Sjøsame: – Frekk og arrogant splitt-og-hersk-politikk om Nussir

– Norske myndigheter forsøker å sette samer opp mot hverandre for å svekke den samiske kampen mot gruvedrift i Kvalsund, mener NSRs sametingsrepresentant.

Sandra Andersen Eira sittende i biblioteket med kofte på

– VIL SKJERPE MOTSTANDEN: Sametingsrepresentant Sandra Andersen Eira mener at forsøk på splitt og hersk politikk vil føre til enda større samisk samhold i kampen mot myndighetenes gruveplaner i Repparfjord.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Sametingsrepresentant Sandra Andersen Eira mener at ordfører Terje Wikstrøm i Kvalsund forsøker å lage et inntrykk av at de har sjøsamisk støtte til den planlagte gruvevirksomheten på Nussir-feltet i Repparfjord

– Dette er et frekt og arrogant forsøk på splitt-og-hersk-politikk, raser Andersen Eira.

Ordfører Terje Wikstrøm har den senere tida gjentatte ganger hevdet at Sametinget overser sjøsamiske interesser i sin kamp mot gruveplanene. Dette får sametingsrepresentanten til å se rødt, og ber ordføreren om å trekke påstandene tilbake.

Fastholder kritikken

Terje Wikstrøm, ordfører i Kvalsund (Ap)

SJØSAMISK KOMMUNE: Kvalsund er en sjøsamisk kommune. Og hvis Sametinget skal representere alle samer, så bør det også lytte til hva Kvalsund står for å gruvesaka, sier ordfører Terje Wikstrøm (Ap).

Foto: Allan Klo

Men ordføreren fastholder kritikken:

– Når Sametinget kjemper for samiske interesser, så glemmer de at Kvalsund er en sjøsamisk kommune, som også trenger utvikling, gjentar Wikstrøm.

Han viser til at kommunen har enstemmig sagt ja til gruveplanene.

– Samiske interesser er også sjøsamiske interesser. I vår kommune er vi 40 prosent sjøsamer. Dette må Sametinget tåle å høre uten å bli beskyldt for splitt og hersk politikk, sier Wikstrøm.

Han savner en bedre dialog med Sametinget.

Andersen Eira mener at ordføreren trekker frem det samiske kortet når det passer ham.

– Selvsagt har kommunestyret rett til å mene hva de vil om saka. Men det er Sametinget som er det øverste representative organet for samene i Norge, sier Andersen Eira.

– Underkjenner Sametingets myndighet

Hun får full støtte av professor i kulturvitenskap, Ivar Bjørklund, ved UiT Norges arktiske universitet.

– Men det er ikke bare ordføreren som forsøker å underkjenne Sametinget som representativt organ for samene. Det gjør også næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, mener Bjørklund.

Forsker Ivar Bjørklund

– TRAGISK: Professor Ivar Bjørklund mener det er tragisk når myndighetene krever fredelig sameksistens, samtidig som de trekker frem reindrifta som et forstyrrende element sine planer. 

Foto: Anne Olli / NRK

Statsråden har uttalt seg blant annet følgende i en kronikk til NRK Ytring som et forsøk på å skape et mer nyansert bilde av gruveplanene:

– Det er verdt å merke seg at kommunestyret i Kvalsund, som er et sjøsamisk kjerneområde, sterkt har ønsket mineraldriften.

Professor Ivar Bjørklund mener at dette er et tydelig forsøk på å spille ulike samiske synspunkter mot hverandre for å få gjennom utbygginga på bekostning av hva Sametinget som folkevalgt organ mener.

– Gammel historie gjentar seg

Denne splitt og hersk taktikken er ifølge ham en repetisjon av Alta-saka på 1970-80-tallet.

Alta aksjonen

SKAPTE POLITISK JORDSKJELV: Alta-konflikten førte til en politisk jordskjelv med etablering av Sametinget og løfter om at «ingen flere arealinngrep skal skulle skje før samenes rettigheter var avklart».

Foto: NRK

Også daværende statsminister Odvar Nordli og olje- og energiminister Bjartmar Gjerde forsøkte å møte de samiske protestene med at «samer har forskjellige meninger».

– På det tidspunktet hadde man ikke samlende samiske synspunkter. Det har man i dag gjennom Sametinget, forklarer Bjørklund.

Det må ifølge ham vekke oppsikt når myndighetene trekker i tvil Sametinget som et representativt organ for samene.

– For å tvinge igjennom sine gruveplaner, forsøker de fortsatt å bruke den gamle retorikken om at «samer har forskjellige meninger», sier Bjørklund.