Hopp til innhold

Keiino-Fred hardt ut mot hets og drapstrusler

Da en Facebook-bruker skrev «skyt samene først, så reinen» kokte det over for Fred Buljo. Kommentarfeltet tok fyr og saken er politianmeldt.

Artist Fred Buljo går hardt ut mot samehets. Bildemontasje

IKKE GREIT: Fred Buljo fra Keiino sier at det ikke er greit med drapstrusler selv om man gjemmer seg bak et tastatur.

Foto: Armand Nasiri / BILDEMONTASJE

Loga ášši sámegillii.

«Det stopper her! Er det virkelig innafor å komme med ytringer om drap på samer?», skriver artist Fred Buljo på hans Facebook-side.

Han er en av mange som har reagert sterkt på denne kommentaren på en status om rein som beiter på et jorde i Lyngen:

Samehets

HATEFULLE YTRINGER: Over 60 prosent av den delen av befolkningen som har fått hatkommentarer, har fått dette via Facebook, ifølge Medietilsynets undersøkelse i 2022 om unges erfaringer med hatefulle ytringer.

Foto: Skjermdump

Fred Buljo fra Keiino forteller at han reagerte på kommentaren fordi han mener at samfunnet ikke skal akseptere drapstrusler og at slike utsagn er med på å skape både frykt og oppfordring til hat mot den samiske befolkningen.

Det er ikke et slikt samfunn jeg ønsker å leve i, eller at mine barn skal vokse opp i.

Jeg mener at vi burde ta et oppgjør med netthetsen som foregår på de forskjellige medieplattformene på nettet, og at ytringer av slikt kaliber må og bør få konsekvenser. Fordi rekkevidden på internett er potensielt veldig stort.

Han håper at vedkommende forstår alvoret og ber om unnskyldning.

Les også Hets og trusler etter Fosen-saken: «En rifle pekt på dere»

Fosen-aksjonister får drapstrusler på TikTok

Samehets preger reinbeitedistrikt

Berit Kristine Utsi er leder for distrikt 33 Ittunjárga som har sommerbeite i Lyngen. Det var under et Facebook-innlegg om rein som skal ha beitet på jorder i dette området at, kommentaren ble skrevet.

Hun forteller at hets på nettet er et gjennomgående problem for distriktet. Mye av hetsen stammer fra konflikter mellom bønder og reineiere, da reinen kan vandre bort til bøndenes jorder og beite.

For henne er det trist å lese slike kommentarer.

Berit Kristine Utsi, leder for Kautokeino flyttsamelag.

LEDER: Berit Kristine Utsi er leder for Ittunjárga reinbeitedistrikt.

Foto: Berit Kristine Utsi / Privat

Det er veldig trist å vite at, i ditt nærområde er det folk som ikke liker deg og jobben din og hetser deg for det.

Som mor syns Utsi at det er ekstra tungt å vite at slike kommentarer florerer.

Mine barn er nå i den alderen at de følger med på sosiale medier, og ser hetsen. Da de var yngre var de mer beskyttet for det, men nå ser de daglig at noen mennesker ikke liker oss og vårt livsgrunnlag.

Les også Tøff hverdag i reindrifta påvirker barn og unge

Kai Emil Anti, Sara Lea Gaup, Sara Elise Eira, Jovnna Mihkkal Utsi

Reagerer på trusler mot mennesker

Utsi forteller at distriktet heller ikke er fremmed for at folk utenfor reindriften tjuvslakter rein, og at kommentarer som oppfordrer til det derfor preger dem mer.

Selv om akkurat den personen som skrev kommentaren ikke kommer til å gjøre noe, så finnes det andre som kanskje kan gjøre det. Om noen kanskje mener det mest på spøk, så påvirker det likevel folk til å tenke at det kanskje er greit å skyte rein.

Utsi sier at trusler mot mennesker ikke hører til noensteds.

Det er tungt å oppleve at noen kan skrive så stygt, det er ikke folkeskikk å oppfordre til å skyte folk. Vi har anmeldt saken til politiet.

Politiet i Troms bekrefter at de har mottatt en anmeldelse på kommentaren og har opprettet sak.

NRK har vært i kontakt med personen som har skrevet kommentaren på Facebook. Hen forteller at hen har fått flere reaksjoner på uttalelsen, og ønsker ikke å kommentere saken.

Les også Elle anmeldte samehets: Bekymret for at samer føler politiet ikke tar dem på alvor

Elle Nystad

Oppfordrer til å anmelde

Sametingsråd med ansvar for motvirking av samehets, Runar Myrnes Balto, sier at det er vanskelig å si hvor ofte samehets skjer på nettet, men at de ser at dette dessverre skjer.

Det er veldig traumatisk for mange samer å lese sånt, fordi det tolkes som drapstrussel mot hele folket. Det er viktig at folk som ser slikt anmelder det. Bare sånn får vi dokumentert og gjort noe med den hetsen som skjer.

Sametingsråd Runar Myrnes Balto (Norske Samers Riksforbund)

ANSVAR: Sametingsråd Runar Myrnes Balto har ansvarsområdet samehets, sannhet og forsoning.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / Hans Ludvig Andreassen/NRK

Balto opplyser at Sametinget i samarbeid med Politidirektoratet arbeider nå med en veileder for hvordan man kan anmelde og de håper på at den skal bli ferdig over sommeren.

Ellers har jeg en oppfordring til regjeringen om å komme på banen. Nå er et godt tidspunkt å lansere en nasjonal handlingsplan mot samehets.

Bures!

Leat go dus jurdagat min prográmmaid dahje áššiid birra? Dus soaitá leat juoga maid mii dáppe NRK Sámis galggašeimmet iskkat? Váldde áinnas oktavuođa!

Har du tanker om programmet du har sett eller saker du har lest fra oss? Kanskje du har innspill til andre ting vi i NRK Sápmi burde sjekke ut? Ta gjerne kontakt!

Korte nyheter

 • Gjenbegravning av Stor-Stina i Malå

  Christina Chatarina Larsdotter (1819-1854), med kallenavnet Stor-Stina, ble født i Malå i Nord-Sverige. Hun var verdens lengste samekvinne, og var stor kjendis i Europa.

  Etter sin død ble hun gravd opp av forskere, og sendt til Karolinska institutet i Sør-Sverige.

  170 år etter sin død ble hun i dag gjenbegravd på Malå kirkegård.

  For samene i Malå har det vært en lang kamp for å få gjennomføre gjenbegravningen av Larsdotter.

  – Det har vært en stor dag, det er vanskelig å sette ord på hva man føler nå, sier leder for Malå sameforening, Stefan Larsson til SVT Sápmi.

  Gjenbegraving av Stor-Stina.
  Foto: Josefine Holgersson / SVT
 • Utvider skogbrannfaren

  Meteorologisk institutt utvider sitt farevarsel for skogbrannfare i nord.

  Fra søndag er det gult farevarsel for skogbrannfare også i nordlige deler av Nordland og sør i Troms.

  – Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt, advarer meteorologene.

  Fra før er det gult farevarsel for skogbrannfare i indre strøk av Finnmark og deler av Nordland.

  Farevarslene gjelder inntil det kommer nedbør av betydning.

  I Møre og Romsdal, Trøndelag, Vestland og sør på Helgelandskysten er det for tiden oransje farevarsel for skogbrannfare. Her er det klar anbefaling om å ikke bruke ild.

  Det er samtidig gult farevarsel for skogbrannfare i Rogaland.

  Meteorologisk institutt
  Illustrasjon: Meteorologisk institutt
 • Jámii 170 jagi dassái – hávdáduvvui ođđasit odne

  Ubmisámi nisu, Christina Chatarina Larsdotter rohkki (1819-1854), guhte gohčoduvvui Stor-Stina, hávdáduvvui ođđasit odne Malláge/Malå girkogárdái Ruoŧas.

  Su gohčodedje Stor-Stina go son lei erenoamáš guhkes olmmoš, badjel guokte mehter guhkki.

  Maŋŋá go son jámii ledje dutkit roggan hávddi ja dolvon su rupmaša máttás.

  Malláge sámesearvvi / Malå Sameförening beales leat giitevačča go Larsdotter fas lea beassan iežas ruovttuguovllu hávdeeatnamii.

  – Dál leat olu ieš guđet ge lágan dovddut ja lea váttis daid sániiguin čilget, lohká sámesearvvi njunuš, Stefan Larsson SVT Sápmái.

  Stor-Stina birra lea maid Åarjelhsaemien Teatere ráhkadan čájálmasa.

  Gjenbegraving av Stor-Stina.
  Foto: Josefine Holgersson / SVT