Hopp til innhold

Ber Brende kontakte russisk UD

Sametinget ser alvorlig på at en tidligere urfolksleder søndag ble arrestert og avhørt i Moskva. Han skulle forelese på et seminar om urfolk og miljøjournalistikk.

Sametingsrådet fra AP

Sametingspresident Vibeke Larsen og sametingsrådet reagerer på den behandlingen som urfolk i Russland utsettes for.

Foto: Preassagovva / Samediggi

– Vi sender brev både til Russisk UD, men også til norsk UD, der vi påpeker det som skjer i Russland, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

Søndag ble tidligere leder for urfolksorganisasjonen RAIPON, Rodion Sulyandziga, arrestert i Moskva, og avhørt to dager på rad. Han var medarrangør på et seminar, der det også var deltakere fra samisk språksenter i Nord-Finland.

Det var YLE Sápmi som først skrev om arrestasjonen av Sulyandziga. (Ekstern lenke på samisk)

De siste årene har samer og andre urfolk i Russland i økende grad opplevd trusler og trakassering. Enkelte er blant annet forsøkt hindret fra å delta på FN-møter i New York.

Rodion Sulyandziga

FORFULGT: I 2014 ble Rodion Sulyandziga fratatt passet rett før han skulle reise til FNs permanente forum for urfolk.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

– Viktig med internasjonal støtte

Direktør for den russiske menneskerettigetsinstitusjonen Center for the Development of Democracy and Human Rights Yuri Dzhibladze, mener at situasjonen stadig forverres for de som vil styrke urfolks- og menneskerettigheter i Russland.

Yuri Dzhibladze

Direktør for Center for the Development of Democracy and Human Rights, Yuri Dzhibladze.

Foto: Pressebilde

– Arrestasjonen av Rodion Sulyandziga er nok et eksempel på hvordan myndighetene forsøker å true urfolk til taushet, sier han.

Han oppfordrer samene i de nordiske landene til å gjøre det de kan for å få internasjonal oppmerksomhet rundt dette.

– Jeg håper at Sametingene kan skrive til sine respektive regjeringer, og få de nordiske landene til å legge press på Russland i denne saken.

– Vi har et ansvar

Vibeke Larsen

Sametingspresident Vibeke Larsen (Ap) vil at utenriksminister Børge Brende tar en prat med russisk UD om den behandlingen russiske urfolk får.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Samerådet, som er et felles organ for samer i Norden og Russland, har også engasjert seg i saken. Leder av Samerådet Áile Jávo, kontaktet sametingspresident Vibeke Larsen etter at arrestasjonen av Sulyandziga ble kjent søndag.

Larsen er klar over hva som forventes av samisk folkevalgte i denne situasjonen.

– Vi har et ansvar for å synliggjøre det som skjer i Russland, og derfor har vi allerede satt i gang prosessen. Vi skal gjøre norsk UD oppmerksom på det som skjer, og be de om å stille spørsmål om dette til russiske myndigheter, sier hun.

– Hvordan reagerer du på denne hendelsen i Moskva?

– Jeg synes det er forferdelig trist at det skjer i det de selv kaller for et demokrati, for det er jo det Russland kaller seg for. Jeg synes det derfor er naturlig at vi påpeker det gjennom brev både til Russland, men også til den norske regjeringen, sier Larsen.

Stemplet som agenter

Utenriksminister Børge Brende

Utenriksminister Børge Brende Børge Brende har i møter med sin russiske motpart, tidligere tatt opp trakasseringen av landets urfolk.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

NRK har så langt ikke fått kommentar fra regjeringen i denne saken. Både utenriksministeren og statsministeren har tidligere kritisert det de opplever som innskrenking av ytringsfriheten i Russland.

Amnesty har også kritisert utviklingen i Russland og mener sivilsamfunnet i Russland er i fare. De viser til at det finnes flere lover som begrenser rett til ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet.

I november i år var nærmere 150 organisasjoner stemplet som agenter i Russland. På lista er blant annet miljøorganisasjoner, hjelpeorganisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner.

Korte nyheter

 • - Må effektivisere våre møter

  Det nest største partiet på Sametinget, Nordkalottfolket, mener man må effektivisere møtene på Sametinget og spare penger der. - Vi ser en realnedgang på sametingets budsjett neste år, men vi kan ikke la dette gå utover arbeidet med samisk språk og kultur, men ta dette over vår egen politiske drift, mener Sametingsrepresentant Vibeke Larsen i Nordkalottfolket. Hør Larsen her:

  Det nest største partiet på Sametinget, Nordkalottfolket, mener man må effektivisere møtene på Sametinget og spare penger der.
 • - Vi er kjempefornøyd

  Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget er kjempefornøyd med budsjettforslaget regjeringen har lagt frem. - Her får vi en økning neste år på 22 millioner kroner til Sametinget, som jeg er kjempefornøyd med, sier Wilhelmsen. Hør intervjuet her:

  Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget er kjempefornøyd med budsjettforslaget regjeringen har lagt frem.
 • Stuora váikkuhusat ruoššabealde sámi studeanttaide

  Olgoriikka studenttat gártet máksit go galget studeantan Norggas. Dát ii guoskka studeanttaide geat bohtet EØS-riikkain dahje Sveitsas. Dát boahtá ovdan stádabušeahttaárvalusas maid ráđđehus almmuhii otne. Norga lea okta dain moatti riikkain máilmmis gos olgoriikkastudeanttat eai leat dárbbašan máksit. – Mun in doarjjo dán, ja dás leat stuora váikkuhusat Sámi Allaskuvlla rekrutteremii ruoššabealde Sámis ja riikkain mat eai leat EU/ EØS siskkobealde. Dan dadjá Sámi Allaskuvlla rektor Laila Susanne Vars.

  Samisk høgskole
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK