Enige etter tre uker: Silje Karine Muotka blir sametingspresident

NSR, Senterpartiet og Flyttsamelista er enige om samarbeid på Sametinget de neste fire årene.

Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)

AVTALE: Silje Karine Muotka.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Det har vært grundige og gode forhandlinger mellom partene. Vi har hatt god nytte av at vi allerede har samarbeidet i fire år, sier Silje Karine Muotka (NSR) i en pressemelding partiene har sendt ut.

Det har vært forhandlet i tre uker og det er enighet om en omfattende samarbeidserklæring og de praktiske sidene ved avtalen.

I pressemeldingen trekkes det frem at de særlig har hatt fokus på å prioritere behovet for flere samiske lærere og barnehagelærere.

Presenterer nytt sametingsråd

Allerede mandag 18. oktober vil de tre partiene presentere det nye sametingsrådet. Det skjer på en pressekonferanse i Karasjok.

Silje Karine Muotka overtar etter Aili Keskitalo. Ifølge Muotka har forhandlingene vært gode og med mye engasjement.

– For min del har det vært avgjørende å sikre at alle partene i samarbeidet har et stort eierskap og entusiasme for den politiske samarbeidserklæringen, og at erklæringen svarer på de store behovene som er i det samiske samfunnet, sier Muotka ifølge pressemeldingen.

Velger-favoritt

Silje Karine Muotka er blant Sametingets mest erfarne politikere.

Hun ble valgt inn på allerede i 2009, og starter på sin fjerde periode. I sju år har hun vært en del av Aili Keskitalos «regjering». Allerede som 13-åring ble hun medlem av Norske Samers Riksforbund.

I en meningsmåling før årets valg svarte 37 prosent av de spurte at de ønsket seg Muotka som sametingspresident.

Opprinnelig er 46-åringen fra Nesseby, men har bodd i Alta store deler av livet.

Hun har de sju siste årene vært heltidspolitikere, men jobber som prosjektleder ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Muotka er gift og har to barn.

Korte nyheter

 • Oktasašbargošiehtadus Sámedikkin

  Innlandet fylkkadiggi mearridii gaskavahku ovttajienalaččat dohkkehit oktasašbargošiehtadusa Innlandet Fylkkagieldda ja Sámedikki gaskkas. Hedmárkku fylkkadikkis leamašan ovdal oktasašbargošiehtadus Sámedikkin ovttas eará máttasámi fylkkagielddaiguin jo 2010 rájes. Dál go guovllut leat ovttastahtton sáhttá oktasašbargošiehtadusa joatkin Sámedikkin buorebut oainnusin dahkat ja nannet sámevuođa Innlandet fylkkagielddas. Šiehtadus čállo vuollái dan vahkus Kárášjogas, čállá fylkkagielda preassadieđáhusas.

  Innlandet fylkeskommune på Lillehammer
  Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK
 • Deaivvada Fovsen sámiiguin

  Boahtte vahkus Fovsen Naarjke Sijte boazosápmelaččat deaivvadit oljo- ja energiijaministtar Marte Mjøs Persenin nákku bohcciidahttán Fovsen bieggaturbiinnaid ášši oktavuođas. Norgga Alimusriekti celkkii golggotmánu 11. Beaivve, ahte bieggaturbiinnaid huksen Jorpetjahke ja Roan guovlluin Trøndelágas rihkku sápmelaččaid vuoigatvuođaid iežaset ealáhusa hárjehit guovllus. Stáhtaráđđi dadjá Adresseávisenii, ahte ráđđehus sihkkarastá álbmotrievttálaš geatnegasvuođas sámiid vuostá. Danne son fitná Fovsenis hálešteamin boazoealáhusain dán bieggaturbiinna áššis.

  Marte Mjøs Persen
  Foto: Christine Fagerbakke / NRK