Kildinsamisk på hele Kolahalvøya

Fra forrige uke av var det mulig å høre nyhetsanker Valentina Kirillova i hele Murmansk fylke.

Valentina Kirillova i Kola Sámi Radio

Radionyhetsanker Valentina Kirillova i Kola Sámi Radio

Foto: Jevgenij Kirillov, KSR

I 15 minutter èn gang i uka i tre måneder fremover vil alle de nærmere en million menneskene som bor i Murmansk fylke kunne høre Kola Sámi Radio på FM-nettet.

Det hele ble mulig etter at den frittstående samiske radiokanalen i sommer vant en stor konkurranse.

Best tilbud

Den regionale kringkastingen på kildinsamisk er blitt mulig etter at Kola Sámi Radio vant en konkurranse, som i august i år ble utlyst av den regionale ledelsen i Murmansk regionen.

Formålet med konkurransen var å finne et medieselskap som kunne produsere 15 minutters radioprogrammer ukentlig.

I skarp konkurranse med det statlige TV- og radioselskapet GTRK Murman var det Kola Sámi Radio som hadde det beste tilbudet.

Kildinsamisk i alle hjem

Nå kan et hvert hjem på Kolahalvøya lytte til dette 15 minutters programmet, som sendes via nettverket til GTRK Murman. Programmet er kalt "Sam`emne" (Sameland).

Temaene dette programmet tar opp er svært forskjellige. Journalist Jevgenij Kirillov forteller at de tar opp temaer som er viktige for den samiske befolkningen i Murmansk regionen. Det kan være språkrelaterte spørsmål, reindrift eller andre saker som de russiske samene måtte være opptatte av.

Kola Sámi Radio får betalt for dette arbeidet gjennom det regionale programmet "Sosial og økonomisk utvikling for urfolk i Murmansk regionen".

Dette tilbudet er planlagt å vare bare i tre måneder fremover foreløpig.