Jovsset Ante Sara slipper foreløpig ikke unna 600 000 kroners boten

TROMSØ (NRK): Statens reindriftsforvaltning ba Reindriftsstyret vente med å ta stilling til Jovsset Ante Sara-boten.

Reindriftsstyret

SAMLET: Det nye Reindriftsstyret er samlet til møte i Tromsø i dag. Behandling av saken om Jovsset Ante Saras tvangsmulkt på 600 000 kroner er trukket.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Styreleder Inge Ryan opplyste allerede i starten av torsdagens Reindriftsstyre møte om at Statens reindriftsforvaltning har bedt om å trekke behandlingen av reduksjon av tvangsmulkt i Jovsset Ante-saken.

Liv Berit Hætta

Direktør for avdeling reindrift i Lanbruksdirektoratet, Liv Berit Hætta.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Dette gikk et enstemmig Reindriftsstyre med på.

– Det er kommet nye opplysninger i saken. Reduksjonsvedtaket til Reindriftsstyret er ennå ikke oppfylt. Derfor er det viktig å avvente behandlingen av denne saken, forklarer direktør for avdeling reindrift i Lanbruksdirektoratet, Liv Berit Hætta, til NRK.

Styrelederen i Reindriftsstyret mener det er naturlig å gi forvaltningen mer tid til å behandle saken.

Inge Ryan

Leder i Reindriftsstyret Inge Ryan.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det har vært stor oppmerksomhet om denne saken i lang tid. I tillegg er det en del prinsipper som må bli avklart, sier Inge Ryan. Neste møte i Reindriftsstyret er i oktober og deretter ett i desember.

Det betyr at det ikke blir noe avklaring om tvangsmulkten på 600.000 , som Jovsset Ante Sara har å slite med.

To personer merker et reinsdyr

I REINGJERDET: Her holder reindriftsutøver Jovsset Ante Sara på å ommerke reinsdyrene lørdag.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg må nok bare vente med å svare til de har behandlet saken, sier Sara.

Jovsset Ante Sara har i seks år kjempet om å få slippe å redusere sin reinflokk fra 350 til 75 dyr, fordi han mener det ikke er mulig å klare seg med en så liten flokk.

Han vant rettssakene både i tingretten og lagmannsretten, men tapte i høyesterett.

Reindriftsstyret stilte seg bak dommen i høyesterett da de behandlet saken tidligere i år.

Amputert styre

Jovsset Ante Sara har inngått en intern avtale om fordeling av rein med flere andre reineiere. Derfor blir det ingen tvangsslakt.

Det var et amputert Reindriftsstyre som 20. februar i år vedtok tvangsslakt av Jovsset Ante Sara sin reinflokk.

Bare fire medlemmer av sju var til stede da de vedtok at flokken til Jovsset Ante Sara skulle reduseres fra 350 til 75 dyr. Alle medlemmene var oppnevnt av staten.

Reindriftsstyret

DET NYE REINDRIFTSSTYRET: De tiltrådte 1. juli i år. Bak fra venstre: Leif Anders Somby, Inger Marie Gaup Eira, Inge Even Danielsen, Ragnhild Sparrok Larsen, Inge Ryan, Siri Vigmostad og Asgrim Opdal.

Foto: Asbjørn Kulseng / Landbruksdirektoratet

Sametinget krevde reell innflytelse i reindriftsstyret og derfor nektet i halvannet år å oppnevne styremedlemmer.

På torsdagens møte i Reindriftsstyre i Tromsø er hele styret skiftet ut og fulltallig.

Korte nyheter