Disse to gifter seg neppe

Denne uka møttes alle ordførerne i Finnmark. Ordførerne fra de to største samekommunene tror ikke de slår seg sammen.

fotomontasje med Svein Atle Somby og Johan Vasara

Ingen av de to samiske Ap-ordførerne Svein Atle Somby (t.v.) eller Johan Vasara har tro på at det vil være en god plan å slå seg sammen.

Foto: Mattis Wilhelmsen/Marie Elise Nystad / NRK

– Det positive kan jo være at det ville vært en stor og solid region. For det blir et så svært område at man knapt kan kalle det for en kommune, men en hel region.

Slik svarer Kautokeino-ordfører Johan Vasara (Ap) på spørsmålet om hvilke positive sider det ville være dersom kommunen hans slo seg sammen med Karasjok.

– Men om jeg skal være ærlig, så ser jeg flere utfordringer og problemer enn positive sider med å ha en så svær kommune, fortsetter han.

Ser for seg samarbeid

Han ser i stedet for seg et bedre samarbeid mellom kommunene.

– Vi er jo ganske like kommuner. To store samiske kommuner, og de tjenestene vi skal tilby vår befolkning er ganske like, der det nok ville være mulig å komme til noen felles løsninger.

Innen IKT samarbeider kommunene allerede, og Vasara ser det som mulig å samarbeide om for eksempel helse- og barnevernstjenestetilbud.

Tror de står sterkere hver for seg

Karasjok-ordfører Svein Atle Somby (Ap) er enig i at en slik samisk gigant-kommune kan by på problemer.

– Avstandene er også store. Det er 13 mil mellom oss, så jeg vet ikke om et slikt samarbeid i det hele tatt er mulig.

Svekking av hvordan kommunene fungerer i dag frykter Somby vil være resultatet.

– Jeg tror at to sterke samekommuner er sterkere enn en stor kommune.

Før ordførerne sier de sitter med alle svarene, så skal det gjennomføres en utredning av konsekvenser av en eventuell sammenslåing. Til det arbeidet har de to kommunene innleid forskere.