Svein Oddvar Leiros var Sps kandidat til sametingsrådet.

Foto: Privat

Leiros som har vært ordfører i Kåfjord, sier han ikke har problemer med å forholde seg til Hans Ole Eira som sametingsråd.

– Jeg registrerer at Eira og Erke ikke hadde tillit til meg som rådsmedlem. Derfor trakk jeg mitt kandidatur, sier han til NRK.

I en sms til NRK skriver Erke:

– Jeg har ingen kommentarer til saken før den er behandlet internt i partiet.

Sametingspresident Silje Karine Muotka sier til Ságat at hun ikke har noen kommentarer til partiets interne forhold.

– Det må de håndtere selv, sier hun til Ságat.

NRK har ikke fått kontakt med Senterpartiets ledelse.

Kommentator: – Personlig posisjon viktigere enn politikken

Politisk kommentator i NRK Sápmi, Mona Solbakk mener konflikten mellom Senterpartiet og to av partiets representanter, kan bety at NSR mister flertallsposisjonen.

Et annet moment kommentatoren trekker fram er dette:

– Nå kommer det igjen fram en konflikt som viser at egne posisjoner og interesser er viktigere enn alt annet, sier Solbakk.

Korte nyheter

 • Helsedepartementet: Går bort fra råd om jevnlig koronatesting

  Råd om jevnlig testing avvikles umiddelbart, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

  Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing, heter det i pressemeldingen.

  – Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing. Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
  Foto: Rahand Bazaz / NRK
 • Freia Melkerull har fått samiske uttrykk

  Nå er Freia Melkerull å finne i butikkene med fire forskjellige uttrykk på nordsamisk. Bakgrunnen for lanseringen er Giellaváhkku - Giellavahkko - Gielevåhkoe, samisk språkuke. Sametinget har utfordret offentlige aktører å bedt dem synliggjøre samiske språk.

  Freia sjokolade med nordsamiske uttrykk
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK Sápmi
 • Sjokolade saemien jiehtegh åådtjeme

  Daelie Freia melkerull saemien jiehtegh åådtjeme, jih dam maehtie bovresne gaavnedidh. Dah nieljie ovmessie noerhtesaemien jiehtegh utnieh. Saemiedigkie leah byjjes aktöörh evdtiedin saemien gïelh gåhtsajehtieh gïelevåhkoen åvteste.

  Nå kan du finne samisk sjokolade i butikkene. Sametinget har i flere år utfordret store selskaper og bedt dem være med på å fremme samiske språk. Og nå har Freia lansert Melkerull med samiske uttrykk. Det gleder folk.