Hopp til innhold

Må fortsatt betale 600.000 kr i tvangsmulkt

Jovsset Ánte Sara skal ha innfridd kravet om å redusere reintall, men boten på 600.000 kroner er fremdeles et faktum.

Jovsset Ante Sara i reingjerdet sammen med sin søster Maret Anne SAra

FRA 350 TIL 75: Jovsset Ánte Sara nektet å etterkomme statens pålegg om å redusere reintallet fra 350 til 75 rein.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Jovsset Ánte Sara har inngått en intern avtale om fordeling av rein med flere andre reineiere, ifølge Saras advokat Trond Biti.

Men selv om Sara skal ha funnet en midlertidig løsning på redusering av reintallet, er tvangsmulkten som nå er oppe i 600.000 kroner fremdeles gjeldende.

Reindriftsstyret skal møtes i Tromsø på torsdag og fredag. Her skal blant annet Saras tvangsmulkt opp til diskusjon.

– Vi skal diskutere den saken og komme til en beslutning, men jeg har ingenting å si på forhånd til hva det kan bli, forteller styreleder i reindriftsstyret, Inge Ryan.

Inge Ryan

HÅPER SAKEN HAR LANDET: Styreleder i reindriftsstyret, Inge Ryan håper saken har landet. – Det har nok vært en stor belastning for dem som har stått midt oppi det.

Foto: Knut Andersen

Vil det si at reindriftsstyret kan si at vi stryker den gjelden?

– Reindriftsstyret kan beslutte det reindriftsstyret vil beslutte. Vi skal diskutere det på en skikkelig måte, sier Ryan.

Ommerking omdiskutert

Allerede på lørdag startet arbeidet med ommerking.

Ryan er fornøyd med avtalen som er inngått internt.

– Det var det som var bakgrunnen for loven som Stortinget vedtok i sin tid, selvstyring innenfor distriktene.

Styremedlem i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Berit Marie Eira mener derimot at staten ikke har anerkjent det selvstyret reindrifta skulle få.

Berit Marie Eira i Norske Samers Landsforbund

HÅPER PÅ BEDRE LØSNING: Styremedlem i Norske Reindriftssamer Landsforbund, Berit Marie Eira håper ikke dette blir den endelige løsningen i saken.

Foto: NRK

– Vi tolket det slik at distriktene selv skulle fastsette et bærekraftig reintall, og vi gjorde jo det. Men staten aksepterte ikke distriktenes planer.

For selv om distriktet har kommet fram til en intern løsning, tror ikke Eira at det var dette Sara ville.

– Ingen ønsker vel å overlate sin eiendom til andre, sier Eira.

– Jeg håper ikke dette blir den endelige løsningen i saken, men at FNs kommisjon gir et svar og at vi får en løsning der han selv kan ha sine rein i sin egen varetekt, forteller Eira avslutningsvis.

Utsetter iverksettelse

Dersom Saras reintall er nede på 75 reinsdyr når den offentlig kontrollerte tellingen gjennomføres senere i år, anser Landbruksdirektoratet saken om reduksjonsvedtak som oppfulgt.

Liv Berit Hætta

POSITIV: Liv Berit Hætta fra Landbruksdirektoratet er positiv til at de forsøker å komme fram til en løsning.

Foto: Landbruksdirektoratet

Leder ved reindriftsavdelingen i Landbruksdirektoratet i Alta, Liv Berit Hætta mener det er veldig positivt at de nå forsøker å komme til en løsning,

– Men vi har utsatt tiltak med tanke på at vi vil avvente til en kontroll er gjort, forteller Hætta.

Korte nyheter