I dag sier finnmarkingene ja eller nei til gruvedrift

En av de viktigste sakene i Finnmarkseiendommens historie skal på bordet i dag.

Finnmarks største grunneier har med knappest mulig flertall uttalt seg positiv til gruvedrift ved Repparfjorden i Vest-Finnmark. – Antageligvis den vanskeligste saken vi har hatt, sa et av grunneierens styremedlemmer.

FINNMARKSEIENDOMMEN: Styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) sender avgårde sin høringsuttalelsen om gruvedrift i Repparfjorden tirsdag. Nussir ASAs direktør Øystein Rushfeldt (bildet) har jobbet i årevis for å starte utvinning av kobber i Kvalsund kommune.

– Dersom dette tiltaket, med nødvendige avbøtende tiltak for reindriften implementert ikke aksepteres, er det vanskelig å se for seg oppstart av gruvedrift i Finnmark i overskuelig fremtid.

Slik skriver direktør Jan Olli i innstillingen sin til styret i Finnmarkseiendommen (FeFo). De seks styremedlemmene – tre valgt av Sametinget og tre fra Finnmark fylkesting – skal i dag sende sin høringsuttalelse til Mineraldirektoratet.

Det er FeFo som eier og forvalter arealene i fylket på vegne av finnmarkingene. Loven de styrer etter heter finnmarksloven.

  • Les også:

Må ha avtale med reindrifta

Saken dreier seg om selskapet Nussir ASA i Kvalsund kommune i Vest-Finmark skal få driftskonsesjon til å starte opp kobbergruve. Område ligger innerst i Repparfjorden, og det er to lokaliteter selskapet ønsker å starte opp i: Ulveryggen (Gumppenjunni) og Nussir.

FeFo-direktøren er positiv til gruvedrift , men har tatt en forbehold om at Nussir ASA og reinbeitedistriktene i området lager en avtale.

– Det vil med andre ord ikke være mulig å starte gruvevirksomhet før slike avtaler foreligger, skriver han.

Lederen i det mest berørte reinbeitedistriktet, Ann Catharina Lango, er helt klar på at en avtale med mineralselskapet ikke er mulig å få til.

– Vi kommer ikke til å gi i fra oss beiteområder og vår egen framtid til selskapet. Derfor kommer vi til å jobbe så langt vi må for at det ikke skal bli noen virksomhet, sier hun.

Direktør Øystein Rushfeldt er imidlertid sikker på at Nussir ASA kommer til å få driftskonsesjon uavhengig hva FeFo kommer fram til .

– Det vil overraske oss hvis regjeringen skifter syn i Nussir-saken fra forrige periode til den kommende perioden, sa han i forrige uke.