Hopp til innhold

Russisk urfolksleder søker asyl i USA

New York (NRK): Tidligere leder i Russlands største urfolksorganisasjon befinner seg i New York med familien sin. De tør ikke å reise tilbake til Russland.

Pavel Suliandzyga

Pavel Suliandzyga kommer fra et sted som ligger lengst øst i Russland. Her viser han på kartet hvor det er.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Situasjonen for urfolk som står i opposisjon til russiske myndigheter blir stadig verre ved at de anklages for lovbrudd og undergravingsvirksomhet.

En tidligere leder for den største urfolksorganisasjonen RAIPON har nylig flyktet fra hjemlandet sitt.

Pavel Suliandzyga tilhører udege-folket og er kommet til verdensmetropolen New York for å forsvare urfolk, men han våger ikke å vende hjem igjen.

Pavel Suliandzyga

Han og familien føler seg ikke trygge i Russland. Derfor føler Pavel Suliandzyga seg tvunget til å søke asyl i USA.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Fabrikkerer falske anklager

Han har sett seg nødt til å gjemme seg og forlate hjemmet sitt i det østligste Sibir, hvor udege-folket lever i den største taigaen på den nordlige hemisfære.

– En mann kom fra en storby og brakte med seg et dokument. Han sa at ifølge dette dokumentet eier jeg dette landet, jeg eier denne skogen, vannet. Jeg ber dere ikke om å forlate det, men alt dere produserer her, tilhører meg.

Pavel Suliandzyga

Pavel Suliandzyga deltar i FNs permanente forum for urfolkssaker. Her har han fortalt om hvordan russiske urfolk har det.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Fordi han forsvarer sitt eget samfunn og har vært politisk aktiv i urfolksorganisasjonen RAIPON, har det russiske sikkerhetspolititet FSB fabrikkert falske anklager om at han er separatist, at han driver med underminering av det russiske militæret og stjeler penger fra sitt eget folk.

Det var folk fra sikkerhetspolitiet FSB som la press på hans landsmenn til å underskrive et dokument, en falsk erklæring mot Pavel.

– En vanlig praksis

– Ja, dessverre, og ikke bare mot meg. Det ser ut som om fabrikering av saker mot forsvarere av menneskerettighetene er vanlig praksis.

Politiet fabrikkerer falske bevis og anklager mot politiske dissidenter, og det er blitt en vanlig metode for å forfølge opposisjonelle.

Russiske urfolk

Pavel Suliandzyga viser et gammelt bilde på sin datamaskin. Her er han sammen med faren sin i hjemplassen deres i det østligste Sibir.

Foto: Pavel Suliandzyga / Privat

Han har sammen med sin kone og mindreårige barn søkt om asyl i USA. Men hjemmet er blitt igjen hjemme.

– Russland er mitt hjemland. Der er folket mitt, min familie.

Korte nyheter

 • Suopma cuiggoduvvo go gidde rájá Ruššii

  Amnesty International cuiggoda Suoma go gidde rájá Ruššii. Sin mielas lea váttis oaidnit movt Suopma dál ollašuhttá gáibádusaid mat gusket vuoigatvuhtii ohcat dorvobáikki.

  Suopma giddii rájá gaskaboddosaččat go máŋga čuođi olbmo bohte rájá rastá ohcat dorvvu. Hálddahusváldit lohket sivvan dán giddemii lea nášunala oadjebasvuohta.

  Sii meidnejit ahte Ruošša sádde dorvoohcciid Supmii iešdáhtos, ja lea gohčodan dan hybridafalleheapmin.

 • Ovttajienalaš lávdegoddi doarju sámegiel nama Osloi

  Ovttajienalaš eanetlohku Oslo gieldda politihkkáriin dáhttot Oslo gávpogii ja Oslo gildii sámi nama. Nu bođii ovdan gieldda kulturlávdegotti čoahkkimis otne.

  – Oaivegávpot galgá čájehit ahte Norggas maid leat álgoálbmogat, deattuha lávdegotti njunuš Sunniva Holmås Eidsvoll.

  Nu mo lea evttohuvvon juo ovddit gávpotráđi beales de šaddá Oslove almmolaš sámi namma Oslos. Ja dasa lassin áigu gielda ohcat ráđđehusas almmolaš sámi nama maid Oslo gildii.

  Gieldda almmolaš namma golmma sámegillii šattašii de máttasámegillii Osloven tjïelte, julevsámegillii : Oslo suohkan ja davvisámegillii : Oslo suohkan dahje Oslo gielda.

  Oslo gávpotráđđi meannuda loahpalaččat dán ášši ovdalaš juovllaid.

  Guhtta sámesearvvi Oslos leat ráđđádallan Oslo gielddain dán áššis. Sii dat ovttajienalaččat leat ákkastallan dan nammačovdosa ovddas maid Oslo gieldda politihkkárat ge leat dorjon.

  Gieldda beales maid rámidit Oslo sámiid go nu vuđolaččat ja bures leat bargan áššiin.

  Oslove - Oslo skilt på Samisk hus.
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • «Oslove» blir Oslos samiske navn

  Det offisielle samiske navnet på Oslo by blir «Oslove».

  Det er klart etter at et enstemmig kultur- og utdanningsutvalg i Oslo bystyre gikk inn for å bruke den nyere sørsamiske navneformen onsdag.

  Navnevalget har skapt stort engasjement i de samiske miljøene. De samiske Oslo-organisasjonene har understreket at det er symbolsk viktig at det er forskjell på det norske og det samiske navnet på byen.

  De har samstemt gått inn for «Oslove» og legger vekt på at dette navnet brukes av mange samiske Oslo-folk i dag.

  Navnet «Oslove» på Oslo by blir endelig vedtatt i Oslo bystyre i desember.

  Det vil være i strid med anbefalingen fra Sametingets stedsnavnstjeneste. De påpeker at byen Oslo ikke har et eget tradisjonelt navn på noen av de samiske språkene.

  Oslo-politikerne vil også søke Kommunaldepartementet om egne samiske navn på «Oslo kommune».

  Kommunenavnet det søkes om er Osloven tjïelte på sørsamisk, Oslo suohkan på lulesamisk og Oslo suohkan eller Oslo gjielda på nordsamisk.

  Oslove - Oslo skilt på Samisk hus.
  Foto: Mette Ballovara / NRK