Fersk meningsmåling: Flertallet støtter gruvedrift i Kvalsund

Et knapt flertall av finnmarkingene støtter planene om kobbergruve og dumping av gruveavfall i sjøen i Kvalsund.

Øystein Rushfeldt

Gruvesjef Øystein Rushfeldt er ikke overrasket over at et flertall lokalt i Finnmark er positive til gruveplanene i Kvalsund.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

I undersøkelsen utført av InFact for NRK, Nordlys og iFinnmark har deltakerne fått spørsmålet «Gruveselskapet Nussir har fått regjeringens tillatelse til gruvedrift med sjødeponi i Repparfjord. Hva er din holdning til det?»

45 prosent av de spurte sier at de støtter sjødeponi, mens 42 prosent er imot. Resten har ikke bestemt seg.

Tallene viser at flere menn enn kvinner er positive til gruveprosjektet i Kvalsund.

Ser en endring

– Vi opplever at når kunnskapen øker med at folk setter seg inn i prosjektet, da blir også stadig flere positive, sier sjefen for gruveselskapet Nussir, Øystein Rushfeldt.

Han opplever en sterk lokal støtte.

– Det er nok fordi folk i og nær Kvalsund har god kunnskap om gruvedrift, og kjenner til fakta. Da er det lettere å ta stilling til de faktiske forholdene.

Han sier den positive oppslutningen virker å være sterkere jo nærmere folk befinner seg prosjektet rent fysisk.

Kobber

Verdier på mange milliarder glinser blant gråsteinen i Nussir-fjellet. Her holder sjefen for gruveselskapet Nussir, Øystein Rushfeldt, kobber som i møte med overflaten får et grønt overflatebelegg.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Flere medlemmer

Silje Lundberg i Naturvernforbundet sier det fortsatt er svært stor motstand mot prosjektet.

– Bare i Finnmark har medlemstallene våre økt med 25 prosent siden nyttår. Hovedsakelig har medlemmene kommet etter den siste driftstillatelsen til Nussir.

Silje Lundberg

Silje Lundberg i Naturvernforbundet.

Foto: Andreas Kalvig Anderson

Både Sametinget og Naturvernforbundet har klaget på vedtaket om å gi konsesjon.

– Å deponere gruveavfall i Repparfjorden vil få negative konsekvenser for livet i fjorden, og for andre næringer. Det er de viktigste argumentene.

Hun mener at man ikke bør være villig til å ødelegge livet i fjorden for noen kortsiktige arbeidsplasser.

Mangler fremdeles midler

Gruveselskapet Nussir må fremdeles hente inn en milliard kroner fra investorene før de kan gå i gang med gruvevirksomhet i Kvalsund.

– Men det er ikke tvil om at sjansen for utbyggingen har økt etter den siste konsesjonsavtalen fra Næringsdepartementet. Særlig ikke når vi har en så sterk og tydelig næringsminister som Torbjørn Røe Isaksen i spissen, sier sjefen Øystein Rushfeldt.

Undersøkelsen

1000 finnmarkinger svarte på om de var positive eller negative til gruveplanene i Kvalsund i spørreundersøkelsen.

En av åtte hadde ikke tatt stilling til saken. Av dem som hadde bestemt seg, var det et knapt flertall som støtter gruve.

Hva mener du?

NRK rekrutterer for tida deltakere til prosjektet Hele Norge snakker, der folk kan bli koblet sammen med noen de er uenige med. 25. mai skal par snakke sammen på arrangementer rundt om i landet. Hvis du vil delta, kan du svare på spørsmålet under for å begynne påmeldinga.