Hopp til innhold

Klarte ikke å bli enige om ordføreren

I går kveld møttes fem partier i Tysfjord for å diskutere om de sammen kan danne et flertall i kommunestyret i Tysfjord. Samtalene hadde en frist til klokken 14 i dag.

Guttorm Aasebøstøl og Filip Mikkelsen

Guttorm Aasebøstøl (Tverrpolitisk liste) og Filip Mikkelsen (Felleslista) danner ikke en felles platform i Tysfjord-politikken.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Heller ikke Felleslista og Tverrpolitisk liste (TPL) i Tysfjord klarte å bli enige om hvem som skulle få ordføreren, fem dager før valget i kommunestyret.

Dermed er samtalene avsluttet, opplyser TPLs ordførerkandidat, Guttorm Aasebøstøl.

– Vi ble ikke enige om topplassen, ordføreren. Så vi har ikke så veldig mye å gå videre med. Det er den samme grunnen som bruddet mellom Arbeiderpartiet og TPL.

Også samtalene med Arbeiderpartiet endte med brudd på grunn av uenighet om ordførervervet. Partiene har de siste fire år sittet sammen i posisjon.

– Ingen planer

– Hvilke planer har dere nå da, etter brudd med både Arbeiderpartiet og Felleslista?

– I utgangpunktet har vi ingen andre løsninger. Vi stilte med vår ordførerkandidat, og vi mener at vi fortsatt skal gjøre det. Utover det har vi ingen planer, svarer Guttorm Aasebøstøl.

Felleslista, TPL, Tysfjord bygdeliste, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti møttes i går kveld på Storjord i Tysfjord for å se om de kunne enes om felles politikk og posisjoner.

Slik gikk det altså ikke.

– En annen løsning

Dette bekrefter også Felleslistas ordførerkandidat, Filip Mikkelsen.

– Det blir ikke noe mer av denne koalisjonen. En annen løsning må nok på plass. Vi skal nå tenke gjennom hva vi som parti skal gjøre, så får vi se hva som skjer de kommende dagene.

Seks dager før ordførervalget er det fortsatt svært åpent hvem som blir neste i Tysfjords ordførerga

Kampen står om hvem som skal få sitt bilde på denne veggen i Tysfjord.

Foto: Simon Piera Paulsen

Korte nyheter

 • Bohte geahčadit dološ gahpiriid

  Siida sámemuseas čoakkáldagas Anáris leat 260 nissonolbmogahpira, muhto oasi dáid gahpiriin eai dieđe gos Sámis dat leat geavahuvvon.

  Moaddelogi gahpira dat leat masa musea sávvá álbmogis veahki oažžut dieđuid.

  Duorastaga ledje ge máŋgalogi olbmo boahtán Anárii geahčadit dieid dološ gahpiriid.

  Siidda sámemusea álbmotdoaimmajođiheaddji, Pia Nikula, muitala Yle Sápmái ahte olbmot ledje boahtán maid gitta Guovdageainnu ja Vuohču ráje.

  – Servvodagas lea dat diehtu ja dáidu, midjiide lea dehálaš jearrat álbmogis dakkár dieđuid mat mis eai leat, lohká Nikula.

  Siida museum, Finland
  Foto: Ilkka Vayryneninfo / Siida sámi museum
 • Giitevaš giellakampánja ovddas

  Julevsápmelaš Emanuel René Sjo Paulsen sávvá ahte giellakampánja «Hele Nordland snakker samisk» movttidahttá eanet olbmuid hállat sámegiela.

  Son givssiduvvui olu mánnán ja son geahččalii čiegadit iežas sámevuođa.

  – Go ássen Trøndelágas de givssiduvvojin go ledjen sápmelaš. Dalle dieđusge geahččalin čiegadit iežan duogáža. Heahpanadden go ledjen sápmelaš, lohká son.

  – Easkka go fárrejin Ájluktii Nordlánddas buorránii dilli ja dusten fas hállagoahtit sámegiela, muitala son.

  Giellakampánja lea veahkehan su duostat geavahit giela eanet, ii ge son šat nu sakka bala dadjamis sániid boastut.

  22-jahkásaš Emanuel ávžžuha buohkaid geahččalit hállat sámegiela. Vaikko dáidá orrut váttis dadjat daid sámegielsániid, de son vásiha ahte ii dattetge leat nu váttis oahpahallat sámegiela go dan maid son álggos navddii.

  Hábmera suohkana girjerádjosa bargi, Bendik Osland Kalsnes, vásiha olbmuin stuorra beroštumi giellakampánjii.

  Olbmot sáhttet doppe earret eará viežžat nuvttá báiddiid maidda lea deaddiluvvon teaksta sámegillii.

  – Eanemus bivnnut leat báiddit main lea julevsámegiel teaksta, muitala son.

 • Brann i boligbygg i Tromsø – alle evakuert

  Det brenner i en bygning på Tromsøya i Tromsø, melder politiet på X.

  Bygget har flere boenheter.

  Klokken 12.10 skriver politiet at alle skal være evakuert fra bygget. Like etter oppyser de at brannen er slukket.

  Det er ikke meldt om personskader. Politiet starter etterforskning.

  Brann i Tromsø.
  Foto: Trygve Grønning / NRK