Hopp til innhold

I dag sier finnmarkingene ja eller nei til gruvedrift

En av de viktigste sakene i Finnmarkseiendommens historie skal på bordet i dag.

Finnmarks største grunneier har med knappest mulig flertall uttalt seg positiv til gruvedrift ved Repparfjorden i Vest-Finnmark. – Antageligvis den vanskeligste saken vi har hatt, sa et av grunneierens styremedlemmer.

FINNMARKSEIENDOMMEN: Styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) sender avgårde sin høringsuttalelsen om gruvedrift i Repparfjorden tirsdag. Nussir ASAs direktør Øystein Rushfeldt (bildet) har jobbet i årevis for å starte utvinning av kobber i Kvalsund kommune.

– Dersom dette tiltaket, med nødvendige avbøtende tiltak for reindriften implementert ikke aksepteres, er det vanskelig å se for seg oppstart av gruvedrift i Finnmark i overskuelig fremtid.

Slik skriver direktør Jan Olli i innstillingen sin til styret i Finnmarkseiendommen (FeFo). De seks styremedlemmene – tre valgt av Sametinget og tre fra Finnmark fylkesting – skal i dag sende sin høringsuttalelse til Mineraldirektoratet.

Det er FeFo som eier og forvalter arealene i fylket på vegne av finnmarkingene. Loven de styrer etter heter finnmarksloven.

 • Les også:

Må ha avtale med reindrifta

Saken dreier seg om selskapet Nussir ASA i Kvalsund kommune i Vest-Finmark skal få driftskonsesjon til å starte opp kobbergruve. Område ligger innerst i Repparfjorden, og det er to lokaliteter selskapet ønsker å starte opp i: Ulveryggen (Gumppenjunni) og Nussir.

FeFo-direktøren er positiv til gruvedrift , men har tatt en forbehold om at Nussir ASA og reinbeitedistriktene i området lager en avtale.

– Det vil med andre ord ikke være mulig å starte gruvevirksomhet før slike avtaler foreligger, skriver han.

Lederen i det mest berørte reinbeitedistriktet, Ann Catharina Lango, er helt klar på at en avtale med mineralselskapet ikke er mulig å få til.

– Vi kommer ikke til å gi i fra oss beiteområder og vår egen framtid til selskapet. Derfor kommer vi til å jobbe så langt vi må for at det ikke skal bli noen virksomhet, sier hun.

Direktør Øystein Rushfeldt er imidlertid sikker på at Nussir ASA kommer til å få driftskonsesjon uavhengig hva FeFo kommer fram til .

– Det vil overraske oss hvis regjeringen skifter syn i Nussir-saken fra forrige periode til den kommende perioden, sa han i forrige uke.

Korte nyheter

 • Nye muligheter for å oversette mellom samiske språk

  Nå kan du oversette mellom seks samiske språk, samt fra samisk til engelsk og norsk, og motsatt. Oversettelsesprogrammet tar for seg nord-, lule-, sør-, enare- og skoltesamiske språk.

  University of Tartu Institute of Computer Science har gjort det mulig. Oversettelsesmotoren støtter 23 finsk-ugriske språk, og er tilgjengelig for alle.

  Loga sámegillii.

  Skjermbilde av TartuNLP maskinoversettelsesprogram.
  Grafikk: Tartu universitet
 • Finnmárkku politiijameasttir oaččui gearggusvuođabálkkašumi

  Finnmárkku politiijameasttir Ellen Katrine Hætta oaččui dán jagáš siviilasuorggi gearggusvuođabálkkašumi maid Norsk TotalforsvarsForum (NTF) juohká.

  – Mun lean nu rámis ja njuoras. Dán bálkkašumi juogán olles Finnmárkku gearggusvuođasuorgin ja Finnmárkku politiijaguovlluin. Lea buorre dovdu go oidnet ja fuomášit dan barggu maid Finnmárkkus bargat gearggusvuođa hárrái birra jagi, lohká Hætta Politforum neahttabáikái.

  NTF juohká jahkásaččat gitta guokte gearggusvuođabálkkašumi – siviila suorgái ja suodjalus gullevaš suorgái.

  Hætta lea máŋggaid jagi čájehan nanu ja persovnnalaš beroštumi servodatsihkkarvuhtii ja gearggusvuhtii árgabeaivvis ja sus lea berošteapmi ovdánahttit gearggusvuođabarggu, čállá jury árvvoštallamis.

  Politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt.
  Foto: Tarjei Abelsen / NRK
 • Guđa orohagas duođaštit guohtunroasu 

  Guovvamánu bivvaliid ja arvviid geažil lea guohtun lohkkašuvvan Nordlánddas.

  Heahtegearggusvuođalávdegoddi lea ge duođaštan guohtunroasu Byrkije, Røssåga/Toven, Ildgruben, Sáltoduottar, Balvatn ja Duokta orohagain. Nu čállá Nordlándda stáhtahálddašeaddji iežas neahttasiidduin.

  Stáhtahálddašeaddji bivdá olbmuid johtit várrogasat dieid guovlluin ja váruhit ahte eai muosehuhte bohccuid go leat heajos vuoimmis.

  Rein på Saltfjellet i Nordland.
  Foto: bente h johansen / nrk