Hopp til innhold

Dødelig dyresykdom påvist i Selbu

For andre gang på kort tid er det funnet en dødelig sykdom på hjortedyr i Norge.

Elg i skogen

For andre gang på kort tid er det påvist CWD på hjortedyr i Norge. I mai ble den dødelige sykdommen på nytt funnet på ei elgku i Selbu. (Illustrasjonsbilde).

Foto: John Magnus Embretsen / privat

Dyresykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) ble i april påvist for første gang i Norge på en villrein i Lærdal i Sogn og Fjordane.

Nå i mai er det også gjort funn av den dødelige sykdommen på ei elgku i Selbu i Sør-Trøndelag.

Hjerne fra hjortedyr med CWD

Hjerne fra et hjortedyr med CWD

Foto: Sylvie Lafond Benestad/Veterinærinstituttet

– Kan være toppen av et isfjell

Jorun Jarp, som er avdelingsingeniør for helseovervåkning og beredskapsdirektør på Veterinærinstituttet, ser alvorlig på at en sykdom som har vært i USA og Canada i flere tiår nå også har kommet til Europa og Norge.

–Det er alvorlig at vi får en ny type sykdom hos de ville dyrene. Dette er en sykdom som det blir vanskelig å bekjempe med det som vi er vant til å bekjempe husdyrsykdommer med, sier hun.

Kan sykdommen ha vært her en stund, men at den ikke har vært overvåket godt nok?

–Dette kan være toppen av et isfjell. Det er ofte slik når vi påviser en ny sykdom. Det kan være at vi ikke har klart å undersøke nok i forhold til å kunne oppdage denne sykdommen, innrømmer Jarp.

Hjernevev fra elgen med CWD

Prøverør av hjernevev fra elgen med CWD der vevet er formalinfiksert for videre prøvetaking.

Foto: Turid Vikøren/Veterinærinstituttet

Ber folk ta kontakt

Veterinærinstituttet vil, i samarbeid med Mattilsynet og Miljødirektoratet, finne ut mer om forekomsten av CWD både hos villrein og elg i Norge. Det vil også bli gjennomført undersøkelser i hjortebestandene.

– Det er viktig at folk som observerer sjuke hjortedyr tar kontakt med kommunal viltforvaltning, Mattilsynet eller Statens naturoppsyn med tanke på prøvetaking for laboratorieundersøkelse ved Veterinærinstituttet, sier Jorun Jarp, som er avdelingsingeniør for helseovervåkning og beredskapsdirektør på Veterinærinstituttet.

rein og gruver kan da eksistere til sammen, mener verksdirektør.

I april ble CWD funnet på en villrein i Lærdal i Sogn og Fjordane.

Foto: Kjartan Trana / NRK