– De gir faen i hva som vil skje med oss i nord

Regjeringens planer for å øke lønnsomheten i fiskerinæringen har satt sinnene i kok. Lørdag haglet kraftsalvene i Tromsø.

Aina Nilsen

Aina Nilsen åpnet demonstrasjonen på Stortorget i Tromsø.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Politikerne burde ha kunnskap og forståelse for hva fiskerinæringen betyr for oss i Nord-Norge, men jeg tror de gir seg faen i hva som vil skje med oss, sier Aina Nilsen, også kjent som Fiskerdattera.

Hun er født og oppvokst i et fiskevær i Hasvik kommune i Finnmark, og har engasjert seg i kampen for å bevare fiskerinæringens posisjon i Nord-Norge.

Lørdag arrangerte hun en demonstrasjon mot Tveterås-rapporten, som ble lagt frem i desember.

– Tveterås-rapporten legger til rette for en privatisering av fiskerinæringen, og åpner for at store kvotebaroner skal kunne kjøpe kvotene og ta inntektsgrunnlaget fra de mange her i Nord-Norge som lever av fisken. Blir det slik rapporten vil ha det, snakker vi o en rasering av kystsamfunnene, både i Nord- og i Sør-Norge, sier Nilsen.

– Har ikke pisset i saltvann

Olav Lindrupsen

Olav Lindrupsen håper politikere og folk våkner opp og ser alvoret i situasjonen.

Foto: Petter Strøm / NRK

Hun får støtte av den pensjonerte fiskeren og tidligere LO-lederen i Troms, Olav Lindrupsen.

– Hadde det ikke vært for fisken i havet, kunne det ikke bodd folk her i Nord-Norge. Den er grunnlaget for at mange fortsatt lever her oppe, og disse verdiene må forvaltes riktig, sier han.

– Er politikerne klar over fiskens betydning for kystsamfunnet her i nord?

– Noen har nok kunnskap til det, men mange har aldri pisset i saltvann, for å si det sånn.

– Må våkne opp

Både Nilsen og Lindrupsen mener forslaget om å fjerne deltakerloven er et av de skumleste forslagene i rapporten. Deltakerloven sier blant annet at kun eiere av fiskebåten skal ha rett til å fiske. Tveterås-utvalget foreslår blant annet fiskerne skal miste eneretten til å eie kvoter og fartøy, ved å gi fiskeindustrien adgang til å eie fiskekvoter.

– Deltakerloven er vesentlig for at vi kan opprettholde kystsamfunnene, sier Olav Lindrupsen.

Aina Nilsen føler seg sikker på at den omstridte Tveterås-rapporten blir forkastet etter høringsfristen i april.

– Men det haster å få satt press på dem som tar avgjørelsene. Derfor må lokalpolitikerne sette seg inn i saken å ta ansvar, sier hun.

Demonstrasjon

I underkant av 100 personer hadde møtt opp på demonstrasjonen.

Foto: Petter Strøm / NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark