Hopp til innhold

106 rein meid ned på Nordlandsbanen:– Kilometer med blodbad

Den fortvilte reineieren kontaktet Bane NOR flere ganger og ble forsikret om at toget skulle kjøre sakte forbi strekningen dyrene hans oppholdt seg. Men beskjedene nådde aldri toget.

Reinsdyr påkjørt av toget på Nordlandsbanen

BLODBAD: Det var dette synet som møtte reineierne på Helgeland lørdag ettermiddag.

Foto: Jon Erling Utsi

Dermed dundret flere tog på Nordlandsbanen inn i flokken i full fart ved Kvalforsbrua mellom Eiterstrøm og Mosjøen på Helgeland, og drepte til sammen 106 reinsdyr over tre dager.

– Vi som er reineiere har et tett forhold til dyrene våre. Jeg er så arg at jeg nesten blir svimmel, sier reineier Ole Henrik Kappfjell til NRK.

Kappfjell forteller at et av de påkjørte dyrene ble hengende fast fremme på lokomotivet, og ble med nordgående dagtog helt til stasjonen i Mosjøen.

– Dette er en helt meningsløs dyretragedie. Det er et psykisk mareritt vi opplever nå.

Bane NOR hadde forsikret Kappfjell om at de skulle kjøre sakte forbi strekningen, men de sakket ikke på farten, forteller reineieren.

Lederen for reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke, Torstein Appfjell, forteller til NRK at de har opplevd tre dager med påkjørsler denne uka. Onsdag ble 26 reinsdyr påkjørt av tog, 15 på fredag, og lørdag skjedde det igjen – denne gangen et større blodbad da et godstog kjørte ned 65 dyr, forklarer Appfjell.

Se video av den store dyretragedien. Tallet 77 i videoen gjelder påkjørslene torsdag og lørdag. Det totale tallet denne uka er 106.

Kontaktet Bane NOR

Ole Henrik Kappfjell

Ole Henrik Kappfjell, som har drevet aktivt med reindrift i 25 år, er fortvilet over påkjørslene på Nordlandsbanen.

Foto: Privat

Torsdag denne uka jobbet Kappfjell med å samle reinsdyr som hadde samlet seg langs elva og jernbanesporet. Men på deler av den aktuelle strekningen er det vanskelig å nå frem med snøscooter.

Derfor tok reineieren rutinemessig kontakt med Bane NOR for å avtale at toget skulle kjøre saktere forbi.

– Håpet var jo at de skulle slakke ned slik at reinen skulle komme seg bort i tide, sukker Kappfjell, som selv ikke var vitne til påkjørslene.

Reineierne jobber i disse dager med å få dyrene sine til Sjåmoen for å skille dem, og for å transportere de til kysten til vinterbeite.

Reinpåkjørsel langs Nordlandsbanen 25. november 2017

Mange av reinsdyrene ble momentant drept i blodbadet.

Foto: Jon Erling Utsi

– Reineieren gjorde alt riktig

Bane NOR beklager at de ikke viderebrakte en beskjed til toget på Nordlandsbanen om at det var reinsdyr på sporet og at toget måtte holde lav fart. Områdedirektør Thor Brækkan skylder på en teknisk svikt.

Han bekrefter at Kappfjell gjorde alt riktig da han kontaktet dem.

Banesjef Thor Brækkan, Ofotbanen

Områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR beklager, og sier det nå blir en erstatningsprosess.

Foto: Jernbaneverket

– Han varslet oss og meldinga ble lagt inn i systemet. Dessverre nådde aldri denne meldinga frem til toget på grunn av en teknisk svikt. Da det ble oppdaget at beskjeden hadde forsvunnet, prøvde de å ringe toget. Da var det dessverre for sent, forklarer Brækkan.

– Fungerer systemet godt nok når en teknisk svikt kan få slike konsekvenser?

– Dette skjer svært sjeldent. Rutinene fungerer bra, men dessverre skjedde det en teknisk svikt, sier Brækkan på torsdag da 12 rein ble påkjørt.

Vefsn-politiker betegner reinpåkjørslene som grusomme. Hun forventer at samfunnet nå tar øyeblikkelig ansvar.

– Nå må blant annet lokalpolitikere, ordfører, Mattilsynet og Bane NOR komme på banen for å drøfte hvordan slike tragedier kan unngås før man har fått et viltgjerde på plass, krever Carola Karl Urvik (V) i Vefsn kommunestyre.

Carola Karl Urvik, gruppeleder Vefsn Venstre

– Tidligere denne uken var det påkjørsler, blant annet rett nedfor huset mitt. Det er grusom å se at dyrene lider. Det er klart jeg blir engasjert, sier Carola Karl Urvik (V) i Vefsn kommunestyre.

Foto: Per Anders Hoel, Vårt Land

Etterlyser reingjerder

NRK har tidligere satt søkelys på dyrepåkjørsler langs Nordlandsbanen. I en treårsperiode fra 2013-2016 ble over 2000 dyr påkjørt langs skinnene.

Flere av disse dyrene tilhørte Ole Henrik Kappfjell i Grane. Han er svært kritisk til at det ikke er kommet opp flere gjerder langs strekningen.

– Dette skjer hvert eneste år. Det er en gåte for meg at det hele tiden blir utsatt, fortviler han.

Ole Henrik Kappfjell og de andre reineierne i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt mener det er umulig stanse togpåkjørslene, med mindre det settes opp fysiske sperrer som hindrer reinen i å komme på togskinnene. Kravet er et 25 kilometer langt gjerde mellom Laksforstunnelen til Mosjøen. Men til tross for at både reineierne, viltnemnden, Sametinget, Fylkesmannen i Nordland og Mattilsynet mener viltgjerder er det mest effektive tiltaket, er ikke Bane Nor overbevist.

Områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR understreker at de er opptatt av å få gjort noe med problemet.

– Men foreløpig er det ikke bevilget penger til bygging av reingjerder langs denne strekningen.

Nordlandsbanen, rein påkjørt av tog, Kvalfors bruk

DYRETRAGEDIE I 2016: – Du venner deg aldri til å se maltrakterte rein. Når dyrene ligger der knust og drept i jernbanesporet vinter etter vinter undrer du på hvorfor du holder på med dette, sier reineier Ole Henrik Kappfjell. Her fra våren 2016.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Selv har reineierne fått beskjed om at byggestart for gjerdene er utsatt til i 2020. Dette er vanskelig for reineier Kappfjell å forstå.

– Vi bor i verdens rikeste land. Da skal det gå an å sette opp noen få sperringer for å redde reinene. Dette er uakseptabelt, sier Kappfjell.

– Mareritt å se på

Jon Erling Utsi, som var i området for å lage dokumentar om reindrifta, filmet de døde dyrene etter påkjørselen lørdag.

– Det var et mareritt å se på. Det verste var dyrene som ikke døde av påkjørselen. De lå der og led. Det var flere kilometer med blodbad, noe jeg aldri kommer til å glemme, sier Utsi.

Oppdatert kl. 19.10: NRK meldte først at 77 dyr ble påkjørt i løpet av to dager. Det viser seg at det også var reinpåkjørsler onsdag denne uken, slik at det totale antallet er 106.