FeFo-direktøren ønsker kobbergruve velkommen: – Ikke til å tro

Samiske interesser er en av grunnene til at Finnmarkseiendommens direktør vil anbefale at kobbergruven Nussir ASA får konsesjon. Leder for reineierne stiller seg uforstående til begrunnelsen.

Ann Catharina Lango

HAR LENGE KJEMPET: Det berørte reinbeitedistriktet Fiettar har helt siden Nussirs gruveplaner startet vært imot oppstart av gruve. Grunnen er at de mener gruven vil ta store beitearealer fra distriktet. Distriktsleder Ann Catharina Lango reagerer med vantro til Finnmarkseiendommens innstilling.

Foto: Privat

Finnmarkseiendommens (FeFo) direktør Jan Olli har kommet fram til at kobbergruven Nussir i Kvalsund vil gi positiv samfunnsutvikling, og mener den bør få driftskonsesjon.

FeFo skriver følgende i en pressemelding:

FeFo-direktør Jan Olli foran Finnmarkskart

POSITIV TIL GRUVE: FeFos direktør Jan Olli har konkludert med at kobbergruven Nussir er positiv for samiske interesser.

Foto: Tanja Norbye / NRK

«Etter en samlet vurdering har direktøren konkludert med at tiltaket vil bidra til en positiv samfunnsutvikling, som igjen kan gi grunnlag for ivaretakelse av samiske interesser gjennom økt bosetting i marginaliserte kystsamiske områder.»

– Vi føler oss sviktet

At direktøren har samiske interesser som begrunnelse for ja til gruven, synes leder av det berørte reinbeitedistriktet er utrolig.

– Dette var svært overraskende, og jeg føler at vi er sviktet av FeFo når de kan si ja til en slik virksomhet, og samtidig si at det har positiv effekt, sier leder av Fiettar-distriktet, Ann Catharina Lango til NRK.

Hun er tydelig skuffet.

– Jeg trodde at FeFo klarte å se hvilke konsekvenser dette har for samene, sier Lango.

Fiettar har påpekt at deres beiteområder vil bli kraftig berørt dersom det blir gruvevirksomhet i Kvalsund.

– Dette er både beiteland og kalvingsområde, så vi er redd for fremtiden til reindrifta i området. Men vi gir ikke opp, FeFo-styret kan fortsatt omgjøre direktørens anbefaling, sier leder for Fiettar, Ann Catharina Lango til NRK.

– Avbøtende tiltak til reindrifta

Direktør Jan Olli sier at FeFo i flere år har undersøkt hvilke konsekvenser gruven vil ha for reindriften i området, og at anbefalingen ikke kommer uten forbehold.

– I Kvalsund kommune er samisk språk og kultur i en dårlig forfatning, og en av de viktigste forutsetningene for at vårt språk og vår kultur skal klare seg, er at folk kan bo i slike områder. En annen viktig forutsetning er at tiltakshaver sammen med reindriftsnæringen kommer frem til tilfredsstillende, avbøtende tiltak, sier direktør Jan Olli til NRK.

Det var avisa Ávvir som først omtalte saken.