Han vil tvinge frem et samarbeid på tvers av fjorden

Tysfjord Sv går inn for å få slutt på motsetningene mellom øst og vest. Det gjenspeiler seg i partiets forhandlinger om makta.

John Gunnar Skogvoll

John Gunnar Skogvoll går hardt inn for å få et samarbeid på tvers av fjorden.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Valglogo

Fjorden deler Tysfjord kommune og innbyggerne i to, med omtrent like mange innbyggere på hver side av fjorden. Slik er det også i kommunestyret der ni personer er bosatt på østsiden, mens åtte bor på fjordens vestside.

– Det er uaktuelt at flertallet i kommunestyret bare er folk fra den ene siden av fjorden pluss oss, sier Tysfjord SVs eneste representant i kommunestyret, John Gunnar Skogvoll.

Han er fast bestemt på å få slutt på kampen mellom øst og vest.

– Vi ønsker å komme på vippen for å avdempe motsetningene mellom de to sidene av fjorden, sa Skogvoll i NRKs valgdebatt i Tysfjord fem dager før valget.

Og slik ble det.

Jokeren

Med én representant i kommunestyret er de jokeren som kan velge å støtte dagens posisjon fra østsiden, Ap og Tverrpolitisk liste (TPL), som i den kommende perioden har åtte representanter.

På den andre siden kan de støtte dagens opposisjon fra vestsiden, Felleslista, Tysfjord bygdeliste og Sp, som også vil ha åtte personer i kommunestyret.

Slik kan Tysfjord Sv vippe makta enten til vest eller øst.

– Men det er uaktuelt, fastslår Skogvoll.

Støtter ikke vest-øst

– Er det aktuelt med et flertall bestående av Ap, Tverrpolitisk liste og Sv?

– Nei. Vi støtter ikke Ap og TPL med å bli den niende stemmen slik at makta vipper samme vei som sist. Da må vi ha med et parti til som representerer den andre siden av kommunen. For eksempel Sp eller Tysfjord bygdeliste.

– Hva med Felleslista, Tysfjord bygdeliste, Sp og Sv?

– Nei ikke bare de pluss oss. Da får man den samme ni-åtte-konstellasjonen andre veien. I så fall må man ha med TPL eller Ap.

Dermed kan Tysfjord Sp få slutt på et flertall fra enten vest eller øst, slik det har vært i flere perioder.

– Vårt mål er å få ordfører fra den ene siden av kommunen og varaordfører fra den andre siden, sier Skogvoll, og avviser seg selv som ordførerkandidat.

Flere alternativer

Arbeiderpartiet, Sv og Sp ligger hverandre nærmest, mener John Gunnar Skogvoll.

– Vi ser for oss for eksempel en sammensetning med Ap, Sp, Sv pluss TPL eller Tysfjord bygdeliste. Men samtidig er vi veldig kritiske til Ap og Tverrpolitisk liste som har hatt styringen.

Men det er flere muligheter, forklarer han.

– Vi har også hatt hyggelige samtaler med Felleslista. Vi utelukker ikke dem helt, men politisk sett ligger dem lengst unna vår politikk, sier Skogvoll og viser til saker som storkommuner og privatisering av offentlige tjenester.

Annen politisk styring

For Tysfjord Sv er det viktig at det blir en annen politisk styring.

– Vi vil ikke tilbake til situasjonen som har vært de fire siste årene. Det har vært veldig turbulent med kverulering i kommunestyret.

Men løsningen er enda ikke klar.

– Alle sitter på gjerdet enda og har ikke lagt ned noen kort. Men vi skal få til et størst mulig koalisjon på tvers av fjorden, avslutter Skogvoll.

Korte nyheter

  • Freder kvensk fjøs i Porsanger

    Fjøset i Repokoski, som blir fredet av Riksantikvaren, er et unikt kvensk kulturminne som forteller om kvenenes liv i Lakselvdalen og Finnmark på 1800-tallet, ifølge NTB. Det fredete fjøset viser hvordan kvenene bygde, bodde og livnærte seg i området.

  • Dokumentar om psykiske problemer

    Petter Aaberg og Sverre Kvamme har laget dokumentarfilmen «Nattebarn» om unge mennesker med psykiske problemer etter at Petter selv har gjennomgått et selvmordsforsøk. – Går forbausende langt inn i intimsfæren, skriver Filmpolitiet. Terningkast 4.

    Den norske dokumentarfilmen «Nattebarn».
    Foto: Indie Film AS