– En samisk storkommune bør vurderes

Sametingspresident Aili Keskitalo mener de samiske kommunene bør vurdere kommunesammenslåing.

En samisk storkommune

- Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Tana og Nesseby kommune bør se på om de har noe å tjene på å slå seg sammen, mener sametingspresident Aili Keskitalo (innfeldt).

Foto: Montasjje/NRK

– Kommunene er forpliktet til å utrede kommunesammenslåing, og da mener jeg at også alternativet med de fem samiske kommunene må ligge på bordet, sier hun til Ságat .

De fem kommunene som er med i forvaltningsområdet for samisk språk er Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana og Nesseby kommuner.

Overfor NRK utdyper Keskitalo:

– Er det mulig å oppnå stordriftsfordeler for de samiske kommunene, vil jeg utfordre dem til å vurdere sammenslåing. Det bør man kunne vurdere på lik linje med andre sammenslåingsalternativer.

– Kommunene avgjør selv

Totalt bor det 13.300 innbyggere i de fem samekommunene, mens ekspertutvalget for kommunereformen helst ser at sammenslåtte kommuner har 15.000 - 20.000 innbyggere.

– Det er vel ikke alle som vil identifisere seg med å være en del av en samisk storkommune?

– De bor jo allerede i dag i det som også er en samisk kommune. Det er ikke Sametinget som skal avgjøre dette. Det må kommunedemokratiet selv avgjøre, framhever Keskitalo.

Avventende til samisk storkommune

Fra Porsanger kommune kan ikke sametingspresidenten vente umiddelbar omfavnelse.

– Vi har ikke diskutert dette skikkelig, men har satt ned en gruppe som skal se på saken. De er ikke kommet ordentlig igang med arbeidet, sier varaordfører Reidunn Magnussen Hesjevik (H) og legger til:

– Men det er en kjent sak at vi søker oss mot vest, sier hun og sikter til at kommunen i fjor meldte seg ut av Ávjovárri urfolksregion - et regionråd med Porsanger, Karasjok og Kautokeino kommuner.