Hopp til innhold

Tor Asgeir Johansen ble gjenvalgt som ordfører

I dag ble det valgt ny ordfører og formannskap i Tysfjord. I forkant av møtet var det ingen som visste hvem som skulle bli valgt.

Tor Asgeir Johansen

Tor Asgeir Johansen (Ap) beholder ordførerkjedet i fire år til.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Valglogo

Tor Asgeir Johansen (Ap) ble gjenvalgt som ordfører i Tysfjord, etter flere høydramatiske uker. Johansen har én periode som ordfører bak seg, 2011-2015.

Under dagens andre avstemning fikk Tor Asgeir Johansen 9 stemmer, Filip Mikkelsen 6 stemmer og Guttorm Aasebøstøl 2 stemmer.

Ingen vet hvem som velges

Lars Filip Paulsen

Lars Filip Paulsen (Felleslista).

Foto: Sander Andersen/NRK

På ferga over Tysfjorden klokken ni på morgenen.

Politikerne fra Tysfjord vestside, Drag og Storjord, er på vei med ferga til kommunestyremøtet der ordfører og formannskap skal velges.

Men ingen vet hvem som blir valgt, og klokken ti starter møtet.

– Det er spennende, sier Lars Filip Paulsen (Felleslista) ombord på ferga, som mener det er uheldig at man på forhånd ikke har klart å bli enige om hvem som skal velges som ordfører.

Fire av fem er menn

Gjennom et hemmelig valg fordeles formannskapsmedlemmene etter størrelsesforhold.

Følgende blir valgt, etter et kort gruppemøte.

 • Tor Asgeir Johansen, Arbeiderpartiet
 • Filip Mikkelsen, Felleslista
 • Heidi Kalvåg, Felleslista
 • Kurt Solstrøm, Tysfjord bygdeliste
 • Guttorm Aasebøstøl, Tverrpolitisk liste

To runder

Og blant formannskapets medlemmer skal ordfører velges. Dersom én av kandidatene ikke får 50 prosent av stemmene, gjennomføres det et nytt valg – der personen med et simpelt flertall blir ordfører.

Og slik blir det etter første runde.

 • Tor Asgeir Johansen (Ap) får åtte stemmer
 • Filip Mikkelsen (Felleslista) får seks stemmer
 • Guttorm Aasebøstøl (Tverrpolitisk liste) får tre stemmer

Det siste forsøket

Ingen får et klart flertall, og et nytt valg må gjennomføres.

Møtet pauses av et gruppemøte, og politikerne går frem og tilbake i gangene i rådhuset. Noen diskuterer med sine partifeller, mens andre politikere forsøker å forhandle med de andre partiene.

I runde to av avstemmingen får Tor Asgeir Johansen ni stemmer, og blir dermed valgt som Tysfjords ordfører for de neste fire år.

Korte nyheter

 • Bovdejit juovlakonsertii

  Lounge Sápmi lea fálaldat nuorra sámi musihkkariidde gos sáhttet deaivvadit ja ovttas barggat musihkka prošeavttain.

  Dál bovde Lounge Sápmi juovlakonsertii Guovdageainnu girkui, sihke lávvardaga ja sotnabeaivve.

  – Jurdda lei ahte mii jearrat dievva musihkkáriid geain leat čanastagat Lounge sápmái, mii bivdit daid vuolgit mielde ja searvat juovlakonsertii, mii leat nagodan čohkket oktiibuot 16 musihkkára, lohká Hætta.

  Dienas dán konsearttas galgá geavahuvvot Guovdageainnu skuvlii, go leat gullan ahte váilot musihkkarusttegat musihkkadiimmuide, lohká Lounge Sámi Anthoni Hætta.

  Anthoni Hætta, Lounge Sápmi
  Foto: Privat foto
 • Ohcejogas ođđa gielddahoavda

  Ohcejoga váldostivra válljii ikte gaskavahku ođđa gielddahoavdan hálddahusdiehtagiid magisttar Päivi Kontio. Son lea ovdal bargan gieldda sosiálahoavdan. Válljen ii lean ovttamielalaš, ja ákkastallamiid maŋŋá šaddege jienastit. Ohcejoga ođđa válljejuvvon gielddahoavda Päivi Kontio illuda.

 • Oahpásmahttit sámi dáidagii ja kultuvrii

  Politihkalaš ráđđeaddi Sandra Marja West oassálastá Norwegian Arts Abroad (NAA) deaivvadeamis duorastaga skábmamánu 30. beaivvi Diehtosiiddas Guovdageainnus. Fáddá lea sámi dáidaga ja kultuvrra internášunaliseren. Deaivvadeapmi čohkke Norgga váldoaktevrraid Norgga dáidaga eksporttas iešguđetge surggiin. Ulbmil deaivvadeamis lea sin oahpásmahttit sámi dáidagii ja kultuvrii ja daid riikkaidgaskasaš vejolašvuođaid mat das leat.

  Dan dieđihi Sámediggi.

  Festivalsjef for Riddu Riđđu, Sandra Marja West.
  Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen