Kildinsamisk på hele Kolahalvøya

Fra forrige uke av var det mulig å høre nyhetsanker Valentina Kirillova i hele Murmansk fylke.

Valentina Kirillova i Kola Sámi Radio

Radionyhetsanker Valentina Kirillova i Kola Sámi Radio

Foto: Jevgenij Kirillov, KSR

I 15 minutter èn gang i uka i tre måneder fremover vil alle de nærmere en million menneskene som bor i Murmansk fylke kunne høre Kola Sámi Radio på FM-nettet.

Det hele ble mulig etter at den frittstående samiske radiokanalen i sommer vant en stor konkurranse.

Best tilbud

Den regionale kringkastingen på kildinsamisk er blitt mulig etter at Kola Sámi Radio vant en konkurranse, som i august i år ble utlyst av den regionale ledelsen i Murmansk regionen.

Formålet med konkurransen var å finne et medieselskap som kunne produsere 15 minutters radioprogrammer ukentlig.

I skarp konkurranse med det statlige TV- og radioselskapet GTRK Murman var det Kola Sámi Radio som hadde det beste tilbudet.

Kildinsamisk i alle hjem

Nå kan et hvert hjem på Kolahalvøya lytte til dette 15 minutters programmet, som sendes via nettverket til GTRK Murman. Programmet er kalt "Sam`emne" (Sameland).

Temaene dette programmet tar opp er svært forskjellige. Journalist Jevgenij Kirillov forteller at de tar opp temaer som er viktige for den samiske befolkningen i Murmansk regionen. Det kan være språkrelaterte spørsmål, reindrift eller andre saker som de russiske samene måtte være opptatte av.

Kola Sámi Radio får betalt for dette arbeidet gjennom det regionale programmet "Sosial og økonomisk utvikling for urfolk i Murmansk regionen".

Dette tilbudet er planlagt å vare bare i tre måneder fremover foreløpig.

Korte nyheter

 • Marion la ietjas filma tjadá gievrodam

  Dán vahko l Råmså gasskarijkasasj filmmafestiválla. Festiválla bissu ájllegij. Ij la goassak nav moadda sáme filma vuoseduvvam dán festivállan. Lågenanakta sáme filma vuoseduvvi, ja gålmmå dájs vuostasj bále vuoseduvvi.

  Sáme Gasskarijkasasj Filmmainstituhta direktørra Anne Lajla Utsi la dudálasj. – Sáme filmajn la kvalitiehtta, javlla Utsi.

  Filmma «The Silence in Sápmi», sámegiellaj «Sjávodisvuohta Sámeednamin», la akta dajs filmajs mij vuostasj bále vuoseduvvá. Filmmaregisørra l Liselotte Wajstedt Svieriga bieles. Filmma l buorgo birra sámeednamin, ja ássje mij la sáme nissunijt vájvástuvvam.

  Marion Anne Knutsen Divtasvuonas Hábmera suohkanin la akta guoktásis guhti l oajvveulmusj dan filman. Knutsenij la læhkám sihke buorren ja vájvven dán filmman sæbrrat. Suv mielas la dát suv gievrodahttám. Sunji l læhkám ihkeva buorre maŋen liehket lågŋŋitjit jasska sebrudagáv ja rabásvuodav .

  Marion Anne Knutsen lij akta sijájs gudi jagen 2016 li VG artihkkalin råhtsatjime birra Divtasvuonan.

 • Vuosttaščájálmas Jávohisvuohta Sámis

  Odne eahhkedis d. 17.45 lea Tromssa Internationála Filbmafestiválas (TIFF:s) vuosttaščájálmas Liselotte Wajstedt filmmas «Jávohisvuohta Sámis». Filbma gieđahallá seksuála illastemiid Sámis. Jávohisvuohta lea vuohki mo ceavzit. Nuorra nissonolbmo guovttos Ida ja Marion muitaleaba maid leaba vásihan. Soai diehttiba, ahte jávohisvuohta ii leat duddjo buriid.

  Tystnaden i Sápi
  Foto: Paranord Film
 • Juškov goddima diggi lea álgán

  Ikte Murmánskkas álggahedje duopmoproseassa guovtti olbmo vuostá. Soai áššáskuhttoba skábmamánus jagis 2020 goddán lujávrilaš dulkka ja jorgaleaddji Jevgenij Juškov ja su skihpára ja fuolkki, Viktor Kovunov. Duopmostuolu vuosttaš čoahkkimis válljejedje duopmolávdegotti, dakkár duopmoortnega gáibideigga vearredahkki guoktá advokáhttat. Vaikko áššáskuhtton albmá guovttos leaba dovddastan iežaska sivalažžan, proseassa sáhttá ádjánit moadde mánu.

  Jevgenij Jushkov - garasjebrann
  Foto: Aleksander Paul / Frilans