Keskitalo ber om hastemøte med ministeren om reinpåkjørsler

Sametingspresident Aili Keskitalo synes at det er helt uakseptabelt at rein fortsatt blir påkjørt av tog i Nordlandsbanen.

mattilsynet reinpåkjørsel

106 rein ble i forrige uke påkjørt av toget i Nordlandsbanen. Dette har fått mange til å reagere.

Foto: OLE-CHRISTIAN OLSEN / NRK

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) er bekymret.

Foto: Pressebilde / Sametinget

– Nå må Samferdselsdepartementet be Bane Nor om å ta hensyn til reindrifta og tvinge dem til å sette i gang tiltak for å hindre flere påkjørsler, sier Keskitalo, som minner på at dette distriktet i vår mistet rundt 100 rein da dyrene falt utfor en skrent, og nå skjer dette. Reinpåkjørslene fortsetter, påpeker Aili Keskitalo.

Hun ber nå om et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om igangsetting av strakstiltak.

Sist helg ble minst 106 rein påkjørt og drept av tog i Nordlandsbanen.

106 rein påkjørt av toget

Sametingspresident Aili Keskitalo har mandag snakket med reineier Ole Henrik Kappfjell i Jillen Njaarke reinbeitedistrikt, og er veldig bekymret over å høre hvordan situasjonen er i dette distriktet.

Torstein Appfjell, leder i reinbeitedistriktet

Reineier Ole Henrik Kappfjell.

Foto: Jon Erling Utsi / Frilans

– Reineierne har prøvd å kontakte Bane Nor, men det har ikke nyttet. Det er skremmende at slikt kan skje hvert år, selv om jernbaneselskapet vet at det er rein der, sier Keskitalo.

Sametingsrådet har i lang tid vært bekymret over situasjonen på Nordlandsbanen. Det har ved flere anledninger vært kontakt mellom Sametingsrådet og Samferdselsdepartementet om reinpåkjørslene på Nordlandsbanen.

«Look to Sweden»

– Dette er helt uakseptabelt. Når vi ser at man på svensk side av Sápmi har satt opp gjerder langs jernbanen, og at dette fungerer, så må det være mulig å gjøre dette også på norsk side.

Keskitalo ber om at Samferdselsdepartementet finansierer strakstiltak.

– I denne saken kan man ikke vente eller utsette tiltak. Her må man igangsette tiltak med en gang.