– Kommunene skal bestemme

Høyre-kandidat vil la Sametinget bare komme med råd og innspill i spørsmål om naturressurser. – Kommunepolitikerne kjenner sine egne innbyggeres behov best, sier Ellen Kristina Saba.

Ellen Kristina Saba
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hun er toppkandidat i valgkrets 1, og er en av Høyres mest profilerte sametingskandidater foran dette valget.

Saba er også kommunestyrerepresentant i Tana. Samtidig vil hun og partiet arbeide for færre og større kommuner også i samiske områder.

Sametinget skal ikke ha ansvaret

Dette vil gi en sterkere lokal forvaltning og bedre løsninger som er tilpasset lokalsamfunnene der folk bor og arbeider.

– Det er fortsatt kommunene, og ikke Sametinget, som skal ha ansvaret for lokalforvaltningen der både norske og samiske interesser er berørt, skriver partiet i sametingsprogrammet.

Toppkandidat Ellen Kristina Saba, sier dette betyr at det er kommunene som skal styre natturressursene innenfor kommunens grenser.

– Det er kommunepolitikerne som best kjenner sitt eget område, og innbyggernes behov. Derfor er det best at kommunene forvalter mer enn Sametinget, sier Saba til NRK Sámi Radio.

Avgjørende i mineralsaker

Også i forhold til mineralvirksomhet mener hun at kommunene skal ha mer å si enn Sametinget.

Elkem Tana, Austertana

Sametinget skal komme med råd i mineralsaker, mener Høyre.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Enhver kommune ønsker å utvikle seg og skape nye arbeidsplasser. Likevel er det ingen ting i veien for at Sametinget kan uttale seg, men det er kommunene som bør ha det avgjørende ordet, sier Saba.

I tirsdagens valgsending på NRK2 i kveld klokken 22.30 møter Ellen Kristina Saba NSRs 2. kandidat Mathis Nilsen Eira til debatt om blant annet mineralvirksomhet.

– Vi i NSR ønsker å ta ansvaret for å forklare resten av samfunnet om reindriftsnæringas arealbehov, sier Nilsen Eira.

LES OGSÅ: - Trenger gruvedrift

Styre språk og kultur

Høyres 2. kandidat ved stortingsvalget, Anne Karin Olli, mener kommunesammenslåing må skje frivillig.

– Kommunene må selv se at det vil lønne seg, og tjenestene for innbyggerne blir bedre, sier Olli.

– Sametinget er et rådgivende organ. Det er helt greit at det har forvaltningsansvar for enkelte områder. Likevel skal det utvikles i forhold til kultur og språk. Høyre er veldig forsiktig med å gi videre forvaltningsrett til Sametinget, sier Olli.

LES OGSÅ: – Selvstyre er et galt begrep

Ellen Kristina Saba mener det er riktig at Sametinget har ansvaret for forvaltningen av samisk språk og kultur.

Høyre ønsker også å fjerne fylkeskommunen slik at forvaltningen og styringen skjer gjennom kommunene og staten.