Indre Salten på frierferd i Nord-Salten

Fauske kommune undersøker om det kan bli sammenslåing mellom Indre Salten og Nord-Salten-kommunene. Nå møtes de for å snakke sammen.

Indre Salten og Nord-Salten

Indre Salten-kommunene Fauske, Saltdal og Sørfold møter Nord-Salten-kommunene Hamarøy, Tysfjord og Steigen for å diskutere kommunesammenslåing.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Indre Salten kommune vil da være rik på vannkraft og mineralressurser.

Leif Harald Olsen, Tysfjord Senterparti

«Ordfører registrerer at det (gjennom media) er ytret et ønske fra kommunene i Nord-Salten om å se på mulighetene for en Indre Salten-modell hvor kommunene i Nord-Salten deltar.»

Fauskeordfører Siv Anita Johnsen Brekke holder iPad i handa

Fauskeordfører Siv Anita Johnsen Brekke tok i mot forslaget og inviterer nå til et felles møte.

Foto: Sørfold kommune

Det skriver ordføreren i Fauske i en invitasjon til alle rådmenn og ordførere i Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Sørfold og Saltdal kommuner.

I samme brev foreslår hun et felles møte mellom kommunene i januar for å diskutere dette.

«Fauske kommune ønsker derfor å invitere til et møte mellom ordførere og rådmenn i de aktuelle kommunene for å utforske hvorvidt et samarbeide mellom kommunene i Indre Salten og Nord-Salten kan være et reelt alternativ.»

– Tilbudet til innbyggerne det viktigste

Tor Asgeir Johansen

Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen vil delta på møtet.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Ordføreren i Tysfjord ser på det som et fint initiativ.

– Vi deltar selvfølgelig. Kommunestyret i Tysfjord har vedtatt at man skal se begge veier, både nordover og sørover når det gjelder kommunereformen. Det jeg er opptatt av er at innbyggerne i distriktet får et godt tilbud, svarer Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen.

– Økonomisk sterk kommune

Leif Harald Olsen og Indre Salten

Leif Harald Olsen i Tysfjord Senterparti foreslo i november en Indre Salten storkommune.

Foto: Sander Andersen / Simon Piera Paulsen

Tysfjord Senterparti uttrykte i november at de ønsker en Indre Salten storkommune.

– Storkommunen kan da bestå av Tysfjord, Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske og Saltdal, sa Leif Harald Olsen til NRK da.

Han mener at disse samlet vil bli en økonomisk sterk kommune.

– Indre Salten kommune vil da være rik på vannkraft og mineralressurser, og det vil være en styrke for en storkommune i Indre Salten.

– Hjertelig velkommen

Dette forslaget tok ordføreren i Fauske i mot med åpne hender.

– Vi ønsker de hjertelig velkommen til en samtale, absolutt. Det er et konstruktivt innspill i debatten om kommunestruktur og som vi gjerne tar med i våre drøftinger, sa Fauskeordfører Siv Anita Johnsen Brekke (Ap) til NRK i slutten av november.

Nå har hun selv, på vegne av Fauske kommune, tatt initiativ til dette møtet. Hun foreslår at kommunene møtes i Steigen 8. januar og at hver av kommunene stiller med 3-5 personer.

Frist frem til sommeren 2016

Bakgrunnen for invitasjonen er at Fauske kommune i oktober vedtok å utrede de ulike alternativene til fremtidens kommuner.

Kommunereformen nærmer seg med stormskritt og samtalene er godt i gang rundt om i landet.

Om cirka et og et halvt år skal vedtakene i kommunene være gjort. Landets kommuner gis en frist frem til sommeren 2016 med å avklare sammenslåinger, med virkning fra 1. januar 2018.