Hopp til innhold

Har fastsatt tiltak for å begrense spredning av CWD

Det er nå forbudt å utføre levende hjortedyr fra Norge, men forbudet gjelder ikke for utførsel av tamrein som beiter på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige, og tamrein som sendes direkte til slakteri.

Syk elg avlivet

Denne elgen hadde CWD, og ble avlivet.

Foto: Frode Alsethaug

Landbruks- og matdepartementet har i går fastsatt forskrift med tiltak for å begrense spredning av Chronic Waisting Disease blant hjortedyr.

Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge . I april ble Chronic Waisting Disease (CWD) funnet hos en villrein i Lærdal. Ytterlige to tilfeller ble påvist hos to elger i Selbu i mai/juni . Dette er de første funn i Europa. Sjukdommen er velkjent fra Nord-Amerika. Den er dødelig for hjortedyr, men den har aldri smittet til mennesker.

Forbud mot flytting av hjortedyr over grensene

Forskriften innebærer forbud mot utførsel av levende hjortedyr fra Norge, samt krav om tillatelse før hjortedyr kan flyttes mellom fylkene.

Levende hjortedyr i denne forskrift forståes som alle hjortedyr, herunder rein, rådyr, hjort, elg og dåhjort.

Det vil også være ulovlig å flytte levende hjortedyr over landegrensen. Det blir også forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein til hjortedyr i naturen. Mattilsynet kan gi unntak fra forbudet mot slikkesteiner til rein når det er nødvendig på grunn av radioaktivitet.

Unntak for tamrein

Forbudet gjelder imidlertid ikke for utførsel av tamrein som beiter på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige, i områder i tilknytning til riksgrensen hvor norsk/finsk reingjerdekommisjon åpner for grensekryssende beiting eller ved tilbakeføring av svensk og finsk tamrein som selv har krysset grensen til Norge.

Forbudet gjelder heller ikke for utførsel av hjortedyr direkte til slakteri i Sverige og Finland.

Krav om tillatelse for flytting mellom fylkene gjelder ikke for tamrein som krysser fylkesgrenser i samsvar med fastsatte beitebruksregler, eller ved tilbakeføring av tamrein som selv har krysset fylkesgrensen. Krav om tillatelse gjelder heller ikke for flytting av hjortedyr direkte til slakteri i Norge.

Forbudet gjelder fra forskriftens oppstart i går, og vil være gjeldende frem til årskiftet, melder Landbruks- og matdepartementet.

Hjerne fra hjortedyr med CWD

Hjerne fra hjortedyr med CWD

Foto: Sylvie Lafond Benestad / Veterinærinstituttet

Korte nyheter

 • Vil ikke kommentere kritikken til Arbeiderpartiets ledelse

  Tidligere denne uka kom det frem i VG at Arbeiderpartiets sametingsgruppe har sendt et brev til Arbeiderpartiets ledelse der de kritiserer partikulturen.

  Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe Ronny Wilhelmsen ønsker ikke å kommentere innholdet i brevet.

  – Nå vil ikke jeg kommentere ting som vi har skrevet i brevet for det er en del av en intern prosess i Arbeiderpartiet, og alle må kunne føle seg trygg i partiet til å ytre det de ønsker. Enn så lenge er innholdet vårt interne dokument for Arbeiderpartiet, sier Wilhelmsen.

  Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodat
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK
 • Hundre ungdommer samlet på Utøya for å diskutere samehets og rasisme

  Vibeke Persen (24) opplever at samehets har økt og tror hets er noe mange samer og minoriteter blir utsatt for.

  Hun mener at økningen av samehets henger sammen med Fosen-saken, slik som en ny rapport fra Amnesty også viser.

  – Hvis politikerne viser at det er greit å ikke respektere samer, så er det eksempelet de setter for resten av folket i Norge. Det synes jeg er skremmende, sier Persen.

  På tirsdag fortalte hun om sine erfaringer i en panelsamtale på Utøya, hvor rundt hundre ungdommer hadde samlet seg.

  Samfunnsdebattant Jamal Sheik og politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet delte også sine meninger rundt temaet i panelsamtalen som ble arrangert av bevegelsen Stopp hatprat.

  I høst legger regjeringen frem en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering. En del av hovedfokuset i planen er den rasismen og diskrimineringen som rammer ungdom, opplyser statssekretær Samra Akhtar i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  – Arbeidet mot rasisme og diskriminering er noe alle må bidra i, så det er bra at unge møtes for å engasjere seg i et så viktig arbeid. Det er også derfor regjeringen kommer med en handlingsplan mot rasisme og diskriminering i høst, forteller Akhtar.

 • Guovža speadjan sávzzaid - Oaččui báhčinlobi

  Stádahálddašeaddji Tromssas ja Finnmárkkus lea addán lobi báhčit ovtta guovžža Porsáŋggu gielddas. Dat geavvá maŋŋá on leat guokte sávzaráppi Porsáŋggus čakčamánu 22 beaivvi. Bivdoguovlu lea gaskal Skuvvanvári ja Leavnnja ja báhčinlohpi bistá čakčamánu 30 beaivái. Mannan vahkku muitalii Robert Severin Pedersen ahte lea gávdnan 14 sávzaráppi maid guovža galgá leat speadjan.