Hopp til innhold

Bane Nor ble varslet – likevel smalt toget inn reinflokken

25 minutter før godstoget smalt inn i reinflokken ble det ringt inn melding om rein på togskinnene. Bane Nor mener de gjorde alt riktig.

Rein påkjørt av et godstog

Søndag ettermiddag ble reinsdyr påkjørt av et godstog på Nordlandsbanen.

Foto: Privat

Søndag ettermiddag var Arnt Ove Dypaune i bursdagsselskap ved Drevja i Vefsn kommune. Rundt klokken tre observerte han og familien flere reinsdyr gående langs skinnene nedenfor huset.

– Vi skjønte med en gang at det var fare på ferde, forklarer en oppskaket Dypaune til NRK.

Arnt Ove Dypaune

Arnt Ove Dypaune ble sjokkert etter han var vitne til reinpåkjørsel.

Familien kontaktet politiet, som igjen skulle gi beskjeden videre.

Det bekrefter også politiet til Helgelendingen, som omtalte saken først.

Viltpåkjørsler har vært et stort problem i Nordland. Viltgjerder har derfor blitt satt opp mellom Mosjøen og Laksfors.

– 25 minutter senere hørte vi et tog som tutet nede i dalen. Vi antok at toget skulle komme med lav fart for å ta hensyn til dyrene, men det gjorde det ikke.

– Reinsdyrene forsvant under toget. Det ble rødt av blod hundre meter, sier Dypaune.

Totalt måtte seks rein bøte med livet.

Les også Redd for slike blodbad når Nord-Norgebanen blir nærmeste nabo

Reinpåkjørsel Nordlandsbanen. Her ved Bodø

Måtte avlive dyrene selv

Etter påkjørselen kontaktet Dypaune lokalavisa, da han mente dette var noe folk måtte høre om. En nabo med skuter og tok dermed på seg oppdraget om å kjøre ned for å ta bilder.

– Noen av dyrene fortsatt i live. Han er jeger, så han hentet børsa for å avlive dyrene, sier Dypaune.

Reinsdyr påkjørt ved jernbanesporet

Flere reinsdyr ble påkjørt av et godstog søndag ettermiddag.

Foto: Privat

– Påkjørsler kan jo skje på både på vei og jernbane, men nå fikk de jo beskjed 25 minutter før. Jeg skjønner ikke at det ikke går an å ta hensyn.

– Det her var utilgivelig, rett og slett. Det var bra naboen hadde anledning til å avlive de dyrene som pintes, avslutter Dypaune

Les også Redd for slike blodbad når Nord-Norgebanen blir nærmeste nabo

Reinpåkjørsel Nordlandsbanen. Her ved Bodø

Fulgte alle rutiner

Pressevakt Thea Rønneberg i Bane Nor bekrefter at de mottok meldingen om at det befant seg rein på togskinnene.

Hun understreker imidlertid at alle rutiner ble fulgt.

Når Bane Nor får varsel om rein i sporet settes hastigheten ned. De er dog avhengig av å få oppgitt riktig strekning.

– Plasseringen vi fikk oppgitt var 700 meter unna der reinsdyrene faktisk befant seg, opplyser Rønneberg.

Lokføreren må være lokalkjent

Plasseringer blir i togbransjen oppgitt i kilometer, forklarer Banesjef, Bjørn Sørum.

Bjørn Sørum, banesjef fra Steinkjer til Bjerka.

Bjørn Sørum stille spørsmål til antall rein i området på denne tiden av året.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Normalt sett er det reineieren som ringer inn og sier på hvilke strekninger det er rein. Da setter vi ned hastigheten. Om privatpersoner ringer og for eksempel sier «det er rein på sporet på Svenningdal», så er det veldig vanskelig for lokfører å vite akkurat hvor det er, sier Sørum.

– Da må lokfører må være lokalkjent for å skjønne hvilke områder det er snakk om, legger han til.

– Det er normalt ikke rein der nå

Selv om alle rutiner ble fulgt, stiller Sørum spørsmål til hvorfor det ferdes så mye rein i dette området på denne tiden av året.

– Det er normalt ikke rein der nå. Reinen blir flyttet ut mot kysten før jul, sier han.

Dersom det er rein her året rundt blir det vanskelig for oss. Da må vi jo sette opp gjerde rundt hele Nordlandsbanen om vi skal berge alle.

Les også Fortvilte naboer krever slutt på dyrelidelsene: – Denne skulle vært født i mai

Elg påkjørt og drept på Nordlandsbanen i Rana kommune. Nabo Leif Egil Amundsen

Beitekrise driver reinen til nye områder

Torstein Appfjell, i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, bekrefter at de har hørt om søndagens hendelse. Han har ikke fått full oversikt enda, men med stor sannsynlighet, er det hans rein.

– Dyrene har tydeligvis kommet inn på sporet også fulgt det videre, sier Appfjell.

Torstein Appfjell, leder i reinbeitedistriktet

Torstein Appfjell mener beitekrisen er årsaken til at dyrene var i området.

Foto: Jon Erling Utsi / Frilans

Han henviser også til reingjerdet og hvordan hyppigheten av påkjørsler har blitt betydelig redusert. Nå er det ifølge reineieren hovedsakelig enkelttilfeller, slik som denne.

Grunnen til at det er flere dyr i dette området nå, er den pågående beitekrisen, forklarer Appfjell.

– Reinen er spredd over større områder enn normalt. Det er enormt med snø i vinter og det er beitekrise i hele Nordland, forklarer han.

Les også Årets reinbeitekrise kan bli den mest omfattende i historien

Rein spiser fôr fordi de ikke klarer å nå ned til lav og mose. Det er flere lag med is som hindrer dem. Derfor må reineiere fôre dem selv. Det vil de helst ikke.