Gruve-glede i Kvalsund: – Nå kan vi flytte hjem

Jesper Stenersen (20) og Lars Svendsen (24) er glade for at det kan bli ny gruvedrift i Kvalsund.

Jesper Stenersen og Lars Svendsen

FORNØYDE: Jesper Stenersen (20) og Lars Svendsen (24) deltok på mandagens folkemøte om Nussir-prosjektet.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

– Muligheten for at jeg skal komme tilbake til Kvalsund er større nå enn før. Planene om gruvedrift er veldig viktig for at vi forstatt skal ville bo her, sier Jesper Benjamin Stenersen fra Kvalsund.

20-åringen kaller seg selv Kvalsund-patriot. Nå er han lærling i nabokommunen Hammerfest, ved gassprosesseringsanlegget på Melkøya.

Stenersen og Svendsen er optimistiske, nå kan de kanskje flytte hjem. Kvalsund kommune håper den gruvedriften vil gi 300 nye arbeidsplasser.

Mandag deltok han på folkemøte om oppstart av omdiskutert kobbergruve i hjemkommunen.

– Jeg kommer trolig til å bosette meg i Kvalsund, når jeg skal slå meg til ro, sier Stenersen.

Møtt av ti gruvemotstandere

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) deltok på folkemøtet og snakket om regjeringens utvinningstillatelse til Nussir.

Nussir-demonstrasjon, Geir Jørgensen

GRUVE-NEI: Regionsekretær Geir Jørgensen i Naturvernforbundet holdt appell mot Nussir-gruven. – Vi er glade for at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har mot nok til å stå her og høre på hva vi har å si, uttalte Jørgensen.

Foto: Per Inge Anthi Åsen / NRK

Omtrent ti demonstranter møtte opp for å vise sin motstand mot gruveprosjektet, anslår NRK. Demonstrantene hevder de var nærmere 50.

Gruvemotstanderne mener gruvedriften og deponeringen av gruveavfall i Repparfjorden krenker samiske rettigheter og er alvorlig for miljøet.

Beaska Niillas

GRUVE-NEI: Landsstyremedlem i NSR, Beaska Niillas.

Foto: Per Inge Anthi Åsen / NRK

De representerte blant annet Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Norske Samers Riksforbund (NSR). Sametinget har klaget Nussir-vedtaket til regjeringen.

– Vi mener at utslippene er farligere enn beskrevet, og kan i verste fall påvirke hele regionen dersom utslipp dumpes i matfatet vårt, sier landsstyremedlem i NSR, Beaska Niillas

– Bred støtte i Kvalsund

Lars Svendsen jobber også på Melkøya, som prosessoperatør. Han er fornøyd med det næringsministeren fortalte på folkemøtet.

– Jeg lærte veldig mye og ble positivt overrasket over hvor strenge rammer det er og hvor grundig de har gått i gjennom dette før de har gitt tillatelsen. Vi i olje- og gassindustrien har de samme strenge kravene, sier Svendsen.

Næringsministeren sier at gruveplanene har stor støtte i Kvalsund, og flertallet i kommunestyret stemte for.

Torbjørn Røe Isaksen

GRUVE-JA: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Per Inge Anthi Åsen / NRK

– Mitt budskap er å vise at vedtaket om gruvedrift er gjort innenfor miljømessige forsvarlige rammer, og at det er tatt hensyn til samiske interesser, sier Isaksen.

Det var Kvalsund kommune og Hammerfest Næringsforening som inviterte Isaksen til folkemøtet, som ble fulgt av rundt 150 personer.

Natur og Ungdom reagerer på at ingen av motstanderne av gruvedriften var invitert til å snakke på møtet.

– Det er problematisk at de arrangerer et folkemøte og bare inviterer en side av en sak. Det blir en veldig ensidig framstilling av saken, sier sentralstyremedlem Ingebjørg Thorkildsen, som koordinerer demonstrasjonen i Kvalsund.