– Små kommuner må regne med å miste oppgaver

Minstekrav om 15.000 innbyggere i kommuner vil ikke bli realiteten i Norge, men det kan bety at små kommuner får mindre ansvar enn i dag. Det er beskjeden fra Frp.

Helge André Njåstad

Helge André Njåstad har selv vært ordfører i en liten kommune, men at de små kommunene fortsatt skal ha livets rett må oppgavene fordeles annerledes, mener han.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

– Vi kommer fremdeles til å ha små kommuner på grunn av geografien, men de kan ikke regne med å få samme oppgaver som de store, er beskjeden fra Helge-Andre Njåstad i Fremskrittspartiet.

Han sitter i Kommunal- og forvaltningskomiteen, og ivrer etter å få gjennomført kommunereformen som regjeringen har satt i gang.

– Kan ikke ha samme ansvar

Denne uka la regjeringens ekspertutvalg sin endelige rapport om kommuner, og hvilke oppgaver de kan ha. Utgangspunktet var en minstestørrelse på 15.000-20.000 innbyggere, og scenarioene som ble lagt frem var blant annet store bykommuner med mange flere oppgaver enn i dag.

Dette er musikk i Njåstad ører, men som tidligere ordfører for Austevoll, en øykommune med under 5.000 innbyggere, så ser han at geografien setter grenser rundt omkring.

– Det finnes spesialisert oppgver innen PPT, rus og barnevern hvor man trenger et stort fagmiljø. Velger man å være liten så kan man ikke ha samme ansvar som de kommunene som er store. Da må man få de oppgavene dekket av en nabokommune slik at det kan være et fagmiljø, og ikke en fagperson, sier Njåstad.

Frykter svekking av lokaldemokrati

Men slike utsagn faller ikke i god jord. Senterpartiet har ved flere anledninger sagt klart i fra hva de mener, men også Helga Pedersen i Arbeiderpartiet har sterke motforestillinger mot å dele opp kommuner i ulike nivåer.

– En slik løsning vil bety at en stemme avgitt hjemme i min kommune med 3.000 innbyggere, vil ha innflytelse over helt andre ting, enn en i en kommune like bortenfor som har 10 000 innbyggere, sier Pedersen.

Hun vil at kommunene selv skal komme med løsninger, og slå seg sammen der de ser det passer. Og den bærende tanken er den såkalte generalistkommunen, som tilbyr de samme tjenestene uavhengig av størrelse og plassering.

– Vi mener det er behov for endringer i kommunestrukturen, men vi er uenig i denne måten å gjøre det på, sier Pedersen.

Njåstad tilføyer at de kommunene som fremdeles vil være små vil stå ansvarlig for tjenestene, selv om de kjøpes av en nabokommune.

– Man står fremdeles til ansvar for tilbudet, men man kan ikke forvente å ha oppgaven selv fordi man har for lite fagmiljø.

Se de to diskutere kommunefremtida i Politisk kvarter:

Framtidas kommune-norge er i støypeskeia no etter at ekspertutvalet kom med sine tilrådingar denne veka. Skal små kommunar miste oppgåver? Helge André Njåstad (FrP) og Helga Pedersen (Ap) gjester dagens Politisk kvarter.

Helga Pedersen og Helge André Njåstad diskuterte kommunereform i Politisk kvarter. Programleder er Håvard Grønli.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger