– Samisk kan drukne i norsk kommune

Kommunesammenslåing kan ødelegge samisk språk og kultur. Det frykter kommunene i indre Finnmark.

Anne Toril Eriksen Balto

Ordfører i Karasjok Anne Toril Eriksen Balto frykter at samisk språk og kultur vil drukne i en norsk kommune. Derfor vil hun ikke slås sammen med en norsk kommune.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Alta kommune har invitert Kautokeino kommune til sammenslåing. Men det ønsker ikke varaordføreren i kommunen, og invitasjonen har skapt skespis i indre Finnmark.

– En sammenslåingen med en kommune som ikke er med i språkforvaltningsområdet vil ikke være bra. Da vil det være en fare for at man drukner i store norske kommuner, sier ordfører i Karasjok Anne Toril Eriksen Balto.

Vil drukne i en norsk kommune


I Kautokeino kommune er man også bekymret for hvordan regjeringens kommunereform vil påvirke den samiske kulturen.

– For vår kommune er samisk hovedspråk, i Alta er det norsk. Bare der har vi et problem. Den samiske kulturen vår er vidt forskjellig fra den kommunen man da eventuelt skulle slå seg sammen med, sier Hans Isak Olsen som ikke ser noen fordeler med en eventuell sammenslåing.

Olsen ville heller valgt å snakke med Karasjok enn Alta, hvis han måtte velge. Og han mener Kautokeino har helt andre utfordringer enn hvor kommunegrensene går nå.

– Uansett hvem vi blir slått sammen med må vi skape noe i kautokeino selv, vi kan ikke vente på at en annen kommune skal forbarme seg over oss, og dele godene. Vi må komme med noe selv.

Torsdag skal kommunestyret i Kautokeino diskutere kommunereformen, hvor regjeringen ber kommunene vurdere sammenslåing med andre.