Hopp til innhold

Her er det nye sametingsrådet

Silje Karine Muotka (NSR) presenterte mandag morgen det nye sametingsrådet.

Nytt sametingsråd 2021

NYTT SAMETINGSRÅD: Dette er de nye medlemmene i sametingsrådet.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

NSR, Senterpartiet og Flyttsamelista er enige om å fortsette samarbeidet på Sametinget de neste fire årene.

Silje Karine Muotka fra NSR blir valgt som ny sametingspresident når det nye Sametinget konstitueres denne uken. Hun overtar etter Aili Keskitalo.

Les også: Enige etter tre uker: Silje Karine Muotka blir sametingspresident

Med seg til å styre Sametinget de neste fire årene har Muotka valgt en kvinne, og tre menn.

Her er det nye sametingsrådet:

– Neste onsdag vil det gjøres kjent for allmennheten hva rådsmedlemmene skal jobbe med, sier Muotka.

Mikkel Eskil Mikkelsen og Hans Ole Eira fortsetter som rådsmedlemmer i det nye rådet. Maja Kristine Jåma og Runar Myrnes Balto er nye rådsmedlemmer.

Jåma har vær politisk rådgiver for Aili Keskitalos sametingsråd siden mars 2020.

Maja Kristine Jåma er oppvokst på Fosen i Snåsa, er reindriftsutøver, sørsamisk lærer og har vært politisk rådgiver i sametingsrådet siden april 2020.

Rådsmedlemmer

FRA RÅDGIVER TIL RÅDSMEDLEM: I ett års tid har Maja Kristine Jåma jobbet som rådgiver.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

– Jeg har lært mye det siste året, som rådgiver. Det blir spennende å se hvordan det blir i ny rolle, sier Jåma.

Jåma har jobbet mye med Fosen-saken, og Fosen-saken samt vindkraftutviklinga er grunnen til at Jåma ble politisk aktiv.

– Jeg tar med meg alle erfaringene jeg har, med reindrift og sørsamisk språk og kultur som ligger mitt hjerte nærmest, forteller hun.

Runar Myrnes Balto har den siste perioden vært NSRs parlamentariske leder på Sametinget.

– Han har en spesielt god kompetanse. Han har vært leder på flere nivåer, både i vår organisasjon og utenfor også, sier Muotka om Myrnes Balto.

Beaiveálgu-erklæringen

Også tiltredelseserklæringen, Beaiveálgu-erklæringen ble presentert under pressekonferansen. Den omfatter ikke alle saker, men uttrykker en politisk retning, står det skrevet i samarbeidsavtalen.

Parlamentariske ledere i NSR, Flyttsamelista og Senterpartiet, og Silje Karine Muotka var samlet for å undertegne den nye samarbeidsavtalen.

Sametingspresident Silje Karine Muotka

SAMETINGSPRESIDENT: Silje Karine Muotka (NSR).

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

Beaiveálgu-erklæringen er inspirert av den første samiskspråklige romanen som ble utgitt, «Beaiveálgu» av lærer Anders Larsen, i 1912.

– Han kjempet en utrettelig kamp for at samiske barn skulle få lære i og på samisk, sier Muotka.

– Og i arbeidet med politikken har vi vært opptatt av at vi trenger flere lærere og barnehagelærere.

Samarbeidspartnere har også hatt fokus på det samiske materielle kulturgrunnlaget, samiske rettigheter, forhindre hatprat og sikre at de skal kjempe mot rasisme.

– Likeverdighet er et tema vi har vært opptatte av, sier Muotka.

Her er utdrag fra Beaiveálgu-erklæringen:

Korte nyheter

 • Ohcalan veahki sámevaši vuostá

  Sámediggeráđis Runar Myrnes Baltos lei ikte čoahkkin kultuvra- ja dásseárvoministtarin Anette Trettebergstuen. Fáddá čoahkkimis lei sámi vašši ja cielaheapmi mii lea čuožžilan maŋŋel Fovsen-miellačájeheami Oslos muitala Runar Myrnes Balto:

 • – Jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj

  Jus åro Nordlándan, Finnmárkon jali Vestlándan de la stuoráp máhttelisvuohta trafihkan vahágahttet jali jábmet. Dav vuoset ådå rappårttå majt duola degu Stáhta rahtedåjmadak la tjállám. Adnet ienep gasskojuogadimijt ja vuolep vuodjemfárta stádajn, nav vaj dat dahká la binnep máhttelisvuohta jåhtulagán vahágahttet jali jábmet Oslon, Rogalándan ja Trøndelágan.

  – La alármma midjij gå rappårttå nav javllá, javllá fylkkaoajvve Vestlándan Jon Askeland guovdásjbelludagás.

  Guovllojådediddje Jasska Trafihkan Nordlándan Kari Vassbotn javllá moadda rahtijs la ájggá biggidum​, nav vaj ij la udnásj jåhtulagáj hiebadum.

  – Dat dahká rahte li giettse. Ælla saje rahtebielijn, dav majt gåhttjop «tilgivende sideterreng», stuora åsijs mijá rahtijs. Nav jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj. Dát dahká rahte li ienep várálattja, subtsas Vassbotn.

 • Eanetlohku vuosttilda ahte turbiinnat gaikojuvvojit

  44 proseanta 1000 olbmos vástidit ahte sii eai doarjjo Fovsen-ákšonisttiid gáibádusa gaikut bieggaturbiinnaid Fovsenis, čállá VG. Dát boahtá ovdan iskosis maid Respons analyse lea čađahan VG ovddas. 33 proseanta vástidedje ahte sii dorjot ákšonisttiid gáibádusa, ja 23 proseanta vástidedje ahte eai dieđe.

  NSR Nuorat jođiheaddji Elle Nystad dadjá VGii ahte son jáhka boađus livčče earálágan jus olmmošvuoigatvuođat livčče oassi gažaldagas.

  – Dát gažaldat lea bieggafámu birra. Livččiidet sáhttit jearrat ahte dorjot go ahte bieggaturbiinnaid gaikojuvvojit «danin go dat leat olmmošvuoigatvuođarihkkun». Livčče miellagiddevaš oaidnit livččiidet go oažžut eará vástádusaid de, dadjá Nystad.

  Fosen aksjonister på gulvet inne på OED.
  Foto: Rasmus Berg