Hopp til innhold

Delte ut språkpris til samisk Snapchat-konto

Gjennom Snapchat-kontoen Snaepmie har unge samer fått snakke og høre samisk hver dag. I dag fikk de anerkjennelse for jobben de gjør.

Konge utdeler språkløfte-prisen

KONG HARALD: Delte ut språkløfte prisen til Ánne Márjá Guttorm Graven

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Loga ášši sámegillii.

Ánne Márjá Guttorm Graven startet Snapchat-kontoen Snaepmie for snart tre år siden. Hun ville skape en plass på sosiale medier hvor samisk skulle høres og brukes.

I dag fikk hun Sametingets språkkløftpris for jobben hun, og alle de som har snappet på Snaepmie, har gjort for å synliggjøre samisk språk.

Kongen utedeler språkløfteprisen

Kong Harald, Sametingspresident Aili Keskitalo og Ánne Márjá Guttorm Graven.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Det var Kong Harald som delte ut språkprisen i anledning den samiske språkuken som markeres over hele landet.

– Jeg er utrolig glad for å få denne prisen og vil dele den med alle som har fulgt, snappet og brukt Snaepmie, sier Ánne Márjá Guttorm Graven.

– Viktig at samisk er synlig

Snaepmie er en samiskspråklig Snaphcat konto, hvor en ny person snapper hver dag. Kravet til snapperne er at de skal snappe på et av de samiske språkene.

– Mye av kommunikasjonen nå til dags skjer på ulike digitale plattformer, som for eksempel Snapchat. Da er det kjempe viktig at samisk også er synlig der. Snaepmie viser at man kan nå mange selv om man bruker kun samisk, sier Ánne Márjá.

I år er første gang Sametinget deler ut Språkløftprisen. Det skjer i forbindelse med Samisk språkuke som går av stabelen denne uka. Prisen deles ut til en virksomhet eller organisasjon som bruker og synliggjør samisk på en god måte i sin daglige drift.

– Snaepmie har gjort at samisk er blitt synlig på sosiale medier. Unge som ellers ikke ville ha hørt eller kommunisert på samisk, har fått en kanal hvor dette er mulig, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Hun hyller Ánne Márjá som på eget initiativ har startet Snaepmie og driver den helt gratis.

– Det viser den store kjærligheten og viljen samene har for å stå på for språket, sier Aili Keskitalo.

Folk flest er på sosiale medier

Høgskolelektor Harald Amdal underviser i sosiale medier ved Oslomet og Høgskolen i Kristiania. Han mener det er veldig vikitg at man vektlegger språk i sosiale mediekanaler som Snapchat.

Harald Amdal

Folk flest er på sosiale medier, sier Harald Amdal, som underviser i sosiale medier ved Oslomet og Høgskolen i Kristiania.

Foto: Charlotte Elise Gundersen

– Det er bare å gå inn å se på den store bruken av Snapchat blant unge og voksne, det er der folk er, sier Amdal.

I følge tall fra Ipsos er det 2598000 Snapchat profiler i Norge. Nær fire av fem unge brukere er innom Snapchat flere ganger om dagen.

– Det ligger store muligheter der til å påvirke folk via sosiale medier. Ved å føre godt språk på Snapchat, kan man være til nytte for andre. Jeg håper at Snaepmie kan stimulere folk til å bruke samisk i andre sosiale mediekanaler også, sier Amdal.

– Fint å få anerkjennelse

Ánne Márjá har brukt utallige timer på å administrere Snapchat-kontoen. Hun bruker tid på å finne og kontakte nye snappere hver dag. Hun må også følge opp de som snapper og det som blir lagt ut på kontoen. Alt dette gjør hun på fritiden, og helt gratis.

– Jeg må innrømme at jeg til tider har blitt både sliten og lei, derfor var det utrolig motiverende å få anerkjennelse for jobben man gjør. Det gjør at jeg får lyst til å fortsette med dette, sier Ánne Márjá.

Hun vet enn å ikke hva prisen på 30 000 kroner skal brukes til.

– Jeg tenker at dette kan være min belønning, jeg har jo holdt på med dette gratis i flere år. Kanskje jeg kan kjøpe meg en ny telefon, som jeg jo trenger for å holde på med Snaepmie, sier Ánne Márjá.

Korte nyheter

 • Oahpaheddjiid bargoheaitta bissehuvvo

  Ráđđehus duođašta ahte šadda bákkolaš bálkalávdegoddi. Dát mearkkaša ahte oahppit sáhttet máhccat skuvllaide.

  – Go riidu orru leame oalat lássejuvvon ja bargoheaitagis leat duođalaš váikkuhusat servodahkii, de lea mu mielas bággu sehkket iežan sisa, dadjá bargoministtár Marte Mjøs Persen.

 • Háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra

  Rukses bellodaga dearvvašvuođa ja fuolahuslávdegotti lahttu ráđđehusas, Seher Aydar galledii Kárášjoga otne. Son lei Kárášjogas sámi klinihkas ja deaivvadii sámi doavtterservviin maid. Seher Aydar háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra ja makkár dárbbut leat sámi álbmogis dearvvašvuođa hárrái. Son áigu de jearrat Stuoradikkis movt sáhttet sii buoridit sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid.

  Seher Aydar dadjá ahte álgoálbmogis galget leat seamma rievttit dearvvašvuođabálvalusas go dan maid earáin lea. Son oaidná ahte sus ja sis geat barget politihkain stuorradikkis, lea beare unnán diehtu sámi álbmoga birra, muhto maiddái ahte sámi álbmot ii oaččo dearvvašvuođarivttiid maidda sis lea riekti. Aydar dadjá ahte de lea sin ovddasvástádus oahppat dan birra ja maiddái fállát seammaárvosaš dearvvašvuođafálaldaga sámiide:

  Seher Aydar stortingsrepresentant for Rødt
  Foto: Mathias Moene Rød / NRK