I bresjen for urfolk i Russland

Urfolksorganisasjonen RAIPON i Russland skal legges ned. Dette vil hverken det utenriksministeren Espen Barth Eide eller Sametinget ha noe av.

Egil Olli

Sametingspresidenten Egil Olli møter den russiske ambassaden i dag.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

I dag møter representanter fra Sametinget den russiske ambassaden i Oslo. På agendaen står blandt annet den russiske urfolksorganisasjonen Raipons fremtid.

LES OGSÅ: Russiske myndigheter nedlegger urfolksorganisasjon

LES OGSÅ: – Russland tråkker på sine urfolk

– RAIPON-organisasjonen har vært med på å styrke samarbeidet mellom samer på tvers av riksgrensene, derfor er det ikke ønskelig at organisasjonen opphører, sier sametingspresident Egil Olli.

Olli har personlig sendt brev til russiske myndigheter der han gir uttyrkk for at det er svært beklagelig om organisasjonen legges ned.

Drahjelp fra utenriksministeren

Dette er han imidlertid ikke alene om. Også norges utenriksminsiter, Espen Barth Eide, har vært misfornøyd med nedleggelses-ordren fra de russiske myndighetene.

LES OGSÅ: Tok opp RAIPON-nedleggelse med Russlands ambassadør

Dette styrker Ollis optimisme om et godt møte i dag.

– At også utenriksministeren har engasjert seg er jeg svært fornøyd med. Økt fokus på saken tror jeg kan fremme en løsning som kan gagne de urfolk i Russland, avslutter Olli.

Hør radiosak (på samisk):