– Kongens ord betyr mye for samene

Kongen åpnet i 1997 Sametinget med ord som skulle få stor betydning. Om dette ser du i programmet ”De Første Skritt” på NRK1 torsdag kl 20.15.

Kongen åpnet i 1997 Sametinget med ord som skulle få stor betydning.

Kong Haralds tale under sametingsåpningen i 1997 var betydningsfull.

Ole Henrik Magga blir intervjuet.

– Sametinget representerer et folk, sier tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga.

Foto: Lasse Østmo / NRK

– Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer. Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk, sa Kong Harald V under sametingsåpningen i 1997.

Viktige ord

Sametingspresident Aili Keskitalo blir intervjuet.

– Vi skal få være med å styre riket. Slik forstår Aili Keskitalo Kongens ord.

Foto: Lasse Østmo / NRK

Den da avtroppende sametingspresidenten Ole Henrik Magga sier Kongens ord var svært viktige.

– Tydeligere enn det kan man ikke si det, for det forteller at Sametinget er noe annet enn byråkratiske organer – den representerer et folk. Selv om kongemakten i dag er begrenset, har Kongens ord hatt stor innvirkning, sier Magga.

Tillit til Kongen

Dagens sametingspresident Aili Keskitalo beskriver ordene som sterke, og sender gode signaler fra den norske regjeringen til samene og Sametinget.

–Gjennom de ordene fortalte myndighetene at de anerkjente oss som folk, og at de erkjente at vi var i våre områder før Norge ble til. Med det sa de at det også er vårt rike, og at vi skal få være med å styre det.

– For samene betydde det veldig mye at det var Kongen selv som sa dette, fordi samene har tillit til ham. Det som Kongen sier har stor verdi i vårt samfunn. I tillegg at hans ord også er den norske stats syn, sier Keskitalo.

Korte nyheter

 • Mortensson Raasten Rastah festválii

  Plassjes Mátta-Sámis leat ráhkkaneamen lágidit logát rájáhis Raasten Rastah festivála. Dán jagi prográmmas leat dáhpáhusat, bargobájit ja aktivitehtat mánáide, nuoraide ja ollesolbmuide. Festiválas čuojahit ISÁK joavku ja Marja Mortensson ovttas Kringkastingsorkesteran. Nuoraidkonsearttas čuojaha Article 3 joavku. Raasten Rastah festivála lágiduvvo čakčamánu 30. beaivvis golggotmánu 3. beaivái, čállá Raasten Rastah neahttasiiddus.

  Toppen av hodene til kinotittere på åpningen av Raasten rastah filmh.
  Foto: Emmi Alette Danielsen / nrk
 • Besset válljet boahkuid

  Norgga álbmot beassá dál válljet guđe boahkuid bijahit, go lea doarvái boahkut, nu dieđiha Álbmotdearvvašvuođainstituhtta preassadieđáhusas.

  –– Vaikke lea seamma bures suodjaluvvon go seaguha boahkuid, de diehtit ahte muhtumat háliidit boahkuhuvvot seamma boahkuiguin guktuid háviid. Dál go mis lea doarvái sihke Pfizer ja Moderna boahkut de sáhttet gielddat fállat álbmogii daid boahkuid maid sihtet, lohká Álbmotdearvvašvuođainstituhta veahkkedirektevra Geir Bukholm.

  Vaksinering Eikefjord barne- og ungdomsskule.
  Foto: Nils Ole Refvik / NRK
 • Geahčadit mo čoavdit jammema

  Dál áigot iskkat mo ođđaáigásaš fievrrideami teknologiija birge jammenfallehemiin. Stáhta geaidnodoaimmahat ja Suodjalusa dutkaninstituhta lágidit iskkademiid ja ohcet čovdosiid dán lassánan sihkkarvuođahástalussii. Jammen lea go muosehuhttet dahjege cagget radio- ja GPS-signálaid.