Her gjøres Jovsset Antes «tvangsmerking»: – Dette kunne vært slutten

KVALSUND (NRK): Lørdag startet den vemodige jobben med å merke om de 275 reinsdyrene for å innfri statens reduksjonskrav.

Jovsset Ante Sara merker om sine rein

MERKER OM: Her settes klipsene på ett av reinsdyrene til Jovsset Ante Sara (t.v.). De settes nå i navnet til et nært familiemedlem.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Det var fredag formiddag beskjeden kom fra Landbruksdepartementet: Jovsset Ante Sara hadde inngått en intern avtale om å merke om reinen slik at han beholder 75 reinsdyr.

Tidligere sto rundt 350 reinsdyr i Saras navn. Lørdag var arbeidet allerede i gang.

I fint høstvær med små vinddrag fra nord startet Jovsset Ante Sara (27) og familien ommerkingen av reinsdyrene.

Titalls av rein blir ført inn i reingjerdet hvor de forskjellige familiene skiller reinsdyrene hver til sitt, slik at de kan merkes.

Med tungt mot blir klips etter klips satt på Saras reinsdyr. Dette betyr på arket at reinsdyrene ikke er 27-åringens lenger. De står nå oppført i et familiemedlems navn.

– Jeg føler jeg har satt mine rein i asyl. Det er selvfølgelig en lettelse at politiet ikke kom og hentet flokken min. Hvis det hadde skjedd hadde min reindriftskarriere og vår arv endt i dette reingjerdet, sier Sara til NRK.

Usikker på fremtiden

Hvis Sara ikke hadde kommet til denne løsningen kunne historien vært en helt annen.

Da ville tvangsslakting vært et faktum og han ville havnet i stor gjeldstrøbbel hvis tvangsslaktingen ville blitt gjennomført, ifølge Saras advokat Trond Biti.

Men det er med en vond smak i munnen 27-åringen har gått med på avtalen.

Han og advokaten kaller det en midlertidig løsning og håpet er at saken i FNs menneskerettighetsråd går deres vei. Da er det mulig at tvangsvedtaket må endres.

– Fremtiden er jeg usikker på, det er ikke noe jeg kan svare på, sier Sara.

Tapte i Høyesterett

Det er for mye rein i deler av Finnmark, mener staten. Reinbeitedistriktene fikk selv lov til å finne ut av hvordan hver enkelt reineier skulle fordele hvem som fikk ha hvor mange rein.

Men i Saras distrikt ble de ikke enige. Derfor måtte alle slakte like stor del av sin reinflokk, uansett om man har mange rein eller få.

Staten krever derfor at reindriftsutøver Sara reduserer reinflokken sin til 75 dyr. Saken havnet i Høyesterett, der Sara tapte.

Reinsdyr ved reingjerdet i Kvalsund

I REINGJERDET: Reinsdyrene var samlet for å skilles i reingjerdet.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Rørende øyeblikk

Før ommerkingen fant sted og reinen var i gjerdet var Norske Samers Riksforbund (NSR) oppe ved reingjerdet for å vise sin støtte til Sara. De møtte opp med rundt 70 personer.

Sammen slo de ring rundt den unge reindriftssamen og så opp mot himmelen. Hånd i hånd sto de samlet med Sara i midten.

Blant personene som dannet ringen var artisten Mari Boine. Hun valgte å vise sin støtte til 27-åringen og hans kamp for å beholde reinsdyrene og videreføre arven sin.

Jovsset Ante Sara treffer Mari Boine

VARMT MØTE: Her tar Jovsset Ante Sara (t.v.) Mari Boine i hånden før støttemarkeringen for den unge reindriftsutøveren.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Jeg fikk en liten tåre i øyekroken. Det var et spesielt øyeblikk, sier Boine.

– Det er rørende å se at det er så mange som støtter meg, sier Sara om de mange som tok turen opp til reingjerdet i Kvalsund for å vise sin støtte.