Hopp til innhold

Keiino-Fred garrasit vuostálastá goddináitaga sápmelaččaid vuostá

Go muhtin čálii Facebookii goddináitaga: «Báhččet sámiid, ja dasto bohccuid», de suhtai Fred Buljo.

Son lea okta dain ollugiin gii lea reageren garrasit dán kommentáras bohccuid birra mat galget leat guhton eatnamiin Ivgus. Ášši lea dál váidon politiijai.

Fred Buljo, gii lea Guovdageainnus eret ja oassin Keiino-joavkkus, muitala ahte dákkár cealkámušat leat mielde dagaheamen sihke balu ja vaši sámi álbmoga vuostá.

– Ii leat dakkár servodat mas mun háliidivččen eallit dahje mas mu mánát galget stuorrut, dadjá Buljo.

Son sávvá ahte olmmoš gii čálii áitaga ádde duođalašvuođa ja bivdá ándagassii.

Berit Kristine Utsi lea Ittunjárgga orohaga ovdaolmmoš ja sis leat geasseguohtumat Ivgus. Son muitala ahte cielaheapmi neahtas lea čađaáigásaš váttisvuohtan orohahkii.

Boanddat ja boazoeaiggádat riidalit, go bohccot sáhttet johtit boanddaid eatnamiidda ja guohtumiidda.

Romssa politiijat duođaštit ahte sii leat ožžon váidaga kommentáras ja leat vuolggahan ášši.

NRK lea váldán oktavuođa suinna gii lea čállán kommentára Facebook:i. Son muitala ahte lea ožžon máŋga reakšuvnna cealkámuššii, muhto ii hálit kommenteret ášši.

Sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto (NSR) muitala ahte Sámediggi bargá dál ovttas Politiijadirektoráhtain oažžundihtii bagadusa das mo sáhttá váidit cielaheami, ja doaivu ahte dat gárvána geasi mielde.

Korte nyheter

 • Nordkalottfolket inviterer til forhandlinger

  Nordkalottfolket fikk 19 prosent av stemmene i fylkestingsvalget i Finnmark. Nå melder partiet i en pressemelding at de har brukt den siste uken til brede sonderinger.

  Nå ønsker partiet som fikk nest mest stemmer i Finnmark å gå videre i forhandling med partiene på høyresiden og sentrum.

  – Vi har derfor invitert Høyre, Frp, Senterpartiet, Venstre, KrF og Industri- og næringspartiet til videre sonderinger i neste uke. Alle partiene har takket ja til å være med i samtalene, og har overfor oss i Nordkalottfolket signalisert at det er en slik løsning de ønsker, sier Nordkalottfolkets førstekandidat i Finnmark, Magne Ek.

  Nordkalottfolket har ingenting å melde om posisjoner og verv før de har møtt de andre partiene neste uke.

  Magne Ek
  Foto: Johan Isak Niska / NRK
 • Mannen funnet død i Tromsø havneområde var fra Finnmark

  Mannen som ble funnet død i havneområdet i Tromsø den 20. september var bosatt i Finnmark.

  Mannen falt i sjøen natt til tirsdag, 19. september, da han skulle gå om bord i en båt.

  Politiet etterforsker saken, men det er ikke mistanke om at avdøde er utsatt for noe straffbart, hendelsen fremstår som en ulykke, melder politiet i Troms i en pressemelding.

  De pårørende til mannen i 40-årene ønsker ikke at navnet offentliggjøres.

 • Ambulanselærling valgt inn i Kirkemøtet

  Nå er det klart hvem som er valgt til å sitte i bispedømmeråd og Kirkemøtet fra 2024 til 2027.

  I tillegg er det valgt en prest og en lek kirkelig tilsatt i hvert bispedømme.

  Biskopen som ikke er på valg, er også medlem. I de tre nordligste bispedømmene er det valgt tre samiske representanter og i Oslo er det en representant fra døvekirken.

  Kirkemøtes medlemmer i Nord-Hålogaland:

  • Christel Benedicte Eriksen, f. 1964, Overlege (Åpen folkekirke)
  • Marta Kristine Ims, f. 1975, Adjunkt (Nominasjonskomiteens liste)
  • Kai Krogh, f. 1948, Psykologspes./pensjonist (Åpen folkekirke)
  • Oddgeir Sølvfæstersen, f. 1984, Konsulent (Frimodig kirke)
  • Miriam Zahl, f. 2004, Ambulanselærling (Nominasjonskomiteens liste)
  • Truls Olufsen-Mehus, f. 1982, Prosjektleder (Bønnelista)
  • Tove Karoline Knutsen, f. 1951, Musiker/pensjonist (Åpen folkekirke)
  • Nordsamisk representant (velges på samisk kirkelig valgmøte i oktober)
  • Gaute Norbye, f. 1968, Sokneprest, Kvaløy (prest)
  • Anne Marit Norbakken Prestø, f. 1972, Kateket, Målselv (lek kirkelig tilsatt)
  • Olav Øygard, f. 1956 (biskop)