Hopp til innhold

– Kongens ord betyr mye for samene

Kongen åpnet i 1997 Sametinget med ord som skulle få stor betydning. Om dette ser du i programmet ”De Første Skritt” på NRK1 torsdag kl 20.15.

Kongen åpnet i 1997 Sametinget med ord som skulle få stor betydning.

Kong Haralds tale under sametingsåpningen i 1997 var betydningsfull.

Ole Henrik Magga blir intervjuet.

– Sametinget representerer et folk, sier tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga.

Foto: Lasse Østmo / NRK

– Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer. Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk, sa Kong Harald V under sametingsåpningen i 1997.

Viktige ord

Sametingspresident Aili Keskitalo blir intervjuet.

– Vi skal få være med å styre riket. Slik forstår Aili Keskitalo Kongens ord.

Foto: Lasse Østmo / NRK

Den da avtroppende sametingspresidenten Ole Henrik Magga sier Kongens ord var svært viktige.

– Tydeligere enn det kan man ikke si det, for det forteller at Sametinget er noe annet enn byråkratiske organer – den representerer et folk. Selv om kongemakten i dag er begrenset, har Kongens ord hatt stor innvirkning, sier Magga.

Tillit til Kongen

Dagens sametingspresident Aili Keskitalo beskriver ordene som sterke, og sender gode signaler fra den norske regjeringen til samene og Sametinget.

–Gjennom de ordene fortalte myndighetene at de anerkjente oss som folk, og at de erkjente at vi var i våre områder før Norge ble til. Med det sa de at det også er vårt rike, og at vi skal få være med å styre det.

– For samene betydde det veldig mye at det var Kongen selv som sa dette, fordi samene har tillit til ham. Det som Kongen sier har stor verdi i vårt samfunn. I tillegg at hans ord også er den norske stats syn, sier Keskitalo.

Korte nyheter

 • Suopma gidde rájá ruoššalaččaide

  Nu dieđiha Helsingin Sanomat. Áviissa dieđuid mielde giddejuvvojit rájáid jo bearjadaga gaskaija rájes. Yle čállá, ahte dát ii guoskka ovdamearkka dihtii jus olmmoš áigu bearraša guossái, dahje sisabeassangeahččaleapmái alit ohppuide Suomas.

  Mannan vahkku bohte badjel 40.000 ruoššalačča Suoma beallái, čájehit EU rádjágoziheame, Frontex:a logut.

 • Váilo 22 miljárdda divvut geainnuid

  Romssas ja Finnmárkkus váilo 22 miljárdda divodit ja uđassihkkarastit geainnuid.

  Nu čállá NAF preassadieđáhusas. 75 proseanta guovlluin háliidit vuoruhit divodit geainnuid, ja 59 proseanta háliida vuoruhit uđassihkkarastima. Nu čájeha Norstat iskkadeapmi.

  NAF gáibida dál eambbo ruđa dákkár doaimmaide.

  Vei Sjursnes
  Foto: Thomas Sørensen / NRK
 • Stuorravuovdde johtolat fas lassánan

  Ruošša beale johtolat Norgga beallái, Stuorravuovdde bokte, lea fas lassánan duorastaga iđida.

  Gaskavahku dieđihedje politiijat ahte johtolat Ruošša bealde Norgga beallái lei jaskkodan. Muhto go rádjá rahpasii iđđes dii. 8:is, de bohte 6-7 ruošša biilla diimmu siskkobealde rájá badjel.

  Ruošša beale bealátkeahtes mediat leat čállán ahte jáhkket Kreml boahtá giddet rájáid almmáiolbmuide mobiliserenagis.

  Storskog grensestasjon
  Foto: Stian Strøm