Hopp til innhold

FeFo-direktøren ønsker kobbergruve velkommen: – Ikke til å tro

Samiske interesser er en av grunnene til at Finnmarkseiendommens direktør vil anbefale at kobbergruven Nussir ASA får konsesjon. Leder for reineierne stiller seg uforstående til begrunnelsen.

Ann Catharina Lango

HAR LENGE KJEMPET: Det berørte reinbeitedistriktet Fiettar har helt siden Nussirs gruveplaner startet vært imot oppstart av gruve. Grunnen er at de mener gruven vil ta store beitearealer fra distriktet. Distriktsleder Ann Catharina Lango reagerer med vantro til Finnmarkseiendommens innstilling.

Foto: Privat

Finnmarkseiendommens (FeFo) direktør Jan Olli har kommet fram til at kobbergruven Nussir i Kvalsund vil gi positiv samfunnsutvikling, og mener den bør få driftskonsesjon.

FeFo skriver følgende i en pressemelding:

FeFo-direktør Jan Olli foran Finnmarkskart

POSITIV TIL GRUVE: FeFos direktør Jan Olli har konkludert med at kobbergruven Nussir er positiv for samiske interesser.

Foto: Tanja Norbye / NRK

«Etter en samlet vurdering har direktøren konkludert med at tiltaket vil bidra til en positiv samfunnsutvikling, som igjen kan gi grunnlag for ivaretakelse av samiske interesser gjennom økt bosetting i marginaliserte kystsamiske områder.»

– Vi føler oss sviktet

At direktøren har samiske interesser som begrunnelse for ja til gruven, synes leder av det berørte reinbeitedistriktet er utrolig.

– Dette var svært overraskende, og jeg føler at vi er sviktet av FeFo når de kan si ja til en slik virksomhet, og samtidig si at det har positiv effekt, sier leder av Fiettar-distriktet, Ann Catharina Lango til NRK.

Hun er tydelig skuffet.

– Jeg trodde at FeFo klarte å se hvilke konsekvenser dette har for samene, sier Lango.

Fiettar har påpekt at deres beiteområder vil bli kraftig berørt dersom det blir gruvevirksomhet i Kvalsund.

– Dette er både beiteland og kalvingsområde, så vi er redd for fremtiden til reindrifta i området. Men vi gir ikke opp, FeFo-styret kan fortsatt omgjøre direktørens anbefaling, sier leder for Fiettar, Ann Catharina Lango til NRK.

– Avbøtende tiltak til reindrifta

Direktør Jan Olli sier at FeFo i flere år har undersøkt hvilke konsekvenser gruven vil ha for reindriften i området, og at anbefalingen ikke kommer uten forbehold.

– I Kvalsund kommune er samisk språk og kultur i en dårlig forfatning, og en av de viktigste forutsetningene for at vårt språk og vår kultur skal klare seg, er at folk kan bo i slike områder. En annen viktig forutsetning er at tiltakshaver sammen med reindriftsnæringen kommer frem til tilfredsstillende, avbøtende tiltak, sier direktør Jan Olli til NRK.

Det var avisa Ávvir som først omtalte saken.

Korte nyheter

 • Støre håpar både Finland og Sverige snart blir Nato-medlemmer

  Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var fredag i Brussel der han møtte Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg.

  Støre sa på pressekonferansen at han håpar både Sverige og Finland er medlemer i forsvarsalliansen innan Nato-toppmøtet i juli.

  – Alle allierte burde føle seg forplikta til å ratifisere dei to landa sine søknader, sa Støre.

  Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg
  Foto: Simen Ekern / NRK
 • Rektor: – Skulle ønske det var lettere å få tak i samisklærere

  I den nye stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunn blir det nok en gang slått fast at det er stor mangel på samisklærer i Norge.

  Fordi få samiske elever har samisk gjennom hele skoleløpet og i videregående skole, er det store utfordringer med å få rekruttert nok samisklærere.

  Dette er en utfordring som rektor Linda Jacobsen ved Oslo samiske skole, som er en del av Nedre Bekkelaget skole, kjenner godt til.

  – Vi hadde utlyst en stilling nå, og fikk en kvalifisert søker. Men søkeren takket dessverre nei, sier Jacobsen.

  Skolen fikk nylig besøk av Sametinget og statsrådene i Kunnskapsdepartementet, som ville fortelle om den nye stortingsmeldingen.

  Flere av elevene, som fikk hilse på gjestene, ga uttrykk for at de kan tenke seg å bli samisklærere.

  Jacobsen mener det er viktig å ta elevenes engasjementet på alvor.

  Skolen merker stor interesse for å lære samisk i Oslo.

  – Skulle ønske det var lettere å få tak i samisklærer. Vi har flere elever som ønsker opplæring i samisk. Vi skulle gjerne hatt flere lærer, sier hun.

  Over hele landet er det nå prekær mangel på samisklærere og førskolelærere.

  Stortingsmeldingen skal følges opp med tiltak av Sametinget og regjeringen (ekstern lenke - regjeringen.no).

  Linda Jacobsen
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Dømt for å misbruke stillingen til å skaffe seg sex

  En kommunal leder i Vest-Finnmark er dømt til ett års fengsel for å misbruke stillingen sin til å skaffe seg sex med en underordnet. Lagmannsretten har gitt ham to måneder kortere fengselsstraff en tingretten, fordi saken ble liggende lenge hos politiet. Mannen ga den langt yngre kvinnen sterke vanedannende medisiner, og hun gikk med på å ligge med ham minst fem ganger blant annet fordi hun trengte medisinene, går det fram av dommen. Mannen selv har benektet eller bagatellisert det meste, men lagmannsretten mener han ikke er troverdig. Han må betale kvinnen 180.000 kroner i erstatning.