Hopp til innhold

I dag sier finnmarkingene ja eller nei til gruvedrift

En av de viktigste sakene i Finnmarkseiendommens historie skal på bordet i dag.

Finnmarks største grunneier har med knappest mulig flertall uttalt seg positiv til gruvedrift ved Repparfjorden i Vest-Finnmark. – Antageligvis den vanskeligste saken vi har hatt, sa et av grunneierens styremedlemmer.

FINNMARKSEIENDOMMEN: Styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) sender avgårde sin høringsuttalelsen om gruvedrift i Repparfjorden tirsdag. Nussir ASAs direktør Øystein Rushfeldt (bildet) har jobbet i årevis for å starte utvinning av kobber i Kvalsund kommune.

– Dersom dette tiltaket, med nødvendige avbøtende tiltak for reindriften implementert ikke aksepteres, er det vanskelig å se for seg oppstart av gruvedrift i Finnmark i overskuelig fremtid.

Slik skriver direktør Jan Olli i innstillingen sin til styret i Finnmarkseiendommen (FeFo). De seks styremedlemmene – tre valgt av Sametinget og tre fra Finnmark fylkesting – skal i dag sende sin høringsuttalelse til Mineraldirektoratet.

Det er FeFo som eier og forvalter arealene i fylket på vegne av finnmarkingene. Loven de styrer etter heter finnmarksloven.

 • Les også:

Må ha avtale med reindrifta

Saken dreier seg om selskapet Nussir ASA i Kvalsund kommune i Vest-Finmark skal få driftskonsesjon til å starte opp kobbergruve. Område ligger innerst i Repparfjorden, og det er to lokaliteter selskapet ønsker å starte opp i: Ulveryggen (Gumppenjunni) og Nussir.

FeFo-direktøren er positiv til gruvedrift , men har tatt en forbehold om at Nussir ASA og reinbeitedistriktene i området lager en avtale.

– Det vil med andre ord ikke være mulig å starte gruvevirksomhet før slike avtaler foreligger, skriver han.

Lederen i det mest berørte reinbeitedistriktet, Ann Catharina Lango, er helt klar på at en avtale med mineralselskapet ikke er mulig å få til.

– Vi kommer ikke til å gi i fra oss beiteområder og vår egen framtid til selskapet. Derfor kommer vi til å jobbe så langt vi må for at det ikke skal bli noen virksomhet, sier hun.

Direktør Øystein Rushfeldt er imidlertid sikker på at Nussir ASA kommer til å få driftskonsesjon uavhengig hva FeFo kommer fram til .

– Det vil overraske oss hvis regjeringen skifter syn i Nussir-saken fra forrige periode til den kommende perioden, sa han i forrige uke.

Korte nyheter

 • Besse teáhterdállui

  Ikte de besse Beaivváš sámi našunálateáhter ja Sámi joatkkaskuvla- ja boazodoalloskuvla váldit badjelasat ođđa teáhter- ja skuvladálu Guovdageainnus.

  Teáhtera bargit ledje fárrolaga geahččamin ođđa teáhterdálu ja stuorra illu sis.

  – Viimmat ja dál ođđa vejolašvuođat buohkaide, lohká neavttár Niko Buljo.

  Loga maid: Fárregohtet ođđa teáhterdállui

  Teáhterhoavda Rolf Degerlund lohká viimmat. Dás gulat jearahallama sutnje:

  Ikte de besse Beaivváš sámi našunálateáhter ja Sámi joatkkaskuvla- ja boazodoalloskuvla váldit badjelasat ođđa teáhter- ja skuvladálu Guovdageainnus.
 • Gult farevarsel for lyn

  Det er sendt ut gult farevarsel om pågående lyn i Trøndelag.

  Farevarselet varer frem til klokken 23.00 i kveld.

  Tordenværet kan føre med seg lokalt kraftige vindkast på mellom 15 og 25 sekundmeter. Det er også fare for skade på objekter som følge av lynnedslag.

  Både strømforsyningen og TV/internett kan bli påvirket, derfor er det anbefalt å koble fra elektriske apparater.

  Kart over områder med lyn
  Foto: Yr
 • Nordkalottfolket ii háliit Muolkkuid-ášši geassit diggái

  Les på norsk.

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka bivdá Sámedikki dievasčoahkkimis lobi váidit stáda Muolkkuid-áššis.

  Dákkár fápmudusa ii áiggo Nordkalottfolket addit Sámediggeráđđái. Dat čielggai otná lávdegotti gieđahallamis Sámedikkis. Bellodat hilgu ášši.

  Dat mearkkaša ahte Sámediggeráđđi ii oaččo doarjaga dan guovtti stuorámus opposišuvdnabellodagas, namalassii Bargiidbellodagas ja Nordkalottfolketis.

  Nordkalottfolket bellodat oaivvilda ahte lea boastut lágastit Muolkkuid-áššis.

  – Go diggevuogádat geavahuvvo bissehit earáid politihkalaš áigumušaid, de dalle rihkkojuvvo earáid sátnefriddjavuođa, nu čállá Nordkalottfolket iežas evttohusas movt čuovvolit Muolkkuid-mearrádusa.

  Bellodat oaivvilda ahte Sámediggeráđđi ii leat čájehan jáhkehahttin ahte lea dáhpáhuvvan láhkarihkkun go Hámmerfeasta LNG oaččui doaibmalobi Muolkkuin.

  Toril Bakken Kåven
  Foto: Benjamin Fredriksen