Nussir-sjefen regner med ja fra regjeringen

Øystein Rushfeldt er mer bekymret for tiden som vil gå før kobbergruven kan åpnes. Han er trygg på at regjeringen til slutt vil si ja til driftskonsesjon.

Øystein Rushfeldt på Nussir-fjellet

Rushfeldt kjenner området på Nussir-fjellet godt, både det synlege terrenget, og det under bakken.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Vi er ikke bekymret for håndteringen av driftskonsesjonen når det gjelder utfall, men vi er veldig spent på tidsbruken, sa Nussir-direktøren.

Han besøkte kommunestyret i Kvalsund torsdag hvor politikerne ga sin høringsuttalelse til Nussir ASAs søknad om driftskonsesjon for kobbergruven i Repparfjord.

Blir overrasket

– Det vil overraske oss hvis regjeringen skifter syn i Nussir-saken fra forrige periode til den kommende perioden, sa Øystein Rushfeldt i kommunestyret.

Like før jul i fjor ga Klima- og miljødepartementet tillatelse etter forurensningsloven til gruvedrift . I dette lå tillatelse til å deponere avgangsmasser i Repparfjorden. Derfor regner ikke Nussir-sjefen med at regjeringen plutselig skulle si nei til selve drifta.

– Vi håper jo at det ikke blir noen ny tangering av utslippstillatelsen som tok fem år. Vi tror at arbeidet med konsesjonen er betydelig mer oversiktlig og mer teknisk og mindre politisk. Derfor bør det kunne gå i løpet av måneder kontra år, sa Rushfeldt i innledning til kommunepolitikerne i Kvalsund.

– Hyggelig melding

Onsdag slapp FeFo-direktør Jan Olli sin høringsuttalelse om driftskonsesjonen. Konklusjonen er at styret i Finnmarkseiendommen skal si ja . I neste uke møtes FeFo-styret.

– Vi synes det var en hyggelig melding, men vi må forholde oss til behandlingen i styret, sa Øystein Rushfeldt.

I FeFo-styret sitter det tre representanter fra Finnmark fylkeskommune og tre fra Sametinget. Ettersom Sametingets plenum har sagt et entydig nei til gruve i Repparfjorden vil deres styremedlemmer høyst sannsynlig si nei til driftskonsesjon.

Dermed vil saken gå til ny behandling i Sametinget. Opprettholder det sitt nei går saken til endelig behandling i Næringsdepartementet.

Nussir-direktøren forutser at nettopp dette kommer til å skje.

– Vi håper at den går raskt til departementet og ikke blir liggende lenge hos direktoratet. Men slike ting vet vi lite og ingenting om i og med at statsapparatet gjennom hele denne saken har vært utrolig vanskelig å ha samtaler med. Det har ikke gitt seg selv noen frister, sa han.

– Over alle støvleskafter

Torsdag kom også Nussir-sjefen med nyheten om et stort kobberfunn.

– Det viste seg å være det beste borehullet i Nussir sin historie siden 80-tallet. Det var en positiv overraskelse, fortalte han til ifinnmark.no (krever innlogging).

Øystein Rushfeldt ga uttrykk for overfor kommunepolitikerne torsdag at tidsbruken vil kunne påvirke selskapet dersom det tar tid å få driftskonsesjon.

– Det er dette som har vært utfordrende for Nussir og dermed også for Kvalsund kommune fordi tidsbruken har vært over alle støvleskafter. Det har vært umulig å forutsi, og dermed også vanskelig å snakke med investorene som skal investere og ha avkastning en gang i fremtiden, sa Nussir-sjefen.

Korte nyheter

 • Vil ha platinagruve i samekommune

  Gruveselskapet Fedorova Resources presenterte sine nye planer på et informasjonsmøte i Lovozero på torsdag. De vil starte ny gruvedrift 60 kilometer fra Lovozero sentrum. Gruven skal utnytte metaller, som hører til platina-gruppen. Selskapet sa på møtet at de vil ha en dialog med samene i området og undersøke hvordan innvirkning gruvedriften kan ha på økologien. Planen er å starte gruvedriften i 2027. Gruveselskapet lover nye arbeidsplasser og opplæring av lokale arbeidere.

  Loga sámegillii

  Infomøte Fedorova Resources
  Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans
 • Plánejit platinaruvkki Lujávrái

  Ruvkefitnodat Fedorovo Resources lea álggaheamen barggu Lujávrri gielddas. Plánaidis birra fitnodaga ovddasteaddjit muitaledje duorasta čoahkkimis Lujávrris. Fitnodaga áigu 60 kilomehtera eret Lujávrri čoahkkebáikkis ávkkástallat metállaid, mat gullet platina-jovkui. Čoahkkimis ruvkefitnodaga ovddasteaddjit čilgejedje, ahte ovdalgo huksegohtet infrastruktuvrra, sii háliidit gulahallat báikkálaš sápmelaččaiguin ja iskat ávkkástallama váikkuhusaid ekologijai. Metállaid ávkkástallama háliidivčče álggahit jagis 2027. Seammás fitnodat lohpida ođđa bargosajiid ja oahpahit Lujávrri gieldda olbmuide dán barggu.

  Les på norsk

  Infomøte Fedorovo Resources
  Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans
 • Koronanjoammu lassána Romssas

  Vássán jándoris leat dieđihuvvon 49 ođđa njoammuma Romssas. Oppalohkái leat 113 olbmo Romssas erremis covid-19 geažil. Universitehtabuohcceviesus leat dál 20 koronabuohcci. – Dál eai leat makkárge ovttaskassivat manne njoammu fáhkka lassána. Eatge dieđe joatká go lassáneapmi, dadjá njoammubajitdoavttir Trond Brattland.

  Lang kø ved testsenteret for korona i Tromsø sentrum
  Foto: Veronica Turnage / NRK