Frykter sykdom vil smitte reinsdyr

Sametingspolitiker frykter sykdom vil spre seg til tamreinsområde. Han forventer nå at det tas grep fra høyere hold.

Reinsdyr funnet dødt i Hjartdal

Bilde er tatt ved en annen anledning og har ingenting med sykdommen Chronic Wasting Disease å gjøre.

Foto: Vegar Hvamb

Sykdommen Chronic Wasting Disease ble første gang påvist i Norge tidligere i år, da ei simle i villreinsflokken i Lærdal i Sogn og Fjordane døde.

Ytterligere to elger har også fått påvist den dødelige sykdommen i Selbu i Sør-Trøndelag. Typiske sympotmer er avmagring og unormal oppførsel.

John Kappfjell/AP

John Kappfjell er bekymret

Foto: Linn Margrete Påve / NRK

Sametingspolitiker John Kappfjell frykter at det spres slik at tamreinslagene blir rammet.

– Selvfølgelig er man redd for at dette skal smitte over til oss som driver med reindrift.

Han mener at reindrifta ikke har samme beredskap som gårdsbruk har, som helsetjenester for storfe og småfe.

Kappfjell etterlyser samme støtteapprat, og ønsker at landbruksministere og forskere setter fokus på dette.

Hjerne fra hjortedyr med CWD

Hjerne fra et hjortedyr med CWD.

Foto: Sylvie Lafond Benestad/Veterinærinstituttet

Forrige uke med ei simle som tilhører Essand reindbeitedistrikt sendt til obduksjon, på grunnlag av mistanke av sykdommen. Prøvene som kom tilbake var negativ.

CWD er en sykdom som er utbredt i flere deler av USA og Canada. Det har aldri blitt rapportert om tilfeller av smitte til mennesker, verken fra dyr eller via mat.

Kristina Landsverk, fagdirektør i Mattilsynet har tidligere uttalt dette til NRK:

– I Norge er det siden 2004 undersøkt om lag 2.000 prøver av tamme og ville hjortedyr uten at sykdommen er funnet. CWD er en dødelig sykdom som har forårsaket problemer for hjortedyr i enkelte områder i USA og Canada. Selv om sykdommen ikke er farlig for mennesker er vi er bekymret for at dette kan bli et problem for hjortedyrene her i Norge, opplyser Landsverk.