Sametinget spanderer utdannelsen

– Vær så god: Gratis læremidler til samiske elever. Sametinget tar regningen.

Skolebøker

Om to år kan de første gratis læremidlene stå klare, hvis Sametingsrådets plan blir vedtatt.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Sametingsrådet foreslår at kommunene ikke lenger må kjøpe de samiske læremidlene som Sametinget har finansiert.

Læremidlene skal i følge forslaget distribueres gratis til skolene og elevene.

– God nyhet

Dette er ment som et tiltak for å bedre læremiddelsituasjonen for de samiske elevene ved at de faktisk får tilgang på de læremidlene som finnes.

Rektor Ellen J. Sara Eira

Ellen J. Sara Eira er rektor ved Kautokeino ungdomsskole.

Foto: Håkon Isak Vars / NRK

– Dette er en kjempegod nyhet! Det sier rektor ved Kautkeino ungdomsskole, Ellen J. Sara Eira.

Hun sier det er godt å tenke på at skoler nå får samiske læremidler uten at økonomiske begrensninger hindrer tilgangen.

Strategisk plan

Forslaget fremmes i Sametingsrådets strategiske plan for samisk læremiddelutvikling i årene 2009 – 2012.

Planen omhandler læremidler for barnehager, ordinære læremidler for grunnopplæringen og læremidler for særskilt tilrettelagt opplæring.

Man tar også for seg rammebetingelser og infrastruktur for de som produserer og distribuerer læremidler. Planen foreslår videre at kompensasjon for distribusjonskostnader og tapte salgsinntekter innarbeides i tilskudd til prosjekter

Haster

Rektor Ellen J. Sara Eira håper at politikerne ikke slår seg til ro med denne planen.

– Politikerne må ikke sovne i timen, for alt er ikke gjort med dette.

– Man må jobbe fremover for å få utviklet nye samiske lærmidler -snarest, understreker hun.

Kortere tid

Jørn Are Gaski

Jørn Are Gaski

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hvis Sametinget vedtar forslaget, så mener rådsmedlem Jørn Are Gaski at de første gratis læremidlene står klare om to år.

– I dag ligger produksjonstiden på læremidler på mer enn to år, men vi satser på at den skal kortes ned til det.

Planen nevner nettopp oppdeling av større prosjekter i delprosjekter som en strategi for å redusere produksjonstiden. Dessuten vil prosjekter med flere forfattere prioriteres.