Gáibidit sierra sámi boarrásiid-áittardeaddji

– Sámi boarrásiin leat dál unnán ásahusat mat gohcet sin áššiid ovddas, oaivvilda Sámi boarrásiidráđđi. Danin sin mielas livččii áigi ásahit sierra áittardeaddji boarrásiid várás.

Samisk eldreråd: Berit Ellen N. Varsi, Inga Karlsen, Ingolf Kvandal, Kåre Eriksen og Jonhild Joma

JOHTET MIEHTÁ SÁMI: Sámi boarrásiid ráđđi gallestallá otne Deanu ja Unjárgga dearvvašvuođa- ja boarrásiid guovddážiid. Gb: Berit Ellen N. Varsi, Inga Karlsen, Ingolf Kvandal, Kåre Eriksen ja Jonhild Joma.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Sámi boarrásiidráđi jođiheaddji Inga Karlsen lohká dárbbu leat stuoris earenoamážit dearvvašvuođa- ja fuolahusfálaldagaid dáfus.

Berit Ellen Nikkinen Varsi og Inga Karslen

HÁSTALEABA SÁMEDIKKI: - Dál fertet ovttas Sámedikkiin gávnnahit ahte mo lea vejolaš ásahit sierra áittardeaddji sámi boarrásiid vqrás, lohkaba stivrralahttu Berit Ellen Nikkinen Varsi ja jođiheaddji Inga Karslen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Dálá ásahusain mii menddo dávjá vásihat ahte sis váilu sámi giella- ja kultuvrra máhttu ja áddejupmi. Dan oktavuođas oaidnit dárbbu ásahit sorjjasmeahttun ásahusa mii sáhttá buorebut áimmahuššat sámi boarrásiid beroštumiid, čilge jođiheaddji Inga Karlsen.

Boarrásat gárte fárret eará gildii

Stivrraláhttu Berit Ellen Nikkinen Varsi lohká ollu geavatlaš ovdamearkkat maŋimuš áiggis, mat duođaštit dárbbu sierra sámi boarrásiidáittardeaddjái.

Earret eará son čujuha dasa mii dáhpáhuvai Kárášjogas borgemánus. Kárášjoga boarrásiidsiida lei nu dievva ahte gárte sáddet muhtun boarrásiid Detnui.

– Go gielda sáddešgohtet boarrásiid vierisgildii, de dat lea hui issoras. Ášši ii guoskka dušše sutnje guhte gártá fárret, muhto maiddái lagamušaide. Dákkár dili eat sáhte dohkkehit, čilge Nikkinen Varsi.

Sámi boarrásiidáittardeaddji galgá leat maid sámi boarrásiid sáhkaguoddi ráđđehussii ja eará njunuš eiseválddiide Varsi ja Karlsen čilgeba.

Dáhttu veahki sámediggeráđis

Boarrásiidráđđi áigu dál čavget suittehiid, ja dáhttut maiddái sámediggeráđi eambbo áŋgiruššagoahtit ášši ovddas.

– Mii diehtit ahte sáhttá gollat olu áigi ovdal go min gáibádus ollašuvvá. Muhto eat sáhte vuollánit. Mađi eambbosiid oažžut beroštišgoahtit áššis, dađi johtileabbo sáhttit ollašuhttit ulbmila, čilge Karslen.

Lohpida iskat dárbbu

Henrik Olsen

LOHPIDA GUORAHALLAT ÁŠŠI: Henrik Olsen váldá duođas boarrásiidráđi gáibádusa.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sámediggeráđđi Henrik Olsen lohpida čuovvolit ášši.

– Fertet vuos veahkkálagaid boarrásiidráđiin gávnnahit makkár dárbu dása lea, ja mo dan sáhtášeimmet čuovvolit, vástida Sámedikki ráđđelahttu Henrik Olsen.

Earenoamážit dearvvašvuođaásahusain su mielas lea leamaš dávjá vásáhusat mat čájehit dárbbu sierra sámi boarrásiid-áittardeaddjái.

– Boarrásiin lea dávjá váttis gulahallat dan geažil go doaktárat ja divššárat eai hálddaš sámegiela. Mii ferte oažžut buoret vuogádagaid mat áimmahuššet dákkár dárbbuid, Olsen lohká.