Hopp til innhold

Valgthriller i Tysfjord – et fåtall av stemmene avgjør om det blir maktskifte

Det er lite som skiller posisjonen (Ap og Tverrpolitisk liste) og opposisjonen (Tysfjord bygdeliste, Felleslista, Sv og Sp) etter at alle stemmene er opptalt. Et fåtall stemmer avgjør valget.

Tysfjord bygdeliste

Tysfjord bygdeliste ser ut til å få to mandater i kommunestyret i Tysfjord. De øker med ett mandat. Første plass på lista Monika jensen har all grunn til å være glade. Her sammen med andreplass på lista Kurt Solstrøm

Foto: Sander Andersen/NRK

Valglogo

Dagens posisjon (Ap og Tverrpolitisk liste) reduseres til åtte representanter i kommunestyret, mens opposisjonen (Sv, Sp, Felleslista og Tysfjord bygdeliste) får ni representanter.

Etter NRK sine utregninger er det bare et fåtall stemmer som avgjør hvem som får makta i Tysfjord. Dersom Tysfjord bygdeliste har fått fire færre stemmer, ville de kunne mistet en mandat til Arbeiderpartiet.

Tysfjord bygdeliste og Senterpartiet går frem

Arbeiderpartiet taper én representant i kommunestyret, og får fem representanter, mens Tverrpolitisk liste beholder sine tre representanter.

Felleslista (H, KrF, V og uavhengige) hvor Filip Mikkelsen er ordførerkandidat, får 26,2 prosent av stemmene, som er en tilbakegang på 1,1 prosent. Felleslista får fire representanter, som er en tilbakegang på én representant.

Tverrpolitisk liste for Tysfjord går fram og får 15,3 prosent av stemmene. De beholder sine tre representanter.

Senterpartiet har foreløpig en oppslutning på 11,3 prosent og to representanter i kommunestyret, som er en framgang på én representant.

Tysfjord bygdeliste får en oppslutning på 9,2 prosent og to representanter, som er en fremgang på én. Sosialistisk Venstreparti beholder sin ene representant med en oppslutning på 5 prosent.

Skuffet ordfører

Arbeiderpartiet og Tverrpolitisk liste for Tysfjord har styrt kommunen denne perioden. Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) er skuffet over det foreløpige valgresultatet.

– Jeg registrerer at vi har gått litt ned og jeg er litt skuffet over det.

Personer i kommunestyret

Etter det NRK erfarer vil kommunestyret se slik ut.

 • Arbeiderpartiet: Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen, Øystein Eide og Johan Daniel Hætta.
 • Felleslista: Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg, Lars Filip Paulsen og Jan-Ivar Jakobsen.
 • Tverrpolitisk liste: Guttorm Aasebøstøl, Ellen Verdier Pedersen og Jan-Einar Pedersen.
 • Tysfjord bygdeliste: Monica Jensen og Kurt Solstrøm.
 • Senterpartiet: Øyvind Johansen og Leif Harald Olsen.
 • Sosialistisk venstreparti: John Gunnar Skogvoll.

Korte nyheter

 • Mari Boine med ny rolle i trilogiteater

  Under åpningsuka av kulturhovedstaden Bodø 2024 skal Mari Boine spille rollen som Aahka i treilogiteateret «Viehke Beatheme - Vindens svik».

  Forestillingen handler om hvordan storsamfunnets grønne skifte påvirker det sørsamiske folket.

  Boine skal ha rollen som Aahka (bestemor) i den tredje og siste forestillingen, «Tjaetsien mojhtese / vannets hukommelse».

  Det er Åarjelsaemien Teatere som setter opp teateret.

  Mari Boine under konsert, påska 2022 i Karasjok
  Foto: Wenche Marie Hætta
 • Mari Boine orre dåemiedimmiem teaterisnie åådtje

  Mari Boine edtja aktem dåemiedimmiem goh Aahka utnedh trilogijeteaterisnie «Biehke Beatheme – vindens svik».

  Teaterevuesiehtimmiem edtja kultuvreåejviestaaren Båddådjo 2024’n rïhpestimmievåhkosne vuesiehtidh.

  Mari Boine edtja Aahkam spealadidh gåalmeden jïh minngemes vuesiehtimmesne, man nomme «Aahka - tjaetsien mojhtese».

  Lea Åarjelsaemien Teatere mij «Biehke Bietheme – vindens svik» tseegkeminie.

  Mari Boine
  Foto: Morten Andersen / NRK
 • Ovddádusbellodat háliida čavget njuolggadusaid Stuorradikkis

  Ovddádusbellodat oaivvilda ahte Ruksesbellodat lea boastut geavahan iežas vuoigatvuođaid bovdet gussiid Stuorradiggái.

  Dál áigu justiisalávdegotti jođiheaddji ráŋggáštit stuorradiggepolitihkkáriid geat eai čuovo njuolggadusaid, čállá Dagbladet.

  Gaskavahku golggotmánu 11. b. čohkkájedje Fosen-sámi aktivisttat láhttis vánddardanhállas. Sii eai miehtan vuolgit ja čohkkájedje ja juige gitta maŋŋit eahkedii.

  Dát doaibma oaččui ollu beroštumi, ja dat rihkui Stuoradikki guossástallannjuolggadusaid. Loahpas fertejedje politiijat gurput sin eret doppe.

  – Stuorradiggi lea Norgga dehálamos demokráhtalaš arena. Ii leat dohkálaš dahkat Stuoradikki politihkalaš aktivismma soahtešilljun, dadjá justislávdegotti jođiheaddji Per-Willy Amundsen (Ovddádusbellodat).

  Son háliida dál doaibmabijuid mat hehttejit ahte dákkár dáhpáhusat gevvet.

  Per-Willy Amundsen
  Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud